ในหลวง พระราชินี ทอดพระเนตรโขนรอบปฐมทัศน์ตอน'สะกดทัพ'

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทอดพระเนตรโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน”สะกดทัพ”

วันที่ 28 ต.ค.2565 เวลา 19.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร การนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขน ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

จากนั้น ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขน ” ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัยข้อพระกร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ  ไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่  ชั้น 1  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประทับพระราชอาสน์     

จากนั้น นายธีระเดช กลิ่นจันทร์ ผู้แสดงเป็นพระราม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวนันทนา สาธิตสมมนต์ ผู้แสดงเป็นนางสีดา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ที่ขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขน ฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร และทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ตอน “สะกดทัพ” องก์ที่ 1 และองก์ที่ 2 ตามลำดับ ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร ทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”องก์ที่ 1 จบการแสดง องก์ที่ 1 เสด็จออกจากที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น 1 ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น 1 ไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ ชั้น1  ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม ทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”องก์ที่ 2  จบการแสดง องก์ที่ 2 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานช่อดอกไม้ จำนวน 5 ช่อ แก่นายสุรัตน์ จงดา ผู้กำกับการแสดง จัดทำบทและการบรรยาย นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ฝึกซ้อม นายบัญชา สุริเจย์ผู้แสดงเป็นไมยราพ ผู้แทนนักแสดง นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ผู้แทนนักร้อง นักพากย์และนักดนตรีและนายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปีนแห่งชาติ ที่ปรึกษาอาวุโส  สมควรแก่เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงโขนในทุกมิติ ดังพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานจากพระปฐม บรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จึงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี .2565 ตอน “สะกดทัพ เพื่อเฉลิมฉลอง 2 โอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทย ได้แก่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม   ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70  พรรษา     28  กรกฎาคม 2565   การแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน “สะกดทัพ” พร้อมยกทัพมาสร้างความประทับใจให้ผู้ชมอีกครั้ง ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคมนี้ ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

การแสดงโขน ตอน “สะกดทัพ” เป็นตอนที่มีฉากผจญภัยมากมาย ที่มาพร้อมความสนุกสนาน  จากเรื่องราวการต่อสู้ของ หนุมาน ยอดวานรทหารเอกของพระราม และ ไมยราพ (ซึ่งสะกดตาม  บทพระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 1 ต่างจากเมื่อ  10  ปีก่อน ตอน “ศึกมัยราพณ์” ที่สะกดตามบทพระราชนิพนธ์ ฉบับในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพญายักษ์เจ้าเมืองบาดาล ผู้มีกล้องยาวิเศษพร้อมมนต์สะกด  ได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบกับพระราม จึงลอบเข้าไปสะกดทัพพระราม แล้วจึงแบกพระรามพาแทรกแผ่นดินไปยังเมืองบาดาล เป็นเหตุให้หนุมานต้องตามไปช่วยพระราม ในระหว่างทางไปเมืองบาดาล หนุมานสามารถฝ่าฟันด่านๆ เพื่อไปช่วยพระรามกลับมาได้สำเร็จ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงพระราชทานผ้าไตรในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

16 ธ.ค. 2565 - เวลา 11.30 น. ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

5 ธ.ค.2565 - เวลา  18.41  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ภีศเดช รัชนี

27 พ.ย.2565 - เวลา 17.42 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๑,ร.จ.ท. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

ในหลวง พระราชินี ทอดพระเนตร'รอยัล คอนเสิร์ต' เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

27 พ.ย.2565 - เวลา 20.25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการ “รอยัล คอนเสิร์ต – ออร์เคสตรัล คอมโพสิชันส์ บาย เฮอร์ รอยัล ไฮเนสส์ พรินเซสส์ สิริวัณณวรี”

ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ'สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ' เฉลิมพระเกียรติ 'พระพันปีหลวง'

17 พ.ย.2565 - เวลา 18.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.2565

ในหลวงพระราชทานตะกร้าสิ่งของครอบครัว ร.อ.พลีชีพ

15 พ.ย.2565 - เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของร้อยเอก ชินดนัย  แร่ทอง