ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

27 พ.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้เป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป จำนวนเนื้อที่ประมาณ 208 ไร่ 1 งาน 31.60 ตารางวา ในท้องที่ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศข้างต้นมีปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมดำเนินงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอกชน ผู้ร่วมดำเนินงาน จึงสมควรยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นต่อไป และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้บอกเลิกสัญญาร่วมดำเนินงานฯ กับเอกชนผู้ร่วมดำเนินงานแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และข้อ 4 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 จึงประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยายโดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

นรินทร์ กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัดระเบียบกักกันเอื้อ‘แม้ว’ ขออภัยโทษต้องติดคุกก่อน

“วิษณุ” แจงระเบียบปฏิบัติต่อผู้กักกันราชทัณฑ์ไม่ได้เอื้อ   “ทักษิณ” ระบุถ้าศาลสั่งจำคุก ใช้การกักกันไม่ได้ ยันขออภัยโทษต้องติดคุกก่อน 

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 10 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รัฐบาลย้ำมีผลบังคับใช้แล้วร้านค้าก๊าซตามโครงการบัตรสวัสดิการรายใหม่

บังคับใช้แล้วหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซตามโครงการบัตรสวัสดิการรายใหม่ พร้อมเงื่อนไขที่ร้านค้าก๊าซทุกแห่งทั้งรายเก่า-รายใหม่ต้องถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนถูกเพิกถอนสิทธิและห้ามเข้าร่วมโครงการอีก

รวบทีมนักฆ่า 'ก๊อดอาร์มี่' อุ้มโหดปาดคอเพื่อนร่วมชาติ

เมื่อเวลา17.00น.ของวันที่ 5 มิถุนายน ที่สภ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผบช.ภ.7