เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม ศาลสั่งจำคุก 'ผู้ละเมิดอำนาจศาล' ไม่ขัดรธน.มาตรา 26

เบนจา อะปัญ , ณัฐชนน ไพโรจน์

ราชกิจจาฯ แพร่คำวินิจฉัย ปวิ.แพ่ง มาตรา 33 ให้อำนาจศาลสั่งลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ผู้กระทำความผิดละเมิดอํานาจศาล เป็นมาตรการที่เหมาะสมทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเท่าที่จําเป็น ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญมาตรา 26

6 พ.ย. 2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 15-16/2564 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 หรือไม่

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณี นางสาวเบนจา อะปัญ และนายณัฐชนน ไพโรจน์ แกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎร ซึ่งถูกกล่าวหาละเมิดอำนาจศาล ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 ซึ่งมีโทษจำคุกนั้นขัดหรือแย้งกับ รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 เรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26

ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุเหตุผลว่าการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนจึงเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเท่าที่จําเป็น และได้สัดส่วนหรือมีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับกับสิทธิหรือเสรีภาพที่ประชาชนจะต้องสูญเสียไป แม้เป็นบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ

เป็นมาตรการที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลที่สอดคล้องกับหลักความจําเป็นและหลักความได้สัดส่วน พอเหมาะพอควรแก่กรณี ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 อ่านคำวินิจฉัยทั้งฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เบนจา' ผู้ต้องหาคดี 112 เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลขาฯศชอ. ปูดหนีออกนอกประเทศ

นายนพดล พรหมภาสิต เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ได้รับข่าวกรองมาว่า เบญจา อะปัญ ผู้ต้องหาคดี 112 ที่ได้รับการประกันตัว

ลุ้น ศาลรธน.ตีความสูตรหาร 100 ขัดรธน. 'หมอระวี' คาดมีโอาส 50:50

'หมอระวี' คาด 50:50 ศาลรธน.ตีความสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้จะเป็นสูตรไหนทางไหนก็ยังมีทางออก เป็นไปได้ยากรัฐบาลอยู่รักษาการยาว

'นิกร' แจงขั้นตอนศาลส่งคำวินิจฉัยกม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน. ก่อนนับหนึ่งสู่โหมดเลือกตั้ง

'นิกร'แจงจากนี้รอศาลรธน.ส่งผลวินิจฉัยกม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน.ถึงปธ.รัฐสภา ส่งต่อนายกฯทูลเกล้าฯ ชี้ร้องกม.ลูกเลือกตั้งส.ส.ถกเกิน180 วัน เรื่องภายในสภาฯจึงเชื่อว่าไม่ขัดรธน. ก่อนนับหนึ่งสู่โหมดเลือกตั้ง

จับตาปมยื่นทรัพย์สินขาดตอน’บิ๊กตู่’ ส่อลามถึง 5 รมต. ‘คสช.-อดีตสนช.’

ปมยื่นทรัพย์ขาดตอนอาจไม่ใช่แค่ “บิ๊กตู่” แต่ลามถึง 5 รมต.'คสช.-อดีต สนช.' ป.ป.ช.เร่งสังเคราะห์ข้อเท็จจริง-ข้อกฎหมาย รอคำวินิจฉัยฉบับเต็มศาล

คำวินิจฉัย 'นภดล-ตุลาการเสียงข้างน้อย' ถือเอาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯตามความเป็นจริง

จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 เสียง ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

เอาแล้ว! ชาวเน็ตจี้ 'โหรวันชัย' เผาตำราทิ้ง หลังพยากรณ์ 'ผู้มีอำนาจ' ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี

จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 เสียง ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ