ปปช.เปิดสมบัติ 'รักษเกชา' อดีตเลขาฯผู้ตรวจการแผ่นดิน


เพิ่มเพื่อน    

26 ต.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรณีพ้นตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

โดยนายรักษเกชาและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 10,670,458 บาท หนี้สินทั้งหมด 1,960,392 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินประเภทเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,710,065 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน 1 รายการ ในพื้นที่เขตคลองสามวา กทม. มูลค่า 3,000,000 บาท เงินลงทุนรวม 2,445,510 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุด 2 รายการ มูลค่ารวม 2,800,000 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ แจ้งว่าได้มาในเดือน เม.ย.และส.ค.2563 มูลค่ารวม 1,168,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) รวม 988,000 บาท อาทิ ทองรูปพรรณ/ทองคำ มูลค่ารวม 348,000 บาท สร้อยเพชร แหวนเพชร แหวนทอง ต่างหูเพชร กำไลทอง นาฬิกามูลค่า 100,000 บาท ปืนพก .357 1 กระบอก แจ้งว่าได้มาช่วงปี 2563 พระบูชา/พระเครื่อง ไม่ได้แจ้งมูลค่า เป็นต้น

นายรักษเกชาและคู่สมรส​ยังแจ้งอีกว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งรวม 17,577,721 บาท รายจ่ายรวม 15,813,621 บาท โดยรายได้ของนายรักษเกชา เป็นเงินเดือน 11,123,238 บาท นอกจากยั้งมีรายได้จากเบี้ยประชุม ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินบำเหน็จ 2,100,000 บาท.


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'