ปปช.เปิดสมบัติ 'รักษเกชา' อดีตเลขาฯผู้ตรวจการแผ่นดิน


เพิ่มเพื่อน    

26 ต.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรณีพ้นตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

โดยนายรักษเกชาและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 10,670,458 บาท หนี้สินทั้งหมด 1,960,392 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินประเภทเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,710,065 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน 1 รายการ ในพื้นที่เขตคลองสามวา กทม. มูลค่า 3,000,000 บาท เงินลงทุนรวม 2,445,510 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุด 2 รายการ มูลค่ารวม 2,800,000 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ แจ้งว่าได้มาในเดือน เม.ย.และส.ค.2563 มูลค่ารวม 1,168,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) รวม 988,000 บาท อาทิ ทองรูปพรรณ/ทองคำ มูลค่ารวม 348,000 บาท สร้อยเพชร แหวนเพชร แหวนทอง ต่างหูเพชร กำไลทอง นาฬิกามูลค่า 100,000 บาท ปืนพก .357 1 กระบอก แจ้งว่าได้มาช่วงปี 2563 พระบูชา/พระเครื่อง ไม่ได้แจ้งมูลค่า เป็นต้น

นายรักษเกชาและคู่สมรส​ยังแจ้งอีกว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งรวม 17,577,721 บาท รายจ่ายรวม 15,813,621 บาท โดยรายได้ของนายรักษเกชา เป็นเงินเดือน 11,123,238 บาท นอกจากยั้งมีรายได้จากเบี้ยประชุม ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินบำเหน็จ 2,100,000 บาท.


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด