โพลเผย ปชช.พอใจฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุ เชื่อ ‘พลังงาน-แรงงาน-เกษตร’ ได้ประโยชน์

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน พอใจรัฐบาลบิ๊กตู่ฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดิอาระเบีย เชื่อช่วยเพิ่มความั่นคงด้านพลังงาน การจ้างแรงงาน และสินค้าทางการเกษตร

30 ม.ค.2565-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความพอใจหลังฟื้นสัมพันธ์ ไทย ซาอุดีอาระเบีย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,114 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27 – 29 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 รับทราบการทำงานและรับรู้ถึงความพยายามของรัฐบาล ในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและระดับนานาชาติให้ดีขึ้น เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อการฟื้นสัมพันธ์ไทยกับซาอุดีอาระเบีย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.9 พอใจ ในขณะที่ร้อยละ 11.1 ไม่พอใจ และเมื่อถามถึงการรับรู้เปรียบเทียบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงประมาณ 8 ปีที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.6 ระบุ รัฐบาลมีความสัมพันธ์กับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านอย่างดีมากในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสู้รบใช้ความรุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า กัมพูชาและลาว เช่นอดีตที่ผ่านมา 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากการฟื้นสัมพันธ์ไทยกับซาอุดีอาระเบีย พบว่า  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.2  ระบุด้านพลังงาน เนื่องจากซาอุดิอาระเบียถือเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาร่วมกันได้ในอนาคต ทั้งภาครัฐและเอกชน  ร้อยละ 57.0 ระบุ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยคาดว่าการเดินทางไปมาเพื่อท่องเที่ยวหรือการแสวงบุญของพี่น้องมุสลิมจะมีมากขึ้น  ร้อยละ 56.5 ระบุ ด้านแรงงาน โดยเชื่อว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานฝีมือไทยหลายล้านคนกลับไปทำงานเช่นอดีต ร้อยละ 55.3 ระบุ ด้านการเกษตรการส่งออก หวังว่าสินค้าทางการเกษตรที่ไทยมีความสามารถในการส่งออกและการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงภาคการเกษตรจะดียิ่งขึ้น ร้อยละ 53.5 ระบุ ความมั่นคงปัญหาชายแดนภาคใต้ น่าจะมีทิศทางที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ตามลำดับ

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้รับทราบถึงการทำงานและความพยายามของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟื้นสัมพันธ์ไทยกับซาอุดีอาระเบียที่ขาดช่วงมากว่า 30 ปี ซึ่งสร้างความพอใจและความคาดหวังของประชาชนที่จะเกิดร่วมกันในมิติต่างๆของเศรษฐกิจที่จะมีพัฒนาการมากขึ้น เช่น ด้านพลังงาน ด้านการท่องเที่ยวและแสวงบุญ ด้านแรงงาน ด้านการค้าขายและการเกษตร รวมทั้งด้านความมั่นคง เป็นต้น ซึ่งซาอุดีอาระเบีย เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตะวันออกกลาง

“ความสำเร็จและผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆให้มากขึ้น โดยความสำเร็จและผลประโยชน์สูงสุดที่ยั่งยืน อยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยทุกคน ที่จะช่วยกันรับลูกสานต่อความจริงใจและจริงจัง ในการรักษาไว้ซึ่งการฟื้นสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งขาดหายไปกว่า 30 ปี ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและได้ประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' ไม่ปิดช่องจับขั้วตั้ง รบ. ลั่นหาก ภท. มาอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯ

‘อนุทิน ‘พร้อมเป็นนายกฯ หากภูมิใจไทยได้ ส.ส.อันดับ 1 ลั่น กลัวประชาชนมากกว่าส.ว. -​ ขอบคุณ ‘วันชัย’จับขั้วให้ แต่อนาคตการเมืองขอเลือกเอง

เอาคืน! ฝ่ายแค้นล่มสภาฯ ชงนับองค์ประชุม แก้เผ็ดรัฐบาลไม่ร่วมถกแก้ รธน.

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงพิจารณาวาระรับทราบรายงานของหน่วยงาน นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เสนอให้นับองค์ประชุมก่อนที่สภาฯ จะดำเนินการประชุมต่อ เพื่อความสง่างาม มีส.ส.รับฟังการพิจารณารายงานและร่างกฎหมายต่างๆของรัฐบาล

กสม.ร่อนหนังสือบี้รัฐบาลบังคับใช้กม.อุ้มหายฯ ตามเส้นตาย

กสม.ส่งหนังสือถึงนายกฯ เดินหน้าบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายตามกำหนด เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิและเสรีภาพประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล