จับตา ก.ตร.ถกโผ 'นายพลแก้มลิง' เปิดชื่อบิ๊กตำรวจลุ้นเลื่อนตำแหน่งวาระเม.ย.

จับตา ก.ตร.ถกตำแหน่ง "นายพลแก้มลิง" เช็กเก้าอี้ ผบช.-ผบก. ยังว่าง แต่งตั้งวาระเมษายน เปิดรายชื่อ บิ๊กตร. มีสิทธิลุ้นเลื่อนตำแหน่ง "โจ๊ก" มีชื่อต่อคิว

21 ก.พ.2565 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) นัดประชุมก.ตร. ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. ที่ห้องศรียานท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การประชุมก.ตร. ครั้งที่ 2 /2565 มีวาระเรื่องพิจารณา ที่สำคัญ อาทิ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย ,การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2564 ฯ และเรื่อง พ.ต.อ.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รองผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร้องทุกข์ กรณีไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ในวาระประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ประชุมก.ตร. จะพิจารณาตำแหน่งว่างจากการเกษียณฯในปี 2564 และตำแหน่งว่างอื่นๆ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทดแทนไปพร้อมกับการแต่งตั้งนายพลตำรวจวาระกลางปี ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.) เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (พล.ต.ท.) เทียบเท่าผู้บัญชาการ(ผบช.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(พล.ต.ต.) เทียบเท่าผู้บังคับการ (ผบก.) ในวาระแต่งตั้งโยกย้ายเดือนเมษายนนี้

มีรายงานด้วยว่า ตำแหน่งระดับนายพลตำรวจ ที่ยังว่างอยู่เนื่องจากการลาออกในโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออรี่รีไทร์ รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 มีหลายตำแหน่งอาทิ ระดับผู้บัญชาการ ยศ พล.ต.ท. คือ ผบช.ประจำสำนักงานผบ.ตร. (พล.ต.ท.) ระดับผู้บังคับการ ยศพล.ต.ต. คือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ,ผบก.ประจำ บช.ปส., ผบก.สสท. ,ผบก.อก.บช.ศ.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ออกประกาศลำดับอาวุโส รองผบก. - ผู้ช่วยผบ.ตร. ฉบับล่าสุด เพื่อใช้คัดเลือกแต่งตั้งในวาระเดือนเมษายน 2565 โดยเป็นการประกาศรายชื่อนายตำรวจที่ผ่านหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (การครองตำแหน่ง ) มีสิทธิได้รับพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในเดือนเมษายน นี้

อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแต่งตั้งในวาระเมษายน จะแต่งตั้งโยกย้ายเพียงที่ปรึกษาพิเศษ ตร. , ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิตร. ที่แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ที่ครองตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบ.ตร. – รองผบช. หรือรองผบก.ครบวาระ 1 ปี และจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2565 เพื่อได้เลื่อนยศ - ตำแหน่งก่อนเกษียณเท่านั้น แต่คาดว่าการแต่งตั้งนายพลวาระเมษายนปีนี้จะแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ยังว่าง จากการเออรี่รีไทร์ด้วย

ตามประกาศลำดับอาวุโสฯล่าสุด ผู้ช่วยผบ.ตร.ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระเมษายน มีเพียง 5 นาย คือ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน เกษียณฯ ปี 2566 2.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เกษียณฯ ปี 2568 3.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช เกษียณฯ ปี 2567 4.พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ เกษียณฯ ปี 2565 และ 5.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เกษียณอายุราชการ ปี 2574

ผบช.ที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเลื่อนเป็น ผู้ช่วยผบ.ตร. กรณีมีตำแหน่งว่างและหากก.ตร. แต่งตั้งในวาระเมษายน มี 21 นาย โดยอาวุโส 5 ลำดับแรก ดังนี้ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ.และ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.หรือ ผบช.ตำรวจไซเบอร์

รองผบช. มีสิทธิได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น อาวุโส 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร. 2.พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 3.พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด. 4.พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 5.พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1

รองผบก. มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอาวุโส 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ รอง ผบก.อก.สกบ. 2.พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 3.พ.ต.อ.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รอง ผบก.ศบศ.รร.นรต. 4.พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค1 5.พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน.

อย่างไรก็ตามนายตำรวจที่ไม่มีชื่อในบัญชีอาวุโส แต่มีคุณสมบัติบางประการเข้าหลักเกณฑ์ เช่นครองตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี แต่จะเกษียณฯ ในปี 2565 ผบ.ตร.สามารถขออนุมัติ ก.ตร.เพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์ พิจารณาแต่งตั้งได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.เตือน พ.ร.ก.อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯใหม่ เปิดบัญชีม้าโทษหนัก

กฎหมายฉบับนี้ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการถูกหลอกหลวงฉ้อโกงออนไลน์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จึงสั่งการตำรวจทั่วประเทศ

ขอความเป็นธรรม! ญาติเด็ก 14 เหยื่อโจ๋ยิงหัวจนพิการ ร้องคดี 6 เดือนไม่คืบ

ญาติเกินรับไหว ร้องขอความเป็นธรรม  ด.ช.14 เหยื่อโจ๋ยิงหัวกลายเป็นคนพิการ​  6 เดือน​ คดีไม่คืบไปไม่ถึงไหน ​ แถมคู่กรณีได้ประกันตัว

ไหวพริบปิดคดี

เสร็จสิ้นเรียบร้อย เป็นไปตามที่ โฆษกกอล์ฟ-พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวหลังการประชุม ก.ตร.ที่ผ่านมา

เด้ง '5 เสือป่าตอง' เซ่นบาร์ดังค้ากามเด็ก

พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2566 คำสั่งที่ 119/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

'อัจฉริยะ' แฉล็อต 2 'แก๊งมิยาบิ' ตำรวจเอี่ยวเว็บพนัน มี พล.ต.อ. เป็นหัวหน้า

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำหลักฐาน พร้อมป้ายไวนิลรายชื่อตำรวจล็อต 2 ที่เอี่ยวพนันออนไลน์