รบ.ให้ผู้เลี้ยงหมูตั้งแต่ 500 ตัวและผู้ครอบครองหมูชำแหละตั้งแต่ 5,000 กก.แจ้งพณ.จว.

 

รัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามส่งออกหมู ให้ผู้เลี้ยงตั้งแต่ 500 ตัวและผู้ครอบครองหมูชำแหละตั้งแต่ 5,000 กก.แจ้งปริมาณการครอบครองต่อพาณิชย์จังหวัดโดยเคร่งครัด

07ม.ค.2565- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูแพงตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมาตรการ 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ล่าสุด กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาราคาหมูแพงได้มีผลบังคับแล้ว ประกอบด้วยการห้ามส่งออกหมู และการกำหนดให้ผู้เลี้ยงต้องแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีสินค้าและเนื้อหมู ต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูแพงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับทุกปัญหาที่กระทบปากท้องประชาชน จึงได้เร่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมมีแนวทางแก้ไขที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ป้องกันกรณีเกิดปัญซ้ำ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รองโฆษกฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่1 เรื่องห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร มีสาระสำคัญห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในที่นี้คือตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2565 ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 3 เดือน

ฉบับที่2 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร มีสาระสำคัญเป็นการบังคับให้ ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตที่ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่นต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยง การซื้อ การจำหน่าย การส่งออก ปริมาณคงเหลือราคาจำหน่าย สถานที่เก็บ และสถานที่เลี้ยง รวมถึงให้ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วนซึ่งประกอบด้วยเนื้อไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันคอ เนื้อสันนอก เนื้อสันใน และเนื้อหมูสามชั้น ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการซื้อ การจำหน่าย การใช้ การส่งออก การรับฝาก ปริมาณคงเหลือราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บ

ทั้งนี้ ให้แจ้งภายในวันที่ 10 ม.ค. 2565 และให้แจ้งครั้งต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยหากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจ.นนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่วนที่อยู่ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส่วนช่องทางการแจ้ง สามารถแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงนามในบันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมกันนี้ ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ผู้ครอบครองต้องจัดทำจัดทาบัญชีคุมสินค้า แสดงปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคา ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา

สำหรับประกาศฉบับที่2 นี้มีผลนับถัดจากวันประกาศ ในที่นี้คือตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2565 ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 1 ปี

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลชวนประชาชนใช้เว็บไซต์ info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐจบในที่เดียว

​รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้บริการศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ มัดรวมคำแนะนำขั้นตอน เอกสารประกอบ ช่องทางรับบริการ ทุกหน่วยงานครบจบที่เดียวบนเว็บไซต์ info.go.th

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯโล่งรัฐบาลยันจ่ายตามเดิมแม้คลังเลื่อนผลประกาศลงทะเบียน

คลังเลื่อนประกาศผลการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการ ระบุเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการให้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรรายเดิม 13.2 ล้านคนยังคงรับสวัสดิการผ่านบัตรจนกว่าเริ่มโครงการใหม่

นายกฯ พอใจสัญญาณการลงทุนสดใส ปี 65 ยอดพุ่งทั้งธุรกิจตั้งใหม่ 76,488 ราย

นายกฯ พอใจสัญญาณการลงทุนสดใส ปี 65 ยอดพุ่งทั้งธุรกิจตั้งใหม่ 76,488 ราย มูลค่าธุรกิจ 4.29 แสนล้าน ขณะบีโอไอออกบัตรส่งเสริม 1,490 โครงการ จ่อลงทุน 4.89 แสนล้าน มั่นใจส่งผลบวกการจ้างงานหนุนรายได้ประชาชนระยะยาว

สธ.เกาะติดโควิด ผู้ติดเชื้อใหม่ยังลดลง สวนทางจำนวนนักท่องเที่ยวไหลเข้าไทย

สธ.เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 เผยเข้าสู่สัปดาห์ที่3 ของปี 66 ผู้ติดเชื้อใหม่ยังลดลง สวนทางจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้าไทยเพิ่มต่อเนื่อง นายกฯเชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีน 'อนุทิน' ย้ำแผนเฝ้าระวังตามข้อแนะนำด้านวิชาการ

รัฐบาลเตือนประชาชนตั้งสติตรวจสอบก่อนกดลิงค์ในมือถือ

รัฐบาลเตือน ปชช.ตรวจสอบก่อนกดลิงค์ในสื่อออนไลน์ทุกช่องและผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ไม่อย่างนั้นอาจถูกมิจฉาชีพใช้โปรแกรมควบคุมโทรศัพท์ดูดเงินเกลี้ยง