พัฒนาพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพเพิ่มสิทธิพิเศษการค้าการลงทุน

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อยอดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นไปยัง 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีพร้อมสรรพ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ทำให้สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ EEC ได้ภายในเวลาไม่ถึง 60 นาที โดยมีการเชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย ทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว รวมถึงเพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ไทยยังมีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาพื้นที่ EEC ในจังหวัดระยองให้เป็น “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)” ซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เป็นต้น

ที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายมากมายในการดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้มาลงทุนใน EEC ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมทักษะความรู้ ให้แรงงานไทยมีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุน เช่น การลดภาษี การครอบครองที่ดิน และการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าไทย และในการประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะมีการต้อนรับเหล่าผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่สนใจมาเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในการแสดงศักยภาพให้ชาวต่างชาติรับรู้ว่า การลงทุนในไทยนั้นมีความน่าสนใจ คุ้มค่า และได้รับประโยชน์อย่างมาก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ปลื้มยอดลงทุน EEC ทะลุเป้า

นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จ EEC อนุมัติลงทุนแล้ว 2 ล้านล้านบาทมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.5 ล้านล้านบาท เชื่อมั่นเป็นต้นแบบพื้นที่เป้าหมายของนักลงทุน ผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตยั่งยืน

'บิ๊กตู่' ขนคณะดูความก้าวหน้า 'EEC - EECi'

นายกฯ พอใจความก้าวหน้า EEC และ EECi ระยอง ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ให้ประชาชนหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

'บีโอไอ' ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 4 จังหวัด

บีโอไอยกทีมบุกภาคเหนือ จับมือพันธมิตรในพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ พร้อมร่วมหารือผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 4 จังหวัด หวังเป็นหัวหอกสร้างการเติบโตในภาคเหนือ เผย 3 เดือนที่ผ่านมา มีการยื่นขอลงทุนในภาคเหนือกว่า 8,000 ล้านบาท

คึกคัก! 'สุชาติ' นำทัพ รทสช.ลุยปราศรัย ลั่น! 'ลุงตู่' เดินหน้า 'อีอีซี' ช่วยชาวชลบุรีอยู่ดีกินดี

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานกว้างถนนบ้านสวนซอย 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัว

‘คณิศ’ พ้นตำแหน่ง กนง. 

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน ชี้แจงว่า นายคณิศ แสงสุพรรณ

IRPC ร่วมสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC

คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC (Eastern Economic Corridor)