เปิดคำสั่งนายกฯ เซ็นตั้ง 21 อรหันต์ สางปมขาย 'สลากกินแบ่งรัฐบาล' เกินกว่าราคากำหนด

14 ม.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2565 เมื่อ 12 ม.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

เนื้อหาในคำสั่งระบุว่า ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

1.2 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ

1.3 อัยการสูงสุด กรรมการ

1.4 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

1.5 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

1.6 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและตวามมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

1.7 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

1.8 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

1.9 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

1.10 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

1.11 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

1.12 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ

1.13 เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ

1.14 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ

1.15 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ

1.16 ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

1.17 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

1.18 ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและเลขานุการ

1.19 รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.20 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.21 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประขาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ

2.1 ตรวจสอบชัอมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.2 เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.3 รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

2.4 เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประขุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา

2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ เผยข่าวดีคอหวยมาแล้ว!

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน X ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า “ข่าวดีคอหวยมาแล้วครับ วันนี้ ครม

'รวยด้วยหวย' ความคาดหวังของสังคมไทย

หวยกับสังคมไทย อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต การเล่นหวยในประเทศไทยมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 2 จากการที่คนจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

คอหวยเฮ! สำนักงานสลากฯ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสลาก อำนวยความสะดวกผู้ขาย-ผู้ซื้อ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้ออกประกาศเรื่องการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์

แม่ค้าลอตเตอรี่ดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน ดีใจได้เงินใช้หนี้โดนโกง 3 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.นครพนม กลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง ภายหลังมีข่าวเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล ว่า มีแม่ค้าลอตเตอรี่ ที่ตั้งแผงขายในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง บริเวณลานแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ องค์พญาศรีสัตตนาคราช นาคาธิบดีสองฝั่งโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

สุดอึ้ง! ชาวบ้านแห่ดู 'งูฆ่าตัวตาย' คนเฒ่าคนแก่บอกเกิดมาไม่เคยพบเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านแห่มุงดูงูกัดตัวเองจนตายริมถนนหน้าบ้านบ้านเลขที่ 184 หมู่ 3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายจุก ศรีรักษา อายุ 75 ปีและคุณตา ประเสริฐ ศรีรักษา อายุ 76 ปี เจ้าบ้าน

รู้ยัง! ราชกิจจาฯประกาศ อายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกิน