Soft power จังหวัดชายแดนใต้ 'ศอ.บต.-เชฟชุมพล' สร้างเชฟ-เมนูเด็ดสู่ตลาดโลก

26 พ.ย.2565 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความยินดีที่ได้รับทราบถึงความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กับเชฟชุมพล แจ้งไพร ในการการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพ ความต้องการและอัตลักษณ์ของพื้นที่-ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จากการที่เชฟชุมพล ได้รังสรรค์เมนูอาหารใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริร์ฟแก่ผู้นำ21 เขตเศรษฐกิจ เอเปค2022 ที่ผ่านมา ทำให้ ปลากุเลาตากใบ และไก่เบตง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ประชาชนอยากลิ้มลองและมีการสั่งซื้อจากร้านในพื้นที่จำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในการโปรโมทSoft Power ท้องถิ่น

สำหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ในเบื้องต้น นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ประชุมหารือร่วมกัน และได้วางแนวทางไว้ทั้งระยะสั้นและยาว สิ่งที่ผลักดันได้เลย คือ

1. การส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผลิตจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการซื้อขายโดยตรงโดยมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย เข้ามีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อต่อไป

2.การพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี เพื่อปั้นเป็น "เชฟอาหารฮาลาลระดับช้างเผือก" ที่มีศักยภาพตามหลักการ ครัวอาหารฮาลาลจังหวัดายแดนภาคใต้ สู่ครัวอาหารฮาลาลโลก ซึ่งขณะนี้ มีการเสนอการจ้างงานเชฟอาหรฮาลาลไทยไปทำงานยังประเทศมาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ เชฟชุมพลจะได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนทำอาหารประมาณ 100 เมนูที่เป็นความสนใจและมีจำนวนลูกค้าต้องการรับประทานเป็นจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ 6 เดือน คาดว่าภายในปี 2566 จะพัฒนาเชฟอาหารฮาลาลที่ผ่านการฝึกอบรมได้จำนวน 1,600 คน

3.การค้นหาวัตถุดิบ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะมาพัฒนาเป็นเมนูอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบทางอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับระยะต่อไป ศอ.บต. และเชฟชุมพล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะผลักดันต้นแบบโรงงานผลิตอาหาร และโรงงานเเช่เเข็งที่มีมาตรฐานอาหารสากลและมาตรฐานฮาลาล รวมถึงการพัฒนา Kios สินค้าและอาหารต่าง ๆ ไปวางจำหน่าย ณ ประเทศโลกมุสลิม การทำงานส่วนนี้ จะได้นำศักยภาพของนักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียนต่อยังโลกมุสลิม เช่นประเทศซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ กาตาร์ จอร์แดนและอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้

“การดำเนินการทั้งหมดข้างต้น ทางศอ.บต.จะจัดทำแผนปฏิบัติการโดยละเอียด และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี อีกครั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 65 ในการแถลงผลงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล” นางสาวรัชดา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟเขียวจ่ายชดเชย 'เรือประมง' ออกนอกระบบ กลุ่มแรก 96 ลำ 163 ล้านบาท ชงเข้าครม.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ชี้แจงถึงข้อกังวลจากสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี เรื่องการจ่ายเงินชดเชยการนำเรือประมงออกนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครม. เคาะเวนคืนที่ดิน 1,527 ไร่ สร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา พ.ศ. ....

รัฐเพิ่มการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ UCEP ปรับรายการยาใหม่ เพิ่มค่าธรรมเนียมแพทย์ 30%

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) (ฉบับที่ 4 ) ซึ่งสิทธิ UCEP