ผบ.ตร. ถกแต่งตั้งนายพล 136 ตำแหน่ง ระดับรอง ผบ.ตร. ถึง ผบก.

9 ส.ค.2565 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2565 การประชุมในวันนี้มี 4 วาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ, ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2565, ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. กล่าวว่า วันนี้ ผบ.ตร. ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังข้อมูลจาก ผบช.หน่วยต่างๆที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการ ตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2565 โดยเชิญ จตช. รอง ผบ.ตร. และ ผบช. ทุกท่านมาให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ผบ.ตร. ก่อนนำเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งในเรื่องความรู้ความสามารถ ของตัวบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่งอันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหาร งานบุคคลของ ตร. และเพื่อให้การแต่งตั้งเกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงให้เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงกรณีการละเว้นปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผบ.ตร. ต่อไป

สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผบ.ตร.ถึงผบก.วาระประจำปี 2565 มีตำแหน่งว่าง ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงไปถึงผู้บังคับการ(ผบก.) โดยรองผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง ระดับผู้ช่วยผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ว่าง 13 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการ ว่าง 36 ตำแหน่ง และ ผบก. ว่าง 77 ตำแหน่ง ดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 136 ตำแหน่ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลยกฟ้อง 'ประยุทธ์' กับพวก

ศาลเเพ่ง​ยกฟ้อง 'ประยุทธ์' กับพวก ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ชอบด้วยกฎหมาย​ ชี้ใช้อำนาจรักษาความมั่นคงของรัฐ ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

ก.ตร.ไฟเขียว คืนเก้าอี้ รองผบ.ตร. ให้ ‘วิระชัย’ ก่อนเกษียณอีก 4 วันข้างหน้า

‘บิ๊กป้อม’ เผยที่ประชุมก.ตร. คืนตำแหน่ง รองผบ.ตร. ให้ ‘วิระชัย’ แล้ว ปัดตอบม็อบเคลื่อนไหววันตัดสินวาระ8 ปีประยุทธ์

‘4 นายพล’ ทิ้งทวนประชุม ก.ตร.ก่อนเกษียณ รับทราบคืนเก้าอี้ ‘วิระชัย’

ในเวลา 10.00 น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2565

ตำรวจปรับภูมิทัศน์ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 หลังกรมศิลป์บูรณะพระบรมรูปเสร็จสมบูรณ์

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์และบูรณะส่วนที่สึกหรอของพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4)