ศธ.ผุดร่างระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานลูกเสือฯ เผยที่ผ่านมาไม่เคยมีระเบียบโดยตรง ทั้งที่มีที่ดินถือครองมากกว่า923 ไร่ ใน11 จังหวัด

22 ธ.ค.2565- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหาประโยชน์จากที่ดินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินงานการจัดสรรที่ดินต่างๆของสำนักงานลูกเสือฯให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่เข้ามาเช่าที่ดินของสำนักงานลูกเสือฯด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานลูกเสือมีที่ดินอยู่จำนวนเยอะมาก และก็มีที่ดินหลากหลายประเภท และสำนักงานลูกเสือฯ มีที่ดินที่ดินให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงประชาชนได้เช่าสำหรับการทำประโยชน์อื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย เป็นตน ซึ่งในภาพสำนักงานลูกเสือฯมีที่ดินรวมกว่า 923 กว่าไร่ 31 โฉนด ใน 11 จังหวัด และในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งก็จัดทำเป็นค่ายลูกเสือด้วย

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดทำร่างระเบียบศธ.ฉบับดังกล่าวนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติยังไม่มีการจัดทำระเบียบในการจัดสรรที่ดินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้ไม่มีระเบียบในการทำประโยชน์ที่ดินรองรับ และที่ดินหลายแปลงไม่สามรถต่อสัญญาให้แก่ประชาชนที่มาเช่าที่ดินของเราได้ จึงจำเป็นต้องอิงระเบียบการจัดสรรที่ดินของกระทรวงการคลัง และของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรณีการเช่าที่ธรณีสงฆ์แทน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชี การเรียกเก็บค่าเช่า หรือการต่อสัญญา ดังนั้น เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหาประโยชน์จากที่ดินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นของสำนักงานลูกเสือฯเองแล้ว ก็จะส่งผลให้เรามีหลักเกณฑ์วิธีการหาประโยชน์เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส่ในการบริหารจัดการและมีมาตรฐานการจัดสรรที่ดินมากขึ้น นอกจากที่ประชุมยังได้อนุมัติเหรียญลูกเสือสรรเสริญและลูกเสือสดุดี ซึ่งเป็นเหรียญลูกเสือที่ทำความดีอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระเอกมา ‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผม ขู่ ลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ

‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผมกว่าร้อยคนจนแหว่งและเสียทรง ตั้งคำถามว่า ‘ทรงผม’ เกี่ยวอย่างไรกับการเรียนรู้ ชูนโยบายก้าวไกล กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ต้องมีมาตรการลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ