บอร์ดใหญ่ อปท. ขวางขึ้นเงินเดือน 'อบต.' 5,300 แห่ง

ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการกระจายอำนาจท้องถิ่นชุดวิษณุ บอร์ดใหญ่อปท. ขวางขึ้นเงินเดือนอบต.ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง เตือนหากทำ ท้องถิ่นขนาดเล็กบักโกรก มีแต่งบเงินเดือน ไม่มีเงินพัฒนาพื้นที่

11 ก.พ.2566 - นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กล่าวถึงความเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการขึ้นเงินเดือน-ค่าตอบแทน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ทั่วประเทศว่าเรื่องนี้เป็นกระแสที่เข้าใจว่าฝ่ายการเมืองไปจุดพลุ โยนหินถามทาง จะหาเสียงมากกว่า เพราะการจะให้ขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับคนที่ทำงานให้กับภาครัฐ ซึ่งคนที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มหนึ่ง มันต้องมองเทียบกับกลุ่มข้าราชการกลุ่มอื่นๆด้วยทั้งหมด มองแบบเทียบกระดาน รวมถึงปัจจัยอื่นเช่น อัตราเงินเฟ้อ เรื่องเกี่ยวกับการคลังของภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศแต่ละช่วงด้วย ว่ามันมีโอกาส มันมีความเหมาะสมหรือไม่

หากดูจากข้อเท็จจริงวันนี้จะพบว่า ยังไม่เห็นเลยว่าอัตราเงินเดือนของท้องถิ่นมันต่ำจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ไหว เพราะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ ยังไม่เห็นสัญญาณแบบนั้น โดยเฉพาะหากเทียบกับคนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำงานในภาครัฐ ก็ยังมองว่าคนที่อยู่ภาคราชการ ยังไงก็ยังอยู่อย่างมั่นคง สบายกว่าเยอะ ยิ่งข้าราชการท้องถิ่น ก็ยังมีโบนัสด้วย แต่ข้าราชการประเภทอื่นเขาไม่มี

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความเห็นผม ยังไม่มีข้อมูล ไม่มีหลักฐานอะไร ที่จะให้ขึ้นเงินเดือน แต่เท่าที่ได้ยินข่าวมาประปรายกลายเป็นว่าเป็นเรื่องการให้สัญญาทางการเมืองอะไรมากกว่า ที่ก็อาจไม่ได้ผลอะไรเพราะของแบบนี้มันต้องมองทั้งระบบ ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ที่มีร่วม 7,800 แห่งทั่วประเทศ จะพบว่า ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีความสามารถทางการเงินการคลังแตกต่างกัน การจะให้ไปขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนเขาแล้วแบบนี้ ท้องถิ่นเล็กๆ ที่ไม่ได้มีเงินงบประมาณเยอะ จะทำอย่างไร เพราะหากขึ้นเงินเดือน เขาก็ต้องนำเงินของท้องถิ่นมาจ่ายให้ หากทำท้องถิ่นจะเหลือเงินแต่ละปีสักเท่าไหร่ในการนำงบมาพัฒนาบ้านเมือง ถ้าเป็นอบต.ราชาเทวะ รวยจนซื้อเสาไฟฟ้ามาปักจนไม่รูัจะปักที่ไหนแล้ว แบบนั้นก็ขึ้นเงินเดือนกันได้ แต่หากเป็นอบต. ห้วยปูลิง ที่แม่ฮ่องสอน เงินยังไม่มีทำงบราดถนน ต้องราดทีละข้าง ปีนี้ราดข้างซ้าย ปีหน้าราดข้างขวา แล้วเขาจะเงินที่ไหนมาขึ้นเงินเดือนให้อบต. “นายชาติชายกล่าว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา แม้จะมีเรื่องของวินัยการเงินการคลังของท้องถิ่นคือ เงินเดือนค่าจ้างของท้องถิ่นต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณในการจ่ายแต่ละปี แต่ปัจจุบัน ก็ใช้งบเกินกันอยู่โดยใช้วิธีนำไปแฝงไว้ในการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานโครงการของท้องถิ่น เรื่องการขึ้นเงินเดือนที่พูดกัน เห็นว่า ต้องดูให้ดี ในความเห็นผม จึงเห็นว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องขึ้นเงินเดือนให้อบต. เพราะหากไปขึ้นเงินเดือนโดยไม่ดูให้รอบคอบ ต่อไปจะไม่มีงบทำงานกัน จะมีแต่เงินเดือนคอยจ่ายให้แต่ละเดือน

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า กระบวนการขึ้นเงินเดือนให้ท้องถิ่น หากจะทำมีขั้นตอนอีกเยอะ เพื่อรองรับการขึ้นเงินเดือนดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องมีการถามความเห็นกระทรวงการคลังด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่ รวมถึงท่าทีของฝ่ายรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ ที่มีร่วม 5,300 แห่ง โดยมีสมาชิกอบต.ทั่วประเทศร่วมสี่แสนคน พบว่าอัตราเงินเดือนดังกล่าว อยู่ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยมีการวางเกณฑ์ไว้โดยใช้ฐานเรื่องของรายได้ที่จัดเก็บได้แต่ละปีของอบต.แต่ละแห่งเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้หากอบต.ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท นายกฯอบต.มีเงินเดือนและค่าประจำตำแหน่งรวม 26,080 บาทต่อเดือน สมาชิกอบต.มีเงินเดือน 7,920 บาท

อบต.ที่มีรายได้ระหว่าง25-50 ล้านบาท ตัวนายกฯอบต.ได้ เงินเดือนรวมค่าประจำตำแหน่ง เดือนละ 24,920 บาท ส่วนสมาชิกอบต.ได้ 7,560 บาทต่อเดือน

สำหรับ อบต. ที่มีรายได้น้อยสุดคือ มีรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ตัวนายกฯอบต.ได้เงินเดือน 21,860 บาท ส่วนสมาชิกอบต.ได้ 6,630 บาทต่อเดือน เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล เผยจะทำประชาพิจารณ์ ภูเก็ตเขตปกครองพิเศษ-เลือกตั้งผวจ.

นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ ว่าที่ส.ส.จังหวัดภูเก็ต เขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า นโยบายหลักของพรรคก้าวไกลในส่วนของภูเก็ตกำหนดไว้เรื่องการเสนอกฎหมาย การกระจายอำนาจ จะต้องทำประชาพิจารณ์เป็นลำดับ

เพื่อไทยโวย! ยึดเก้าอี้ฝ่าย 'บริหาร-นิติบัญญัติ' กระจายอำนาจตรงไหน

เอาแล้ว! เพื่อไทยโวยปมประธานสภา อัดพรรคร่วมยอมรับทุกเงื่อนไขเพื่อให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล แต่ทำไมยึดเก้าอี้ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ทั้งที่ชูการเมืองใหม่กระจายอำนาจ

ประกาศแล้ว! เงินค่าตอบแทน 'อบต.' อัตราใหม่ ใช้บังคับ 20 เมษา.เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน

'ทิพานัน' ติง 'เศรษฐา' อย่าตีหัวเข้าบ้าน ชี้เอาให้ชัดค้านขึ้นค่าตอบแทนอบต.-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านหรือไม่

รบ.โชว์ผลงานเด่น ปั้น EEC ปังไม่หยุด! 2 เดือนแรกของปี 66 ต่างชาติหอบเงินลงทุนแล้วกว่า2,078 ล้านบาท ติง “เศรษฐา”อย่าตีหัวเข้าบ้าน ชี้เอาให้ชัดค้านขึ้นค่าตอบแทนอบต.-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านหรือไม่

'เศรษฐา' ฟาด ครม.เทกระจาด ขึ้นค่าตอบแทน อบต. ต้องดูวินัยการเงินการคลังด้วย

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพฯ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายดนุพร ปุณณกันต์ กรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพฯ