'ซูเปอร์โพล' เผยประชาชนกังวลต่างชาติหนุนหลัง 'ไอลอว์' แก้ รธน. ทำคนไทยแตกแยก


เพิ่มเพื่อน    


22 พ.ย.63 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ฝรั่ง ท่อน้ำเลี้ยง ไอลอว์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,824 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงการรับรู้ข่าว นาย จอร์จ โซรอส โจมตีค่าเงินบาท เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย และเข้าครอบครองผลประโยชน์ชาติของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.2 ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยทราบข่าว ในขณะที่ ร้อยละ 29.8 เคยได้ยิน เคยทราบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง ความเชื่อและความเห็นเกี่ยวกับ ฝรั่ง หนุนหลังม็อบและไอลอว์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 ระบุรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เอาข้อมูลความจริง แสดงเส้นทางการเงินจาก ฝรั่ง ถึง ไอลอว์และเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้ รองลงมาคือ ร้อยละ 94.8 เชื่อว่ามีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน เคลื่อนไหวปั่นกระแส ทำคนไทยแตกแยก ในขณะที่ ร้อยละ 94.7 ระบุ ไม่สบายใจต่อข่าว ไอลอว์ รับเงินจาก ฝรั่ง เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญแตะต้องสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ ร้อยละ 93.5 ระบุ กลุ่มทุนฝรั่ง จ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติ หลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย และร้อยละ 91.5 ระบุ เชื่อว่ามี กลุ่มทุนฝรั่ง สนับสนุนไอลอว์ แก้รัฐธรรมนูญ แตะต้องสถาบันหลักของชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ ทุกจังหวัดควรรณรงค์ทำกิจกรรมต่อเนื่องชูประเด็น รู้ รัก สามัคคี ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือ ร้อยละ 97.3 ระบุ เอาผิดตามกฎหมาย จัดการขบวนการรับเงิน ฝรั่ง ปลุกปั่นคนไทยแตกแยก ร้อยละ 96.5 ระบุ กังวล รัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติกระจายไปพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศจนยากจะควบคุม ในขณะที่ ร้อยละ 96.1 ระบุ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐควรใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อย ๆ ในม็อบอย่างเร่งด่วน และร้อยละ 93.0 ระบุ สื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ไม่สบายใจต่อข่าว ฝรั่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ ไอลอว์ เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติและเกิดการสูญเสียเพราะมีขบวนการจะแก้ในหมวดเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในรัฐธรรมนูญ ที่น่าเป็นห่วงคือ หลังความแตกแยกลุกลามปานปลายและการสูญเสีย กลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติไปในห้วงเวลาที่คนไทยทั้งชาติอ่อนแอ ดังนั้นสื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองมากกว่ากลายเป็นตัวเร่ง เสี้ยมหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ อย่างเช่นประชาชนในบางประเทศไม่ให้พูดเรื่องการเมืองและเรื่องละเอียดอ่อนที่จะทำให้คนในชาติของเขาแตกแยกและพวกเขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเป็นแม้จะเห็นต่างกัน


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”