12 สามเณรน้อย ค้นหา’มรดกธรรม’ใน'อยุธยา 'เมืองมรดกโลก

สามเณรน้อย 12  รูปจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย  เตรียมศึกษาเรียนรู้พระธรรมในพระพุทธศาสนาที่วัดมเหยงคณ์ วัดเก่าแก่และโบราณสถานสำคัญใน จ.พระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อฝึกฝน ฝึกหัด ปฏิบัติ และขัดเกลากายใจเพิ่มพูนปัญญาและเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญสืบสานคำสอนมรดกธรรม  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  สู่ผู้คนในสังคม  โดยจะนำเสนอผ่านเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดทางช่องทรูไอดี  

กิจกรรมสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ”สามเณร ปลูกปัญญาธรรม”ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด“ความรักจักรวาล “ ปีนี้ได้ความเมตตาจากพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เอื้อเฟื้อสถานที่บรรพชา และสถานที่เรียนรู้และจำพรรษาของสามเณร ตลอดระยะเวลาบรรพชาโดยสามเณรทุกรูปจะอยู่ในความดูแลและอบรมสั่งสอนจองพระอาจารย์ใหญ่พระภาวนาเขมคุณ วิ. และคณะพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ อาทิพระเทพปวรเมี พระราชวัชรธรรมภาณี พระเมธีวชิโรดม หรือท่าน ว.วชิรเมธี

นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาของรายการ ประกอบด้วยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพันา ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  


ความพิเศษของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 สามเณร 12 รูปอยู่ที่ การร่วมค้นหาความหมายมรดกธรรม ในเมืองมรดกโลก อยุธยา เหล่าสารเณรจะพาผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์อยุธยาเมืองแห่งความรุ่งเรืองทางพุทธธรรม แม้เคยผ่านการล่มสลายแต่ท่ามกลางสิ่งปรักหักพังของโบราณสถาน แต่ความศรัทธาในวัดวาอารามเก่าแก่ไม่เคยถูกทำลาย ปีนี้ยกระดับการนำเสนอคอนเทนต์ธรรม ที่เข้าใจง่ายขึ้นผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ  ดูได้ทั้งครอบครัวผ่านมหรสพธรรมที่หาชมยาก เช่น ขับเสภากาพย์เห่เรือลำตัด ฉ่อยธรรมะ ละครธรรมจากหุ่นละครเล็กได้ทั้งความเพลิดเพลินปละเจริญในรสพระธรรม

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานกรรมการ ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ประเทศไทยร่มเย็นสงบสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเสาหลักค้ำจุนพระพุทธศาสนา ทรงนำธรรมะมาใช้เป็นแบบอย่างพสกนิกร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมเกิดขึ้นเพื่อเผยแผ่ความรัก ความเมตตา การไม่เบียดเบียนกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กผ่านธรรมะนำมาสู่ความเจริญงอกงามที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาธรรม” พบความสุขพื้นฐานในชีวิต

“ เป็นครั้งแรกจัดบรรพชาสามเณรศึกษาและปฏิบัติธรรมในเมืองมรดกโลกอยุธยาที่วัดมเหยงคณ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ตลอด 4 สัปดาห์ 12สามเณรจะฝึกปฏิบัติธรรมอย่างมีขั้นตอนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าไตรสำหรับพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชา วันที่ 9 เมษายนนี้โดยสัปดาห์ที่ 1 บทเรียนเกี่ยวกับความรักด้วยใจบริสุทธิ์ และความเอื้อฟื้อ สัปดาห์ที่2 การศึกษาปฏิบัติ ใช้หลักไตรสิกขา สัปดาห์ที่ 3 ฝึกความเพียรมีสติและสมาธิอยู่กับปัจจุบัน และสัปดาห์ที่ 4 เป็นบทเรียนการให้ด้วยใจเมตตาโครงการนี้จะทำให้พุทธศาสนาเป็นที่นิยมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนผู้ชมรายการเห็นคุณค่ามรดกธรรม “ ศุภชัย กล่าว

.คูณ-ด.ช.คมชาญ อุไรวิลาศ ตัวแทนภาคกลาง บอกเหตุผลที่อยากบวช

เฟิร์ส – นายณภัทร แสงรัตน์ อดีตสามเณรโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5 กล่าวว่าการได้เรียนรู้หลักธรรมฝึกปฏิบัติช่วงเป็นสารเณรจนลาสิกขา กลับมาใช้ชีวิตปกติรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงไป จากที่ไม่ยอมปรับตัว ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการอบรมดูแลของพระอาจารย์ใหญ่และพระพี่เลี้ยงรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสามเณรรูปอื่นๆ บทเรียนขัดเกลาเราทุกวันพัฒนาตัวเองให้มีความเพียรและความอดทนที่สำคัญใช้สิ่งที่เรียนผลักดันสู่เป้าหมายให้สำเร็จ ยินดีกับ 12 สารเณรปีนี้อยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งอาจหาไม่ได้อีกในชีวิตการร่วมโครงการมีคุณค่าและสร้างความทรงจำที่ดี

สำหรับ 12 เยาวชนโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมได้ผ่านการอบรมค่ายปลูกปัญญาธรรม ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนจะสัญจรสู่อยุธยา กรุงเก่าเมืองมรดกโลก เรียนรู้หลักธรรมอย่างมุ่งมั่นระหว่างวันที่ 7 เมษายน-7 พฤษภาคม นี้วันเปิดตัวโครงการตัวแทนแต่ละภาคบอกเล่าความสนใจในพระพุทธศาสนา

พอร์ช- ด.ช.พิพิธชัย มงคลอริยนันท์ อายุ 7 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี บอกว่าชอบวิทยาศาสตร์ ชอบสวดมนต์ ธรรมะเป็นวิทยาศาสตร์ อยากฝึกสมาธิอยากลองทำอะไรหลายอย่าง การบวชเป็นเรื่องที่อยากทำให้สำเร็จ อยากเป็นสารเณร ทำความดีและได้บุญกลับบ้าน

ปันรัก เยาวชนจากเชียงใหม่ กับเอซี เยาวชนจากชลบุรี

คูณ-ด.ช.คมชาญ อุไรวิลาศ อายุ 11 ปี จาก จ.พระนครศรีอยุธยา บอกว่า ตอนเด็กเห็นแม่ดูรายการนี้ ได้ดูด้วย แม่หันมาถาม อยากสมัครเข้าโครงการมั้ยตอบทันทีอยากสมัคร ส่งคลิปวิดีโอและเรียงความทำไมอยากบวช เมื่อรู้ว่าเป็น 1ใน 12 เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากเด็กเกือบ 6,000 คน ภูมิใจมาก แม่ก็ดีใจลูกจะได้บวชสามเณร ก่อนบวชฝึกสมาธิ ซ้อมสวดมนต์และฝึกเดินเท้าเปล่ากับแม่ ก็คันๆ เจ็บๆ ต้องฝึกความอดทน

ธันวา – ด.ช.ธนกฤต หนูชูชาติ อายุ 10 ปี เยาวชนจากนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สนใจสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ชอบรำโนราเอกลักษณ์ใต้ก็อยากเรียนรู้ศาสนาเพิ่ม เคยชมรายการผ่านFBรู้สึกอยากศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม สมัครเข้าโครงการด้วยตนเองมีความมุ่งมั่นมาก

ภูเบศ- ด.ช.ภูเบศ คลอวุฒิวัฒน์ อายุ 12 ปี ตัวแทนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่บอกว่า สนใจพระพุทธศาสนา คุณยายกับครอบครัวมักพาตนเข้าวัด ฟังธรรมตั้งแต่เด็กจนปัจจุบัน รู้สึกอิ่มบุญ ธรรมมะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีสิ่งที่พระสอนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดหนึ่งเดือนจะตั้งใจเรียนและฝึก ตอนนี้ซ้อมสวด เตรียมพร้อม ส่วนน้องๆ อีก 11 คน อายุน้อยกว่า รู้สึกเอ็นดูอยากดูแล คอยแนะนำให้ปฏิบัติธรรม ไม่ดื้อ ไม่ซน

ตัวแทนเยาวชนจากภาคกลาง กรุงเทพฯ ปอนด์ – ด.ช.ณัฐชานนท์  ยงกฤตยา อายุ 12 ปี กล่าวว่า พ่อแม่เปิดรายการให้ชมในห้องนั่งเล่นบ้างห้องนอนบ้าง อยากบวชเป็นสามเณร สมัครเข้าร่วมโครงการหลายครั้ง จนได้ร่วมเป็นสามเณรในปี 9 อยากทำบุญให้พ่อแม่ อยากศึกษาธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ขอให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจเรียน

เยาวชนมอบตัวเป็นศิษย์และพิธีขอขมาต่อพระภาวนาเขมคุณ
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์

ร่วมกิจกรรม สร้างทักษะต่างๆรวมถึงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก12 เยาวชนมอบตัวเป็นศิษย์และพิธีขอขมาต่อพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ในฐานะพระอาจารย์ใหญ่ เรียบร้อยแล้วจากนี้เยาวชนเข้าวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมก่อนพิธีอุปสมบท ณวัดมเหยงคณ์ 9 เม.ย.พิธีบรรพาสมาเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ตลอด 31 วันสามเณร 12 รูป ศึกษาปฏิบัติธรรม วันที่ 7 พ.ค. แสดงธรรมต่อสาธารณชนก่อนจะเข้าสู่พิธีลาสิกขา รอรับชมรายการสามเณปลุกปัญยาธรรม ปี 9 ตลอด 24ชม. ได้ที่ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา


เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะสัตว์มีค่า ป่ามีคุณ…กระทรวงทรัพยากรฯ และเครือซีพี ชวนคนไทยสะท้อนคุณค่าความงดงามของธรรมชาติ ผ่านภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ ในการประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2566 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้ง ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้า “โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29”

‘คมนาคม’ลุยตรวจด่านชั่งน้ำหนักอยุธยาพบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 2 ราย

‘คมนาคม’ลงพื้นที่ตรวจด่านชั่งน้ำหนักอยุธยา พบทำผิดน้ำหนักเกินมาตรฐาน 2 ราย ย้ำขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง วันที่ 8 มิ.ย.นี้เตรียมนำข้อมูลถกรวมสหพันธ์การขนส่ง-สส.พรรคก้าวไกล-ตำรวจทางหลวง

ซีพีออกแถลงการณ์โต้ นักการเมืองพาดพิง ตัวการก่อให้เกิดฝุ่นควันในภาคเหนือ

ซีพีออกแถลงการณ์ข้อเท็จจริง กรณีนักการเมืองพาดพิงดีเบตหาเสียง พร้อมย้ำนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

'ทรู คอร์ปอเรชั่น' เสริมเครือข่าย 5G 4G WiFi ให้ลูกค้าทรู-ดีแทค ส่งความสุขประเพณีสงกรานต์

หนุนส่งความสุขประเพณีสงกรานต์ร่วมสาดสัญญาณมือถือ โรมมิ่งทรู-ดีแทคครบ 77 จังหวัด พร้อม รองรับลูกค้าแอ่วเหนือ ล่องใต้ เมือเฮือนอีสาน ม่วนซื่นทั่วไทย

'เครือซีพี'หนุนทัพไทย สู้ซีเกมส์-เอเซียนพาราฯที่กัมพูชา จัดเต็ม'อาหาร-การสื่อสาร'

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” สนับสนุนทัพนักกีฬาไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เสริมแกร่งทั้งกายใจให้พร้อมสู้สุดใจ เต็มที่ในทุกสนามการแข่งขัน ประกาศศักดาในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เติมเต็มความแข็งแกร่งของร่างกาย ด้วยเสบียงอาหารหลากเมนูจากซีพีเอฟ และซีพี ออลล์ ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และอร่อยเด็ดโดนใจ พร้อมเติมกำลังใจด้วย ซิมทรู โรมมิ่งบนเครือข่าย 5G โทรฟรีไม่อั้นจากกลุ่มทรู เพื่อเชื่อมโยงแรงใจจากครอบครัว พร้อมมอบสิทธิพิเศษในการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน MORDEE (หมอดี) และชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพไทยคว้าชัยชนะศึกนี้ผ่านแฮชแท็ก #สู้สุดทุกสนาม#คนไทยหัวใจนักสู้ บนโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง

โชว์ติดดิน! 'เศรษฐา' พบชาวนา ท่องคาถา 8 ปีอยู่ในหลุมดำรายได้ต่ำ ราคาข้าวไม่ดี มีแต่น้ำท่วม-แล้ง

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย และนายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ นักวิชาการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.พระนครศรีอยุธยา