ครม. ไฟเขียวทุ่ม 60 ล้าน พัฒนา 'เมืองเก่าสงขลา' กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ครม.เห็นชอบให้ ก.วัฒนธรรม เดินหน้า "โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา” พร้อมทุ่มงบ 60 ล้านบาท "กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

6 ก.ย.2565 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City: Songkhla Old Town) ในนามรัฐบาล วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 จํานวน 60 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) เนื่องจากบริเวณเมืองเก่าและบริบทโดยรวมของเมืองสงขลา มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ทั้งสถาปัตยกรรม ถนน อาคารบ้านเรือนทางประวัติศาสตร์ และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ยังคงมีกลิ่นอายของชุมชนที่ยังเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ย่านการค้าสมัยโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพและเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ นับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองและชุมชนในอนาคตได้

ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การเปิดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม การจัดงานศิลป์สุวรรณภูมิ เป็นต้นและส่งผลให้จังหวัดสงขลามีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ จ.สงขลาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นการให้งบประมาณเพื่อผลักดันเมืองต้นแบบนี้ จึงคุ้มค่าและต่อยอดได้อีกหลายมิติ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตามรอยประวัติศาสตร์ศิลป์สุวรรณภูมิสงขลาเมืองเก่า สู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม, การจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art and Culture Festival ,กิจกรรมส่งเสริม Soft Power ในระดับนานาชาติ ณ Songkhla Pavilion นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ,การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Treasure Thailand รูปแบบของการให้บริการออนไลน์สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย

โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นของการบูรณาการ่วมมือการผลักดันประเด็น Soft Power และการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า ครม.ได้เสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขั้นตอนกระบวนการในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดไปสู่จังหวัดอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนประกอบกับในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบได้ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่สําคัญและมีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดทั้งในมิติเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงบริบทแวดล้อมที่สําคัญอื่น เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและหาแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพให้เป็นเมืองต้นแบบของแต่ละภาคต่อไป

และเห็นควรให้กระทรวงวัฒนธรรม หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเดิมของกระทรวงวัฒนธรรม หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานอื่นที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เช่น TAGTHAI (ทักทาย) และ แอปฯเที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานครอบคลุมในทุกมิติและลดภาระงบประมาณในการจัดทำแอปพลิเคชันใหม่ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'มั่นคง' สแกนวงจรปิดล่ามือบึ้มรถไฟ รอหลักฐานมัดตัวกลุ่มป่วนใต้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถไฟสงขลา ด้านเจ้าหน้าที่รถไฟเตรียมเข้ากู้โบกี้ที่ตกรางและซ่อมแซม

รัฐบาล ชูโครงการปันแสง 'โคกอีโด่ยวัลเลย์' ต้นแบบพลังงานทดแทน สอดคล้องเศรษฐกิจ BCG

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากวิกฤติพลังงานโลกและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น

คนร้ายลอบวางระเบิดรถไฟที่สะเดา พลิกคว่ำตกรางพังยับ บ้านเสียหายกว่า 10 หลัง

รับแจ้งเหตุจากนายสถานีคลองแงะว่า ขบวนรถสินค้าที่ 707 (ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์) ดีเซล 5218 ทำการ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 30 คัน

นายกฯ จ่ายเงินรอบสอง 1.78 พันล้าน เยียวยาชาวนา 2 แสนราย

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา