จ่อคลอด 7 อรหันต์ พิทักษ์คุณธรรมวงการตำรวจ 5 ต.ค.ได้รายชื่อ

จ่อคลอด 7 อรหันต์ พิทักษ์คุณธรรมวงการตำรวจ 5ต.ค.นี้ อึ้ง”วิเชียร-อดีตผบ.ตร.”ที่โดนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ย้ายพ้นเก้าอี้แต่ไม่กล้าหือ สมัครด้วย! พบดาบในมือ-อำนาจเพียบ อยู่ยาว 6 ปี  จับตาใครจะยื่นร้องเรียนรายแรก  

1 ต.ค. 2566 – ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเกิดขึ้นของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ หรือ  ก.พ.ค.ตร. ที่เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับปัจจุบัน ที่มีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจทุกระดับทั่วประเทศ ที่เห็นว่าตนเองถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชา ก็สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ เช่น หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย-เลื่อนขั้น ถูกข้ามอาวุโสในการแต่งตั้งโยกย้าย หรือถูกกลั่นแกล้งให้โดนลงโทษ  ก็สามารถร้องขอความเป็นธรรมกับ ก.พ.ค.ตร.ได้โดยตรง

ทว่า หลังมีการประกาศใช้ พรบ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับปัจจุบัน เมื่อ 16 ตุลาคม 2565 ผ่านมาจนถึงขณะนี้เกือบหนึ่งปี  ก็ยังไม่มีคณะกรรมการชุดดังกล่าวเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด คณะกรรมการคัดเลือกก.พ.ค.ตร.ที่มีนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน ได้เรียกผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรวม 16 คน  ไปสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ที่สำนักงานก.พ.เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา และทางคณะกรรมการจะมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะได้เป็นก.พ.ค.ตร.ที่จะเป็น 7 อรหันต์ ก.พ.ค.ตร. ชุดแรกในวันพฤหัสบดีนี้ 5 ต.ค. จากนั้นจะมีการส่งชื่อทั้งหมด ไปให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทันที  

สำหรับรายชื่อบุคคลที่เตรียมได้ลุ้นเป็นก.พ.ค.ตร.ชุดแรก ที่เข้ารับการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 16 คน แยกเป็น กลุ่มที่มาจากอดีตข้าราชการตำรวจ”ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องเคยรับราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีรายชื่อดังนี้ พล.ต.อ.วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี อดีตผบ.ตร.ที่เคยถูกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โยกไปเป็นเลขาธิการสมช. เพื่อเปิดทางให้ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พี่ชายคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาเป็นผบ.ตร. โดยพล.ต.อ.วิเชียร ไปเป็นเลขาธิการสมช.แทนนายถวิล เปลี่ยนศรี ที่เดิมเป็นเลขาธิการสมช.อยู่แต่ต้องโดนโยกเข้ากรุสำนักนายกรัฐมนตรี   แต่นายถวิล เปลี่ยนศรี ไม่ยอม เลยไปฟ้องคดีที่ศาลปกครอง และสุดท้ายนายถวิล ชนะคดี  

นอกจากนี้ก็ยังมี พล.ต.ท.กมล เหรียญราชา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ- พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร อดีตรองผบ.ตร.- -พล.ต.ท.ปํญญา เอ่งฉ้วน อดีตผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี -พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ อดีตผช.ผบ.ตร.-พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม อดีตที่ปรึกษา (สบ.10) ตร.-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 -พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ อดีตผช.ผบ.ตร.-พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ อดีตจเรตำรวจ(สบ.8) – พล.ต.ท.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.-ศ.พล.ต.ท.ดร.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ รร.นรต.

ขณะที่ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นอดีตข้าราชการตำรวจ ประกอบด้วย  ธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม-วันชาติ สันติกุญชร อัยการอาวุโส-สมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด-วิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ-วิชัย ไชยมงคล อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส.

ทั้งนี้กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นกรรมการที่ต้องทำงานเต็มเวลา และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งถึงหกปี

โดยตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติฯ ให้อำนาจ กับ ก.พ.ค.ตร.ที่เปรียบเสมือนศาลปกครองกลาง คือหากก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง เช่น สั่งลงโทษตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ถูกต้อง เมื่อก.พ.ค.ตร.วินิจฉัยเสร็จแล้ว ตัวผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของก.พ.ค.ตร.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค.ตร. มีคำวินิจฉัย

แต่หากก.พ.ค.ตร.วินิจฉัยแล้ว ปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้โดยตรง และภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

นอกจากนี้ ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติฯ มาตรา 143 ยังบัญญัติให้ การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจเช่น สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ ต้องส่งสำนวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ตร. -สั่งให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งตัวข้าราชการตำรวจในสังกัดมาให้ถ้อยคำ-เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร. ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น- สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม เป็นต้น

ด้าน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ถือว่าเป็นความหวัง เพราะมีความเป็นอิสระในองคาพยพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องการร้องทุกข์ ซึ่งการร้องทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย หรือร้องทุกข์เรื่องอื่นๆ เช่นผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติต่อตำรวจด้วยกันไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เช่น ไล่ออก ปลดออก โดยอำนาจดังกล่าว เดิมเป็นของก.ตร. ถือเป็นหลักการใหม่ ที่ทำให้เกิดCheck and Balanceที่จะทำให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ต่อไปนี้ ผบ.ตร. หรือผู้บัญชาการ จะแต่งตั้งโยกย้ายใครต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ที่ก็คาดว่าน่าจะทำให้ดีขึ้น เพราะหากไม่ทำตามหลักเกณฑ์จะผิดวินัย ที่มีทั้งผิดวินัยธรรมดาและผิดวินัยร้ายแรงซึ่งหากผลการวินิจฉัยออกมาว่าผิดวินัย ก็สามารถลงโทษได้เลยไม่ต้องมาสอบสวนอีก และหากถ้ามันเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาอีกจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่”พล.ต.อ.เอกระบุ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พล.ต.อ.เอก' บอก 'เศรษฐา' ลงนามตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจแล้ว

'พล.ต.อ.เอก' ไล่เรียงข้อกฎหมายเรื่องฝากตำรวจ บอกนายกฯ เพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ มี 'สมรรถชัย วิศาลาภรณ์' เป็นประธาน

‘สว.วันชัย’ ไม่รับปากโหวต 7 อรหันต์ กสทช.จะได้ครบเลยหรือไม่

‘ส.ว.วันชัย’ ไม่รับปาก โหวต 7 อรหันต์ กสทช.จันทร์นี้ จะได้ครบหรือไม่ บอกขอแค่ 5 ชื่อ ก็ทำงานได้แล้ว อึ้งชุดปัจจุบันอยู่จนรากงอก 10 ปี