'แคนนอน'สร้างบ้านนก ' บางกระเจ้า-สวน100ปีสมเด็จย่าฯ'

ติดตั้งบ้านนก บนต้นไม้

กิจกรรม “Canon Bird Branch Project” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   ณ คุ้งบางกระเจ้า  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมที่มีขึ้นนำโดยนายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกครอบครัวของพนักงานจากกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จํากัด, แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และพันธมิตรธุรกิจคือ บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งสิ้น 106 คน ร่วมกันผลิตบ้านนกจากวัสดุไม้พาเลทเหลือใช้จำนวน 63 หลังและนำไปติดตั้งในพื้นที่ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกอบบ้านนก จากไม้พาเลท 

โครงการ Canon Bird Branch Project ริเริ่มโดยบริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์วัฎจักรของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์สายพันธุ์นกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากนกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนส่วนยอดปิระมิดระบบนิเวศของพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำแนวคิดดังกล่าวมาออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2564  ด้วยการนำไม้พาเลทเหลือใช้จากโกดังสินค้าของแคนนอน ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาผลิตเป็นบ้านนกและนำไปติดตั้งในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของเมือง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำรวจนกด้วยกล้องส่องทางไกล แคนนอน

การจัดกิจกรรม Canon Bird Branch Project  ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2565 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ผลิตบ้านนกจากวัสดุไม้พาเลทเหลือใช้เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของสายพันธุ์นกประจำถิ่นและนกอพยพในแหล่งดูนกสำคัญของไทย 2 แห่ง คือสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกระเจ้า  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นปอดของคนกรุงและได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ เอเชีย ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia และอีกแห่งหนึ่งคือสวน 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม  หนึ่งในแหล่งดูนกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

กิจกรรมที่สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ การปั่นจักรยาน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2 กิโลเมตร การสำรวจสายพันธุ์นกประจำถิ่นและนกอพยพด้วยกล้องส่องทางไกลแคนนอน การประกอบและติดตั้งบ้านนกจำนวน 39 หลัง การทำ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพแหล่งน้ำในคุ้งบางกระเจ้า การให้อาหารปลาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และการเพาะเมล็ดต้นพิลังกาสา

ปั่นจักระยานเส้นทางธรรมชาติ

ส่วนการจัดกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่แคนนอนได้มาจัดโครงการ Canon Bird Branch Project   ในการติดตั้งบ้านนก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่สวยงามเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย หากิน และวางไข่ของนกนานาชนิด และยังเป็นจุดพักของนกอพยพในฤดูหนาวอีกด้วย

นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แคนนอนวางเป้าหมายการทำ CSR ไว้อย่างชัดเจนบนพื้นฐานของปรัชญาเคียวเซ คือการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกของผู้คนเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good) โดยหลังจากนี้ แคนนอน จะทำการศึกษาและติดตามผลว่าบ้านนกที่ติดตั้งไปนั้น มีนกเข้าไปอาศัยทำรังมากน้อยเพียงใด และจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงเดินหน้าโครงการ Bird Branch Project ครั้งต่อ ๆ ไป กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของแคนนอนในการพิทักษ์รักษาความยั่งยืนทางชีวภาพของไทยในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดปี 2565

8 ธ.ค.2565 - เวลา 17.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุม

จ้าวเหว่ย โชว์เมืองใหม่ พาท่องอาณาจักรแสนล้าน

เจ้า เหว่ย ประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เปิดตัวให้สัมภาษณ์สื่อ พร้อมลงพื้นที่ ถนนคนเดิน ย่านไชน่าทาวน์ย่านใจกลางธุรกิจท่องเที่ยวยามค่ำคืน เพื่อพบปะพูดคุย และให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ พร้อมพาคณะของสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทย- จีน ทัศนศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ที่กลับมามีขีวิตชีวาหลังจากซบเซาช่วงโควิดช่วง2 ปี

ตามรอย’หลวงปู่มั่น’ เยือนชุมชนไทยพวน

ชวนตามรอย “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ” บุคคลสำคัญของโลกที่วัดถ้ำสาริกา  จ.นครนายก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  เยี่ยมชมถ้ำที่หลวงปู่มั่นใช้ปฏิบัติธรรม และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนที่มิวเซียมปะพวน

แสตมป์วันชาติถ่ายทอดภาพ'ศาลาไทย'

8 ธ.ค.2565 - ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจที่จะนำสัญลักษณ์ประจำชาติ ทั้งศาลาไทย ช้างไทย และดอกราชพฤกษ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเมื่อปี 2544

ในหลวงพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวจนท.รถไฟเหยื่อระเบิดสงขลา

8 ธ.ค. 2565 - เวลา 10.00  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของนายนวฤทธิ์

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

8 ธ.ค. 2565 - เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 2,500 ผืน ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด