'พลเอกสายหยุด' เท 'คณะประชาชน' ถอนชื่อจี้ 'ประยุทธ์' ไขก๊อกพ้นนายกฯ


เพิ่มเพื่อน    

ขอบคุณเจ้าของรูปภาพ

18 ต.ค.63 -  จากกรณีกลุ่มบุคคลที่อ้างชื่อ "กลุ่มคณะประชาชน" จำนวน 112 คน ต่อมาเพิ่มเป็น 157 คน ร่วมกันลงชื่อ แสดงความห่วงใยประเทศ และเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียสีสะด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นั้น  112 คนเด่นคนดังจี้ 'บิ๊กตู่' เสียสละไขก๊อกพ้นนายกฯ ตั้งคณะผู้บริหารใหม่ ทำภารกิจแก้ไขรธน.

ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็น 1 ในผู้ร่วมลงชื่อ "คณะประชาชน" ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ขอแจ้งความคืบหน้าและแก้ไขข่าว เกี่ยวกับรายชื่อประชาชนที่เสนอ 3 ข้อ คือ หนึ่ง ให้พลเอกประยุทธ์ลาออก สอง มี สสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ สาม ปล่อยนักเรียนนักศึกษาที่ถูกจับกุม

ประการแรก ไม่มี พลเอกสายหยุด เกิดผล ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากการประสานงานที่ตัวแทนท่านมาประชุมและสื่อสารว่าท่านเห็นด้วย แต่เมื่อภายหลังท่านให้ความเห็นว่า เห็นด้วยแต่ไม่ขอลงชื่อเนื่องจากอายุมากแล้ว จึงขออนุญาตนำชื่อของท่านออก

ประการที่สอง ขณะนี้ มีผู้ร่วมรายชื่อเข้ามามาก เป็น 157 คนแล้ว โดยผ่านการประสานงานจากฝ่ายต่างๆที่แบ่งกันไปทำหน้าที่ จะพยายาม update ไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีการประกาศปิดแล้วก็ตาม

ประการที่สาม ในบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมกลุ่มผู้ริเริ่มความคิด เพื่อดำเนินการให้ได้ผลในขั้นต่อไปครับ

ความห่วงใยประเทศ และข้อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจ

การชุมนุมของประชาชนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า ความรู้สึกไม่พอใจต่อคณะผู้ปกครองประเทศที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขยายตัวและมีแนวโน้มที่รุนแรงจริงจังมากขึ้น ไม่ว่ารัฐบาลจะใช้กลไกรัฐ มาตรการ หรือ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับร้ายแรง การจับกุมแกนนำ หรือ ใช้วิธีการทางกฎหมายใดๆก็ไม่สามารถห้ามปรามการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนได้

ยิ่งการใช้กำลังรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ไม่เป็นไปตามหลักสากลของสหประชาชาติที่ต้องแยกแยะระหว่างการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและการชุมนุมที่ไม่มีความรุนแรง แต่รัฐกลับเลือกใช้วิธีการจัดการสลายฝูงชนโดยใช้น้ำฉีดผสมสารเคมี และกองกำลัง ราวกับการจัดการจลาจลทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบ ไม่มีอาวุธ ไม่มีการเข้าทำลายสถานที่ หรือก่ออันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และกลุ่มผู้ชุมนุมยังประกอบด้วยเด็ก เยาวชน นักเรียน สตรี จำนวนมาก ถือเป็นการขาดความชอบธรรมในการปกครองประเทศ

สาเหตุที่สำคัญที่นำไปสู่การชุมนุม คือ ความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสำคัญนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไม่เป็นกลาง เจตนาเพื่อการสืบทอดอำนาจในคณะพวกของตัวเอง และ การชุมนุมของประชาชน นักเรียน และนักศึกษากลับถูกคุกคาม จับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรม

เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุ คณะประชาชนที่ประกอบด้วยอดีตนักการเมือง นักการทหาร อดีตข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ นักธุรกิจ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและขอแสดงจุดยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อประเทศ 3 ข้อดังนี้

ข้อที่ 1 ถึงเวลาแล้วที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ เพราะท่านเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งรังแต่จะนำไปสู่การบานปลายของสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา การลาออกนั้นเพื่อให้รัฐสภาได้ใช้กลไกในรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ โดยขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ หรืองดออกเสียง แต่หากไม่มีผู้ทีอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เหมาะสม ก็สามารถใช้วรรคสองของมาตรา 272 เลือกบุคคลที่อยู่ภายนอกบัญชีรายชื่อ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภาได้

ข้อที่ 2 คณะผู้บริหารใหม่ จะอยู่ในวาระเพียงแค่เวลาที่เหลือของรัฐสภาชุดปัจจุบัน โดยมีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเวลาไม่นาน และหากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จและผ่านการลงประชามติจากประชาชนแล้ว ให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ส่วนการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่

ข้อที่ 3 รัฐบาลต้องปล่อยตัวนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาอย่างไม่มีเงื่อนไข หากจะมีการดำเนินคดีต้องเลือกกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันหากสามารถใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ตามสถานการณ์โดยเน้นความสงบของบ้านเมืองเป็นหลัก

ข้อเสนอทั้ง 3 ประการนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดโดยปราศจากความเอนเอียงทางการเมืองใดๆ เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้ (เรียงตามตัวอักษร)

1 กมล กมลตระกูล
2 กรฤต แก้วเมือง
3 กรองทอง มณีสิน
4 กฤตสุเมธ ชัยรัตน์
5 กฤษณ์ ขำทวี
6 กฤษณ์ แจ้งจรัส
7 กฤษณา ไวสำรวจ
8 กัญญารัตน์ บุญนอก
9 กันตนา นามสันตผ์
10 กาญจนี วัลยเสวี
11 การุณ ใสงาม
12 กุลชลี งามกาญจนรัตน์
13 เกษม ศุภสิทธิ์
14 เกียรติศักดิ์ แฉ่งสูงเนิน
15 เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
16 คงเจตน์ พร้อมนำพล
17 จรณ วันแต่ง
18 จรัญ วงศ์สวัสดิ์
19 จันทนิภา คำจันทร์
20 จำรัส กาสุริยะ
21 จุลภาส เครือโสภณ
22 เฉลิม สารสิงห์
23 ชัชชัย คุ้มทวีพร
24 ชัยภัทร ตรีอุดม
25 ชัยรัตน์ สีบัวขาบ
26 ชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
27 ชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี
28 ชูเดช พันทวี
29 ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
30 โชตินทร์ อรุโณทัย
31 โชไอซ์ ปาทาน
32 ญาณภัทร หลักเสลา
33 ณธาร ภูมิภาสภาคิน
34 ณัฎฐา มหัทธนา
35 ณัฐนันท์ แก่นเกษ
36 ณิชชา ธารธาราทอง
37 ดวงเดือน อุทาธรณ์
38 ตรีเนตร สาระพงษ์
39 ตะวัน บุญสงค์
40 ทรรศนี เชี่ยวอาชา
41 ทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
42 ทองสืบ ประสาธน์สุวรรณ
43 ไทกร พลสุวรรณ
44 ธนเสฎฐ์ ตุ้มทอง
45 ธเนศ จิตรธิรา
46 ธรรมชาติ สีหนู
47 ธรรมยุทธ สุทธิวิชา
48 ธีรชา เดชาธีรนัน
49 นงนุช กัณหารัตน์
50 นภา นทีทอง
51 นรพันธ์ จันทร์หอม
52 นันทณัฏฐ์ เขียวสนั่น
53 นันทิชา สุขทวีทรัพย์
54 นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
55 เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
56 เนติหัทยา วิสิฐเนติกานต์
57 บรรพต งามกาญจนรัตน์
58 บุญธร อุปนันท์
59 บุญส่ง ชเลธร
60 บุรี ธรรมรักษ์
61 ประทีป นวลเศรษฐ
62 ประทีป อินแสง
63 ประพจน์ ศรีเทศ
64 ปรีดา วรินทรเวช
65 ปองจิต สร้อยแสง
66 ปัญญมน ชินธมนวัชร
67 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
68 ปิยะภร ไพรสนธิสัญญา
69 พงศ์พล สุขบัญชา
70 พรชัย เทพปัญญา
71 พรทิพย์ สารีโส
72 พรพรหม วิกิตเศรษฐ
73 พลศักดิ์ นนท์พละ
74 พัชรพงษ์ เพ็งอำไพ
75 พัฒนา สุภาวงศ์วณิช
76 พานี แหวนพรม
77 พิกุลทอง ดวงประสิทธิ์
78 พิเชษฐ์ ตรีวัชระชัย
79 พินิจ นิลรัตน์
80 พิมพ์ภินันท์ ไชยทิพย์
81 พูนศักดิ ไวสำรวจ
82 พูลไท ลวากร
83 ภัทชริยา กลางประพันธ์
84 ภัทริกา ปัญญา
85 ภูริวัฒน์ เพ็งอำไพ
86 มานะ มติธรรม
87 รจนา บูระวงษ์
88 รังสรรค์ จันต๊ะ
89 รัชนี ซ่อนนอก
90 รัชพล จูมทอง
91 รัฐกร ใจเย็น
92 ริญญารัตน์ แสงไสย
93 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
94 วณิชกานต์ ตันกาศ
95 วรภัทร วีรพัฒนคุปต์
96 วราเทพ ยศวงษ์
97 วราภรณ์ บูระวงษ์
98 วัชระ เพชรทอง
99 วัลลภ แจ้งจิต
100 วิชาญ นายสอง
101 วิเชียร เพ็ญสาริกาญจน์
102 วิทยา ชินบุตร
103 วิทยากร เชียงกูล
104 วิรศักดิ์ สมพันธ์
105 วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
106 วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ
107 วีระยุทธ ลาสงยาง
108 ศรัณย์รัช รัตนพันธ์
109 ศิริพรวันวัก
110 เศวต ทินกูล
111 สมชัย ศรีสุทธิยากร
112 สมบูรณ์ ทองบุราณ
113 สมพงษ์ ดวงเพชรแสง
114 สมพจน์ ปิยะอุย
115 สมรวย สุวรรณภักดีจิต
116 สมศรี หาญอนันทสุข
117 สรนันท์ เสน่ห์
118 สรวิศทชากร สกุลโสภณ
119 สรีน หมายหยะ
120 สวาท ชูช่วยสุวรรณ
121 สันฐิติ เศวตศิลป์
122 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
123 สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
124 สุทิน เรือนงาม
125 สุนันทา ธรรมธีระ
126 สุริยา วิชัยผิน
127 สุวิชญ์ สุวดินทร์กูร
128 เสรีภาพ ศรีบุรี
129 อธิโรจน์ ธนาชัยอริยรัฐ
130 อนันญา โคกเสนา
131 อนุสรณ์ ธรรมใจ
132 อรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์
133 อลงกต ไพโรจน์
134 อัครชัย วิชุวงษ์
135 อังคณา หลักเสลา
136 อุดม ทิพราช
137 อุไรวรรณ์ สิริวัฒนาถาวรชัย
138 เอกธนา บุบผาลิตร
139 เอกรินทร์ บุตรสมศรี
140 เอกศักดิ์ แดงเดช
141 เอกสิทธิ์ กุเวฬรัตน์
142 สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
143 สุรัสวดี หุ่นพยนต์
144 สาวิก ปาลกะวงศ์
145 เสาวนีย์ มฤคพิทักษ์
146 มาลี พฤกษ์พงศาวลี
147 สุนทร ช่วยตระกูล
148 ประพนธ์ กัณฑ์ศรี
149 จิตกร แสงประทีป
150 ชัยวุฒิ อ้อยบำรุง
151 นิพนธ์ ฤทธิชัย
152 สันติชัย ชายเกตุ
153 ดัสกร ดวงใจ
154 ขัตติยาพร แซ่ซื่อ
155 ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
156 พลภาขุน เศรษฐญาบดี
157 สุนทร ช่วยตระกูล


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"