'วราวุธ' เข้า พม.วันแรก มองปัญหาน้องหยก-ม็อบเยาวชน ต้องคืนลูกหลานให้ครอบครัว

"วราวุธ" เข้าพม.วันแรก ลั่น ปัญหา สังคม-มนุษย์ แก้ไม่ได้ใน 3-6 เดือน แต่รับปาก เห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันแน่

6 ก.ย.2566 - ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พม. ได้แก่ ศาลพระภูมิ ศาลกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร องค์พระประชาบดี จากนั้น เดินทางเข้าห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 9 ทั้งนี้สำหรับ ชุดโต๊ะทำงานประจำตำแหน่งรมว.พม. ตลอดจนชุดรับแขกต่างๆ นั้นนายวราวุธ ได้นำมาเองจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากชุดที่เจ้าหน้าที่กระทรวงพม.จัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ยังพบว่า มีการประดับตกแต่งด้วยรูปถ่ายครอบครัว ศิลปอาชา อยู่ทุกมุมห้อง โดยเฉพาะบนโต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นรูป ภาพถ่ายนายบรรหารกำลังหอมแก้มนายวราวุธ ซึ่งนายวราวุธอธิบายถึงที่มาที่ไปของรูปนี้ว่า เป็นช่วงสมัยที่ตนอายุ 12 ปีและต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่ นายบรรหารไม่ได้มาส่ง เนื่องจาก เป็นวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายวราวุธ กล่าวว่า ตนดีใจที่จะได้มาสานต่องาน ซึ่งบิดาหรือนายบรรหา ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคชาติไทยพัฒนาที่เคยทำไว้ ตนจะได้มาดูแลประชาชนคนไทยทั้ง 66 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีชาติพัน ผู้พิการและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เราจะได้มีโอกาสทำงาน ดึงความร่วมมือ ศักยภาพของทุกคนเพื่อให้ทุกคนยืนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศรีและเท่าเทียมกัน

นายวราวุธ กล่าวว่า การทำงานในกระทรวงพม.ไม่ได้มีเรื่องใดเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องด่วน เพราะมีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาของประชาชน เช่น วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สถานะสังคมผู้สูงอายุแล้ว ปัญหาการเกิดต่ำ ซึ่งจะทำให้อนาคตประเทศไทยขาดแคลนแรงงานและกลุ่มคนที่เป็นสมองขึ้นมาพัฒนาประเทศ จึงถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราจะต้องมาแก้ปัญหา กลุ่มผู้พิการที่เราจะต้องดึงศักยภาพของเขาให้มาเป็นกำลังของสังคมไทย

อย่างไรก็ตามกระทรวงพม.มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างหลักของสังคมไทยทั้งสถาบันครอบครัวและคนทุกๆกลุ่ม โดยข้าราชการของกระทรวงพม. มีอยู่ทั่วประเทศ แต่งบประมาณที่ได้รับนั้นกลับสวนทางกับปริมาณภารกิจที่กระทรวงพม.ต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศ เพราะหัวใจสำคัญที่หน่วยงานราชการจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยงบประมาณประจำปี ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้คงจะไม่สามารถใช้งบประมาณปี 67 ได้ทัน จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ภายในกระทรวงที่จะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณ ปี 67 เพื่อนำเข้าสู่สภาในวาระต่อไปให้เร็วที่สุด

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการแก้ปัญหาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว นายวราวุธ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ขอผู้สูงอายุอย่าเพิ่งตระหนกตกใจ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ทุกมาตราการเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กระทรวงพม.เพียงกระทรวงเดียวคงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องปรึกษากับหน่วยงานต่างๆกระทรวงอื่นๆ เนื่องจากมีขั้นตอนในการพิจารณา และที่สำคัญเมื่อคุยกันเสร็จแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตนจึงคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ กว่าจะได้ความชัดเจน ว่ามาตรการใหม่จะเป็นอย่างไรและหากสิ่งใดที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก็ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงพม. เราจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขอให้สบายใจได้ว่า ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

เมื่อถามอีกว่า เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อมโยงไปถึงเรื่องครอบครัวรัฐมนตรีจะมีนโยบายอย่างไร เช่นกรณีของน้องหยกเยาวชนที่มาเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมไปถึงกลุ่มเด็กนักเรียนเลวที่มาประท้วงอยู่ในวันนี้ นายวราวุธ กล่าวว่า สถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมคือสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตนจะขอไม่พูดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง แต่จะพูดถึงภาพรวมว่า การที่มีสภาพสังคมที่อบอุ่นจากการที่มีครอบครัวอบอุ่นนั้น จะเป็นการคืนแนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เป็นการคืนลูกหลานให้กับครอบครัว และเราจะคืนครอบครัวให้กับชุมชนและจะคืนชุมชนเหล่านั้นให้กับสังคมของแผ่นดินไทยของพวกเรา เพื่อให้มีความอบอุ่นใกล้ชิดและมีความเข้าใจถึงกลไกของสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อวันก่อนตนก็ได้ไปกราบแม่แจ่มใส และพี่สาวคือ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เพราะหากไม่มีสองคนนี้ คงไม่มีวราวุธ ความกตัญญูรู้คุณ มีสัจจะ มีคุณค่า ในสังคมไทยเป็นบริบทที่มีมาช้านาน หากสังคมไทย ครอบครัว มีความอบอุ่นแข็งแรงตนก็เชื่อว่าหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะลดน้อยถอยลงไปในที่สุด

นายวราวุธ กล่าวว่า ตนถือว่าภารกิจของกระทรวงพม.ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนทุกเรื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาเด็กและปัญหาแต่ละช่วงวัยจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ มีวิชาความรู้เพื่อนำมาเป็นกำลังสำคัญมาเป็นกำลังของสังคม โดยกระทรวงมีศูนย์บริบาลของผู้สูงอายุ รวมไปถึงภาคเอกชนให้ความสำคัญให้การบริการกับผู้สูงอายุเหล่านี้ ซึ่งเราจะต้องเร่งทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว แต่จะบอกว่าเป็นผลภายใน 3-6 เดือนหรือไม่นั้น ก็ต้องเรียนว่า ปัญหาของกระทรวงพม.ไม่ใช่จะแก้ได้ภายใน 3-6 เดือน หรือ 1 ปี แต่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด การทำงาน ดังนั้นคงไม่สามารถเห็นผลได้โดยเร็ว แต่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นพัฒนาการภายใน 3-6 เดือนอย่างแน่นอน

ในตอนท้าย นายวราวุธ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าการเข้ากระทรวงพม.วันนี้เป็นวันแรก ไม่ได้ถือฤกษ์อะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่รับทราบว่า เป็นวันดี กับคนที่เกิดปีฉลู ส่วนของดีที่นำติดตัว มาเข้ารับตำแหน่งรมว.พมว่า สิ่งที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา 2 สิ่งคือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระที่พ่อบรรหารพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ อีกองค์คือ พญาครุฑ ซึ่งเป็นของแม่แจ่มใสมอบให้ติดตัว ทั้งนี้เป็น 2 สิ่ง ที่ตนนำติดตัวมาโดยตลอด ถือว่าไปไหน มีพ่อกับแม่ อยู่กับเราตลอดเวลา ทำให้อบอุ่น เปรียบเสมือนเป็นสถาบันครอบครัว

ทั้งนี้ ระหว่างที่ผู้บริหารกระทรวงพม. ข้าราชการบุคลากร รอต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รมว.พม. นั้น ปรากฎว่ามีเยาวชนชายหญิง 2 คนมาดักรอพบนายวราวุธ โดยประกาศเตือนว่า กระทรวงพม.นั้น เป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยปลาเน่า ขอให้นายวราวุธระวังว่าเข้ามาแล้วจะกลายเป็นปลาเน่าอีกตัว เพราะที่ผ่านมามีการคุกคามเด็ก แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วราวุธ' มั่นใจ 'ประภัตร' ไม่ใช่ 'อดีตรมช.ป.ปลา' เอี่ยวกลุ่มทุนขบวนการค้าหมูเถื่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว

'วราวุธ' ลั่น ไม่รู้จัก 'เสี่ยแป้ง นาโหนด' หลังมีภาพถ่ายร่วมกัน เผยเป็นภาพเก่าตอนหาเสียงหลายปีแล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมค

'รมต.ท็อป' คาดขอทานชาวจีนเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ วอนแจ้งสายด่วน 1300

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประ

‘วราวุธ’  สั่ง พม.ประสานตรวจปมขอทานสาวจีน โยงค้ามนุษย์หรือไม่  

กรณีสตรีขอทานชาวต่างชาติ ทาง พม.ประสานงานกับหลายหน่วยงาน เนื่องจากถ้าเป็นคนไทยจะเป็นกรณีหนึ่ง แต่เมื่อเป็นต่างชาติจะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้น

'วราวุธ' เปิดสถิติ 5 วันศูนย์ศรส. รับร้องเรียน 2,195 ราย พบกทม.สูงสุด เหตุกระทำความรุนแรงเด็ก-สตรี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษ

‘หยก-บุ้ง’ โผล่ทำเนียบฯ ยื่นหนังสือนายกฯ สอบ รร.เตรียมพัฒน์ฯ ทำเสียอนาคต

ที่ประตูทางเข้าสะพานอรทัย ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ธนลภย์ ผลัญชัย หรือหยก และน.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือบุ้ง แกนนำกลุ่มทะลุวัง