ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถึงกรุงลอนดอน เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566

5พ.ค.2566 - เมื่อเวลา 08.03 น.วันที่ 4 พ.ค.2566 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอน สแตนสเต็ด (London Stansted) โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน, นายไซม่อน ไบซ์ (Mr. Simon Brice)ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, นายไมเคิล จอห์น ฮอลโลเวย์ (Mr. Michael John Holloway) ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ

เวลา 10.13 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ลอนดอน โดยมีนายณัฐพงศ์ สิทธิชัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ผู้ช่วยทูตทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรส รวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ลอนดอน พร้อมคณะผู้บริหารโรงแรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 โดยจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่างๆ ณ พระราชวังบักกิ้งแฮม ในวันที่ 5 พ.ค.2566 และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลล่า ณ มหาวิหารเวสมินสเตอร์ ในวันที่ 6 พ.ค.2566 ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดศาลหลักเมือง-ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน และทรงเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ในหลวง พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่มัสยิดกลางปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี และเสด็จฯ ไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎฯ

เวลา 18.25 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

'ในหลวง' มีพระราชดำรัสแก่ครม. แสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ