ศธ. แจงครม. เปิดเทอม 2/64 เรียบร้อยดี นร. ทยอยขอรับวัคซีนเพิ่มต่อเนื่อง

หลังเห็นเพื่อนฉีดแล้วไม่ได้มีอาการข้างเคียง จึงมั่นใจมาลงทะเบียนเพิ่ม เผยครูอีก 87,000 คน ยังไม่ได้ฉีดสักเข็ม

4พ.ย.2564- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบปกติ หรือ On site ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 12,000 แห่ง ซึ่งในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะมีโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ.และสังกัดอื่นๆ ทยอยเปิดเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ ว่า การเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีอุปสรรคอะไรหรือไม่ ซึ่งตนได้ชี้แจงว่าภาพรวมการเปิดเรียนแบบ On site ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขณะนี้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ ซึ่งฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,833,447 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78 และยังมีในส่วนของนักเรียนที่ผู้ปกครองแสดงความจำนงขอรับวัคซีนเพิ่มเติม ก็มีทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นเพื่อนฉีดแล้วไม่ได้มีอาการข้างเคียงจึงมั่นใจที่จะเข้ารับการฉีดมากขึ้น ในส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 800,000 กว่าคน ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วกว่าร้อยละ 90 ส่วนเข็มสองฉีดแล้วประมาณ ร้อยละ 60 และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็ม ประมาณ 87,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการเปิดภาคเรียนให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย1.Distancing เว้นระยะห่าง 2. Mask wearing สวมหน้ากาก 3. Hand washing ล้างมือ 4. Testing คัดกรองวัดไข้ 5. Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเข้มข้น คือ 1. Self-care ดูแลตนเอง 2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5. Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง ที่ศธ.จัดทำขึ้น รวมถึงแผนเผชิญเหตุและคู่มือการเปิดเรียนภาคเรียนที่แจกจ่ายให้สถานศึกษาทุกแห่งขอให้ยึดปฎิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

“สำหรับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาทของนักศึกษาปริญญาตรีอาชีวะ ทั่วประเทศ 23 แห่ง กว่า 13,000 คนที่ตกหล่นไปนั้น ดิฉันยืนยัน ว่า นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอน เพราะ ครม.รับทราบในหลักการเบื้องต้นแล้ว โดยดิฉันจะเร่งรัดกระบวนการไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ติดตามอย่างใกล้ชิด”รมว.ศธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระเอกมา ‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผม ขู่ ลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ

‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผมกว่าร้อยคนจนแหว่งและเสียทรง ตั้งคำถามว่า ‘ทรงผม’ เกี่ยวอย่างไรกับการเรียนรู้ ชูนโยบายก้าวไกล กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ต้องมีมาตรการลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ