'น้องหมวย' อ้างไม่ไว้ใจ 'สิระ' เหตุไม่ร่วมมือให้ข้อมูลสภาฯ ขอเคลื่อนไหวแบบเดิมดีกว่า


เพิ่มเพื่อน    

25 พ.ย.63 - น.ส.นลินรัตน์ ตู้ทับทิม หรือ น้องเอิน หรือ น้องหมวย ซึ่งเป็นชื่อในวงการถ่ายแบบ หนึ่งในผู้ชุมนุมที่แต่งชุดนักเรียน ถือป้ายเคยโดนครูกระทำอนาจารในโรงเรียน โพสต์เฟซบุ๊กปฏิเสธชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมาย สภาผู้แทนราษฏร ว่า ขอปฏิเสธคำเชิญการเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการ​ การกฏหมายการยุติธรรม​และสิทธิมนุษยชน​ เรียน​ นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจาก การชุมนุมแสดงออกทางการเมืองจัดโดยกลุ่มนักเรียนเลว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นางสาวนลินรัตน์ ตู้ทับทิม ได้ร่วมแสดงออกเพื่อรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน ผลจากการร่วมแสดงออกในการชุมนุม ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญนั้น สื่อสาธารณะ กลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดีย และนักการเมืองบางท่าน ได้วิพากษ์วิจารณ์ ล้อเลียน เสียดสี ทำให้ประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการรณรงค์นั้นด้อยค่าลง

อย่างไรก็ตาม หลังจากเผชิญกับกระแสสังคมทั้งในเชิงบวกและลบมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับหนังสือราชการ เลขที่ สผ 0018.10/8764 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีเนื้อความว่า 
“คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการกระทำอนาจารในสถานศึกษา เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการคุ้มครองดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและเพื่อให้การพิจรณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา คณะกรรมาธิการจึงขอเชิญข้าพเจ้า นางสาวนลินรัตน์ ตู้ทับทิม ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 20 ชุด (ถ้ามี) ในวันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) อาคารรัฐสภา ลงชื่อ นายสิระ เจนจาคะ ประธารคณะกรรมการฯ”

ข้าพเจ้าขอบพระคุณคณะกรรมการฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปชี้แจงกับกรรมธิการโดยตรง อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุม เนื่องด้วยเหตุผลจากการที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการฯ นายสิระ เจนจาคะ  ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่มีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการกล่าวโทษเหยื่อ (victim blaming) และการมีอคติทางเพศ ผ่านทางสื่อสาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทางท่านประธานคณะกรรมาธิการฯ เอง ขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่มีความละเอียดอ่อนเพียงพอในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกรณีความรุนแรงทางเพศ

"ข้าพเจ้าจึงรู้สึกไม่ไว้วางใจให้ท่านเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ ประกอบกับการที่ตัวคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเองมิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีความรุนแรงทางเพศ ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฎิบัติ การตีตราทางสังคม หรือการตอกย้ำความเจ็บปวดของตัวผู้เสียหายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม"

ประเด็นความรุนแรงทางเพศนั้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากผู้เสียหายมีความเปราะบางเป็นอย่างมาก การดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายและความต้องการของผู้เสียหายเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการออกแบบรูปแบบความช่วยเหลือโดยปราศจากการกดดัน การกระทำซ้ำผ่านการซักถามท้วงติงโดยบุคลากรที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางคดี และไม่ควรใช้อำนาจใด ๆ โจมตีผู้เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะการกระทำเช่นนี้จะสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อผู้เสียหายกรณีความรุนแรงทางเพศ ทั้งตัวข้าพเจ้าเองและเหยื่อเงียบในสังคมที่จะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตนเองต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โพสต์ดังกล่าวของ น.ส.นลินรัตน์ มีลักษณะการเขียนคล้ายกับการออกแถลงการณ์ และยังมีการลงชื่อองค์กรและผู้สนับสนุนไม่ให้ออกไปชี้แจงต่อกมธ.กฎหมาย สภาฯ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงองค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ ซึ่งจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองและเป็นแนวร่วมม็อบคณะราษฎร


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"