โพลมาแล้ว! เทียบ 'ลุงตู่' กับ 'หมอหนู'


25 ก.พ.2566 - สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ลุงตู่ กับ หมอหนู กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,223 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

เมื่อถามถึง นักการเมืองผู้มีผลงานเด่น ด้าน ความมั่นคงชาติ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.6 ระบุ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาหรือร้อยละ 17.3 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 9.5 ระบุ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 6.5 ระบุ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 5.3 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง นักการเมืองผู้มีผลงานเด่น ด้าน ระบบสาธารณสุข นโยบายสุขภาพ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิต ลดความเดือดร้อนของประชาชนช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.1 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองลงมาคือร้อยละ 10.4 ระบุ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 6.5 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 4.2 ระบุ นางสาว แพทองธาร ชินวัตร และร้อยละ 2.9 ระบุ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง ภาพจำของประชาชน ต่อ คุณธรรมการเมืองของ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.1 คือความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของชาติ รองลงมาคือร้อยละ 60.6 ระบุกล้าคิดกล้าตัดสินใจ เป็นผู้นำไทยบนเวทีโลก ด้าน สาธารณสุข สุขภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทยในอาเซียน ร้อยละ 60.6 ระบุ มีผลงานทั่วโลกยอมรับ รับมือวิกฤตโควิดในประเทศไทย ร้อยละ 60.4 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย ทุจริตคอรัปชัน ร้อยละ 57.9 ระบุ มีความรู้ ประสบการณ์ ภาคธุรกิจ เคยล้มเหลว ฟื้นฟูตัวเอง กลับมาสำเร็จได้ ร้อยละ 57.6 ระบุ มุ่งมั่น ขยัน ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน

ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 57.1 ระบุเสียสละ มีความรัก จิตใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ คนตัวเล็กตัวน้อย นำเครื่องบินส่วนตัว ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ใน “หัวใจติดปีก” ร้อยละ 56.1 ระบุ ปกป้องผลประโยชน์ชาติไม่มีประวัติเสียค่าโง่โฮปเวลล์ ค่าโง่ทางด่วน หยุดการต่อสัมปทานแบบรวบหัว รวบหาง รถไฟฟ้า ร้อยละ 56.1 ระบุ ปกป้องผลประโยชน์คนใช้บริการ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เบียดเบียนเงินในกระเป๋าประชาชนจากบริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 55.1 ระบุ เข้าใจระบบธุรกิจ เศรษฐกิจ หัวอกของผู้ประกอบการ ร้อยละ 55.0 ระบุ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ประสานทุกกลุ่มมาทำงานร่วมกันได้ และร้อยละ 54.7 ระบุ เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ จาก ส.ส. มาช่วยกันสร้างพรรคภูมิใจไทยให้เป็น แกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง ตามลำดับ

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า จากผลโพลก่อนหน้านี้ที่เคยทำเรื่อง ลุงตู่ กับ คุณธรรมการเมืองพบว่ามีความเหมือนในบางด้านแต่หลายด้านที่แตกต่างกันไปจากภาพจำของประชาชนต่อคุณธรรมการเมืองของ หมอหนู หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เช่น ทั้ง ลุงตู่ และหมอหนู ต่างได้รับการยอมรับจากประชาชนเรื่องความจงรักภักดีและผลงานอันเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะผลงานด้านระบบสาธารณสุข นโยบายสุขภาวะของประชาชน สุขภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถพลิกฟื้นวิกฤตที่เคยเกิดกับธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จเจริญมั่งคง จึงได้รับการโหวตจากประชาชนในความสำเร็จที่สามารถฟันฝ่าปัญหาธุรกิจในยามวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการและความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ ที่โดดเด่นในลักษณะคุณธรรมของนายอนุทิน ชาญวีรกูลที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ก่อนการทำงานทางการเมืองคือ เสียสละ มีความรัก จิตใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ คนตัวเล็กตัวน้อย นำเครื่องบินส่วนตัว ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ใน “หัวใจติดปีก”

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ระบุต่อว่า ภาพจำของประชาชนต่อคุณธรรมการเมืองของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังมีในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ชาติไม่มีประวัติเสียค่าโง่โฮปเวลล์ ค่าโง่ทางด่วน หยุดการต่อสัมปทานแบบรวบหัว รวบหาง รถไฟฟ้า และปกป้องผลประโยชน์คนใช้บริการ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เบียดเบียนเงินในกระเป๋าประชาชนจากบริการรถไฟฟ้า และลักษณะส่วนตัวที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ประสานทุกกลุ่มมาทำงานร่วมกันได้จนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือจาก ส.ส. มาช่วยกันสร้างพรรคภูมิใจไทยให้เป็น แกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ธนกร' แนะก้าวไกลฟัง 'กูรูวิษณุ' ทักเรื่องกฎหมายไว้บ้างก็ได้

'ธนกร' แนะก้าวไกลรับฟังความเห็น 'วิษณุ' ไว้​บ้าง เพราะเป็นกูรูกฎหมาย แต่สุดท้ายต้องดูคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ ย้ำยังหนุนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล​ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย​

รทสช.บอก 'รัฐบาลแห่งชาติ​' เป็นเรื่องไกลมาก

'ธนกร' ลั่นรัฐบาลแห่งชาติ​เป็นเรื่องไกลมาก แต่เชื่อ 'จเด็ด' หวังดีต่อประเทศ ย้ำให้พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน​ แก้ต่างแทน 'พี่ตู่' ยันไม่เคยพูดกระตุ้น รทสช.​หวังส้มหล่นจัดตั้งรัฐบาล

กกต.นครพนม เตรียมประกาศชื่อ ส.ส.ทั้ง 4 เขต เพื่อไทยแบ่งเค้กภูมิใจไทยพรรคละ 2 คน

นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม (ผอ.กกต.นครพนม) เปิดเผยว่า การ

'บิ๊กตู่' ปัดพัลวัน! ไม่ได้รอส้มหล่น ยันเป็นไปตามกติกา

'บิ๊กตู่' ปฏิเสธลั่นไม่ได้รอส้มหล่นทางการเมือง บอกสื่ออย่าตั้งคำถาม 'ถ้า' ชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกติกา วอนอย่ามัวฟังแต่เรื่องวุ่นๆ ภายในประเทศ