ครม.ผ่อนผันใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ เพื่อจัดตั้งวัด 2 แห่ง จังหวัดพะเยา-เลย

ครม.มีมติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1เอ  เพื่อจัดตั้งวัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา และวัดบ้านห้วยน้ำผัก จ.เลย7 มี.ค.2566 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มีนาคม2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1เอ ตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ไร่ เพื่อจัดตั้งวัดอนาลโยทิพยาราม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1เอ ตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14-3-46 ไร่ เพื่อจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้าผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอน.ส.ทิพานัน กล่าวว่า วัดอนาลโยทิพยาราม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสังคม เป็นสถานที่สำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาว จ.พะเยา และพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป มีการเปิดอบรมปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตประจำ จ.พะเยา และให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการใช้สถานที่ของวัดเพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ตลอดมา ได้รับประกาศ ศธ. เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2530 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 มีสิ่งปลูกสร้าง เช่น (1) อุโบสถไม้สักทองศิลปะล้านนา ด้านหลังเป็นพระเจดีย์ประดิษฐานพระประธาน (2) พระรัตนเจดีย์ 5 พระองค์ (3) พระวิหารหมื่นปี (ศิลปะล้านนา) (4) วิหารพญาเจืองธรรมมิกราช (ศิลปะไทลื้อ) (5) วิหารพญางาเมือง (ศิลปะไทลื้อ) (6) วิหารพระพุทธชินราช (7) วิหารพระแก้วมรกต (8) หอสวดมนต์ (9) พระพุทธเมตตานภาวิสุทธิมงคล (พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาเป็นผู้สร้างถวายเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระนาม) (10) หอธรรม (11) ศาลาปฏิบัติธรรม (12) กุฏิพระสงฆ์ 20 หลัง และ (13) บ้านพักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม 12 หลัง“สำหรับโครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้าผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย จะมีมีสิ่งปลูกสร้าง เช่น กุฏิพระ ที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาฉัน โรงครัว ห้องน้า โรงปั่นไฟ โรงน้ำร้อน โรงเก็บของ โรงรถ โรงเก็บพัสดุ โรงซ่อม และโรงเก็บฟืน รวมพื้นที่ใช้สอยของอาคารโครงการเท่ากับ 505.95 ตารางเมตร เป็นโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อความมั่นคงของประเทศในพื้นที่รอยตะเข็บชายแดนระหว่างไทย - ลาว ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลได้จัดตั้งหมู่บ้านห้วยน้ำผักเป็นชุมชนคล้ายทหารเพื่อความมั่นคงเมื่อปี 2532 เพื่อแสดงอาณาเขตของประเทศให้ชัดเจน และมีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่รวมถึงการจัดตั้งวัดและโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาโครงการฯ ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในพื้นที่เพื่อความมั่นคงและเพื่อความร่มเย็นผาสุกทางจิตใจตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นสาขาของวัดป่าบ้านตาด (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งแต่ปี 2536 และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว” น.ส.ทิพานัน กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พวงเพ็ชร' แจงกระเช้าภูกระดึงเป็นโครงการเสนอโดยจ.เลย ใช้งบศึกษาฯ 28 ล้าน ยันปชช.ในพื้นที่อยากได้

ที่สนามหลวง นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวัน

'พัชรวาท' แจง ครม.สัญจร ยังไม่เคาะงบ 28 ล้าน ศึกษากระเช้าขึ้นภูกระดึง เหตุมีเสียงคัดค้าน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.สัญจรจ.หนองบัวลำภูยังไม่พิจารณาเรื่องที่ จ.เลย

'เศรษฐา' ควง 'อุ๊งอิ๊ง' ลงพื้นที่ดูงานเกษตรผสมผสานบนที่ดิน สปก.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของ

ครม. อนุมัติงบ 359 ล้าน พม.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนภาคอีสาน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการภิบาล และคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ

'พวงเพ็ชร' เผยครม.ไม่ได้หารือ 'กระเช้าขึ้นภูกระดึง' แต่เห็นชอบหลักการงบกลุ่มจังหวัด

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการขออนุมัติงบประมาณในการเขียนแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

'กระเช้าขึ้นภูกระดึง' สะดุดหัวทิ่ม! ยังไม่เสนอเข้า ครม.สัญจร

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ว่า ที่ประชุม ครม.ไม่มีการหารือประเด็นกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงแต่อย่างใด