สธ.ออกประกาศรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต รวม 110 แห่ง

สธ.ออกประกาศรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 รวม 110 แห่ง ครอบคลุมบริการทั่วประเทศ รับแนวโน้มความต้องการเข้ารับบริการมากขึ้น

13 ม.ค.2566 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 และมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศ หรือ13 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ครอบคลุมการให้บริการตรวจ รักษา บำบัดสุขภาพจิตของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งการออกประกาศล่าสุดนี้ทำให้มีโรงพยาบาลที่เป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตรวม 110 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2551 ที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับและกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิตซึ่งในขณะนั้นทั่วประเทศมีให้บริการ 41 แห่ง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตทั้ง 110 แห่งตามประกาศล่าสุดนี้ประกอบด้วย โรงพยาบาลหรือสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีความพร้อม รวม 86 แห่ง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ รวม 7 แห่ง, โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในกำกับกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลอานันทมหิดล สังกัดกรมการแพทย์ทหารบก, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายการให้บริการเพื่อบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตโดยต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับแนวโน้มที่ประชาชนมีความต้องการเข้ารับบริการทั้งการปรึกษา การบำบัดรักษาที่มากขึ้นจากภาวะสังคมที่มีลักษณะซับซ้อน การรับรู้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรง และความเครียดสูงจนเกิดการป่วยทางจิตเวช

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การขยายหน่วยให้บริการบำบัดรักษา ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต อาทิ สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323, การให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต, การเพิ่มฟังก์ชั่น “ตรวจสุขภาพใจ” ในแพลตฟอร์มหมอพร้อม เป็นต้น

สำหรับผู้ต้องการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/สถาบัน ซึ่งเป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต สามารถตรวจสอบได้จากประกาศล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ตามลิงค์ดังนี้ bit.ly/3QBxJ1v

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ 1 ธ.ค.ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 'มท.1' กำชับปกครองจัดกำลังเสริมให้เพียงพอ

ดีเดย์ 1 ธ.ค. เปิดลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ 'มท.1' กำชับปกครองจัดกำลังคนเสริมให้เพียงพอ จับมือหน่วยงานเกี่ยวข้องหาทางออกให้ลูกหนี้ เพิ่มโอกาสฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 480 ราย ดับเพิ่ม 2 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 480 ราย

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระบรมราชชนก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสถาบันพระบรมราชชนก

รัฐบาลเตือนประชาชนระวังอุบัติเหตุเทศกาลลอยกระทง

รัฐบาล ห่วงใยเตือนประชาชนระวังอุบัติเหตุเทศกาลลอยกระทง ขอให้ยึดหลัก 'ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง' ป้องกันอุบัติเหตุและจมน้ำ