'มัลลิกา' ดันกฎหมาย กยศ. ฉบับแก้ไขให้ผ่านสภา ลดภาระประชาชนถูกฟ้อง

"มัลลิกา" ดัน กฎหมายกยศ.ฉบับแก้ไขให้ผ่านสภา ลดภาระประชาชนถูกฟ้อง พร้อมชู กสศ.ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงทุน "เสมอภาคเพื่อการศึกษา"

28 ธ.ค.2565 - ที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีการอภิปรายก่อนลงมติเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไข โดยร่างนี้เป็น เรื่องที่รัฐบาลเสนอปรับลดดอกเบี้ยและค่าปรับเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแต่ถูกตีตกแล้วมีการแก้ไขโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ยกเลิกดอกเบี้ยฟรีค่าปรับทุกอย่างจากนั้นร่างนี้ถูกส่งไปให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.)และมีการแก้ไขกลับมาเป็นร่างที่รัฐบาลเสนอคือคงไว้ซึ่งดอกเบี้ยและค่าปรับแต่เป็นสัดส่วนจำนวนน้อยมาก

หลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและ รัฐบาลอภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนช่วงเวลา เวลา 14.30 น. ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปราย สนับสนุนร่างฉบับแก้ไขนี้เพื่อให้นำออกมาประกาศใช้อย่างว่องไวที่สุดไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นกับดักทำให้ประชาชนถูกฟ้องร้องด้วยดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวนสูง กองทุนนี้เป็นประโยชน์และมีอายุ 24 ปีดำเนินมาตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรี "ชวน หลีกภัย" ทั้งนี้เพื่อช่วยเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกจากนี้ร่างกฎหมายที่พิจารณากันอยู่นี้ก็ยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุน และว่าถ้าดึงไว้ต่อไปก็จะไม่เป็นประโยชน์และโอกาสของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาฟ้องร้องก็จะค้างคาต่อไป อีกทั้งยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนที่กำลังหมุนเวียนใช้ทุนอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย

"ได้ชื่อว่ากองทุนก่อตั้งขึ้นเพื่อเอาเงินใส่เข้าไปแล้วนำเงินมาหมุนเวียนแบ่งกันกู้และรุ่นที่กู้ยุคแรกปัจจุบันนี้ก็มีลูกมีหลานกันไปแล้วก็หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้ได้ เราจึงควรเห็นพ้องต้องกันเพื่อผ่านกฎหมายฉบับนี้นำออกไปใช้ ไม่ควรดึงดันเอาไว้ เพื่อเอาไปเป็นเงื่อนไขทางการเมืองหาเสียงเลือกตั้งขณะที่ปล่อยให้ปัญหาค่าทนายต่างๆเป็นความทุกข์ของประชาชน หากพิจารณาด้วยเหตุและผลทั้งหมดแล้วกองทุนนี้เป็นประโยชน์และควรจะมีวินัยการเงินการคลังเพื่อให้กองทุนอยู่ต่อและมีเงินมาหมุนเวียนใช้สำหรับรุ่นต่อๆไปได้เรื่อยๆ " ดร.มัลลิกา กล่าว

ดร.มัลลิกา กล่าวต่อด้วยว่า มีผู้อภิปรายที่จะไม่ผ่านร่างฉบับนี้โดยอ้างเรื่องยังไม่ฟรี ดังนั้นจึงขอแจ้งผ่าน ประธานเพื่อทราบว่ามีอีกกองทุนหนึ่งที่ฟรีสมใจแต่ต้องเรียนให้จบนั่นคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. กองทุนนี้มีสำนักงานอยู่ที่อาคารเอส.พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธินกรุงเทพเบอร์โทรศัพท์ 02-0795475 เป็นพระราชบัญญัติที่ร่างเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายกฯนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และใช้ต่อมาร่วม 13 ปี โดย เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งยังมีเด็ก1ใน5ของประเทศ มีความเหลื่อมล้ำภารกิจของกองทุนนี้ก็ประสานโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อคัดสรรทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง

"หากสมาชิกจะไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ก็ควรจะได้รู้ด้วยว่าเราจะอ้างเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยังมีกองทุนอีกหนึ่งกล่องทุนรออยู่คือ กสศ. แต่ในส่วนของ กยศ.นี้ เราควรจะผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อนำไปใช้ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่ประชาชนผู้มีภาระกู้แล้วติดค้างนี่จนเป็นคดีจะได้ถูกปลดล็อค " ดร.มัลลิกา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลชวนผู้กู้ กยศ.เร่งใช้สิทธิ์ลดต้น-ลดดอก

รบ.เชิญชวนผู้อยู่ระหว่างชำระคืนหนี้ กยศ. ใช้สิทธิตามมาตรการลดหย่อน 2 เดือนสุดท้าย ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ลดเงินต้น เบี้ยปรับสำหรับผู้ปิดบัญชีถึง 30 มิ.ย. นี้

เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัดชำระหนี้กองทุน กยศ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2)

ผ่านฉลุย! ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 4

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง