ข่าวดี 'กรมที่ดิน' อนุมัติแสดงใบอนุญาต 3 วิธี ผ่านแอป คิวอาร์โคด และเว็บไซต์

กรมที่ดินกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี โชว์ภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิวอาร์โคด และบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์

29 ม.ค. 2566 – น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดวิธีให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 เป็นต้นมา ส่วนราชการได้ทยอยเปิดบริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เช่น กรมการปกครอง ได้เปิดให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA

ล่าสุด กรมที่ดิน ได้ออกประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13(1) พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่บัญญัติว่าในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตที่จะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ด้วย โดยประกาศฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประกาศฯ ได้กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย), ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน, ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และใบแทนใบอนุญาตข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 วิธี ดังนี้ 1.แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2.แสดงเป็นคิวอาร์โคดที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสแกนเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาต และ 3.แสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้รับอนุญาต

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีขนาดของภาพและความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ แสดงให้เห็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วน และเมื่อได้เลือกแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 วิธีดังกล่าวแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการอีก แต่ต้องสามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เมื่อมีการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านประกาศกรมที่ดิน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://bit.ly/3JjjEV7

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 ล้านรายที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯไม่ผ่าน ให้กลับไป กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ด่วน!

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และขณะนี้อยู่ระ

เช็กเลย! เที่ยวต่างประเทศช่วงสงกรานต์ ต้องทำอะไรบ้าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก

เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัดชำระหนี้กองทุน กยศ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2)

ขอคำสั่งศาลรังวัด ตรวจสอบที่ดินทุกแปลงบนเกาะหลีเป๊ะ 'บิ๊กโจ๊ก' เชือดนายก อบต.

ขอคำสั่งศาลรังวัด-ตรวจสอบที่ดินทุกแปลงบนเกาะหลีเป๊ะ “บิ๊กโจ๊ก” ลงดาบเชือด นายก อบต. ฐานละเว้นปฎิบัติหน้าที่หลังปล่อยให้เอกชนสร้างประตูกั้นถนน-ทางเข้า ร.ร. เผยคำสั่งกรมที่ดินเดินหน้ายกเลิกเอกสารสิทธิแปลง 11

ชำแหละ 'ที่ดินเขากระโดง' ย้ำศาลฎีกา-ปปช.ตัดสินแล้ว จี้รฟท.ฟ้องกรมที่ดินยึดคืนมา

สภาที่ 3 ชำแหละ! ที่ดินเขากระโดง ย้ำที่ดินพระราชทานเป็นของรัฐแต่ถูกบุกรุก ศาลฎีกา-ปปช.ตัดสินแล้วเป็นของรฟท. จี้เร่งฟ้องกรมที่ดินและยึดคืนมาก่อนปล่อยให้เช่า 'วีระ' เชื่อ! อิทธิพลบ้านใหญ่บุรีรัมย์ทำข้าราชการล่าช้า เทียบกรณี 'แม่ธนาธร' 2 ปีจบ ไม่ต้องรอคำสั่งศาลฎีกา

กม.ใช้วันแรก เจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลวง แจ้งแบงก์ระงับบัญชีได้ทันที 24 ชม.

'พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์' เริ่มมีผลบังคับวันแรก นายกฯขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมออกมาตรการดูแลประชาชน แนะเจอมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแจ้งแบงก์ระงับบัญชีได้ทันทีตลอด 24 ชม.