ครม.อนุมัติแต่งตั้งหลายตำแหน่ง


25 เม.ย.2566 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งดังนี้ 1. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดังนี้

1. ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ จำนวน 6 คน

1) นางถวิลวดี บุรีกุล
2) นางสาวศุธาฎา เมฆาวงศกุล
3) นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
4) นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์
5) นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
6) นางสาวศิริพร ไชยสุต

2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน 3 คน

1) นางปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์

2) นายสมศักดิ์ ชลาชล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

3) นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2. การโอนข้าราชพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอรับโอน นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ครบกำหนดออกตามวาระ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ดังนี้

1. นายปริญญา แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ
2. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ
3. พลตำรวจโท เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ กรรมการ
4. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการ
5. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ
6. พลตำรวจโท กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ กรรมการ
7. นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการ
8. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กรรมการ
9. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กรรมการ
10. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' ควง 'อุ๊งอิ๊ง' ลงพื้นที่ดูงานเกษตรผสมผสานบนที่ดิน สปก.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของ

ครม. อนุมัติงบ 359 ล้าน พม.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนภาคอีสาน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการภิบาล และคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ

ระเบียบใหม่! ก.อ. เห็นชอบหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายอัยการล็อตใหญ่

นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกสารเเจ้งถึงอัยการทั่วประเทศ ว่าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมามีการประชุม ก.อ. นัดพิเศษ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างผ่านร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

วิจารณ์แซด! หลานคุณหญิงพจมาน ชื่อโผล่ นั่งผู้กำกับ ตม.สนามบินภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทยอยเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) -สารวัตร(สว.) วาระประจำปี 2566 ตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่ 30 พ.ย.2566 ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ที่กำหนดให้การแต่งตั้งตำรวจ

'เศรษฐา' เล่นบทเตมีย์ใบ้! เม้มปากไม่ตอบปมเด้ง 'สุริยา' พ้นอธิบดีดีเอสไอ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจค้นขยายเครือข่ายนายทุนลักลอบค้าหมูเถื่อนหรือไม่