'45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก' งานเฉลิมฉลอง เส้นทาง 'เริ่มต้น-เบ่งบาน-ปลุกกระแส'วรรณกรรม

 ในโอกาสครบรอบ 45ปี ของ  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือซีไรต์ ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2522  ทาง  3 องค์กรผู้จัด สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสยามจุลละมณฑล จึงได้จัดงาน “45 ปี ซีไรต์ มาไกลมาก” เพื่อเฉลิมฉลองรางวัลซีไรต์ ที่ยืนยาวมาเกือบครึ่งศตวาาณ และหวังให้การจัดงานนี้  ได้ปลุกกระแสแวดวงวรรณกรรมไทยและอาเซียนให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง    พร้อมดึงเยาวชนและนักอ่านรุ่นใหม่ให้สร้างงานเขียนและการอ่านอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาความคิดและการเติบโตทางสังคม โดยการจัดงานฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึง การเดินทางของรางวัลซีไรต์และการจัดงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” ว่ารางวัลซีไรต์เดินทางมา 45 ปี ทำหน้าที่คัดสรรวรรณกรรม ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ ที่ทรงคุณค่าทางความคิดและวรรณศิลป์  โดยเฉพาะวรรณกรรมซีไรต์ มีพัฒนาการด้านแนวคิดและกลวิธีการนำเสนอแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 หลัง 6 ตุลาคม 2519 สังคมไทยอยู่ในภาวะสุญญากาศทางสังคมการเมือง บรรยากาศด้านวรรณกรรมที่เคยคึกคักเงียบหายไป โดยซีไรต์ได้มาช่วยจุดประกายวรรณกรรมแนวสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น เช่น “เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ “นาฏกรรมบนลานกว้าง” ของคมทวน คันธนู ซึ่งเป็นวรรณกรรมสร้างสำนึกทางสังคมการเมืองที่คลี่คลายจากวรรณกรรมเพื่อชีวิตยุค 2519

ช่วงที่ 2 ปี 2527 “ซอยเดียวกัน” ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ เป็นหัวเลี้ยวของวรรณกรรมซีไรต์ เปลี่ยนภาพวรรณกรรมเพื่อชีวิต  สู่วรรณกรรมสะท้อนสังคม เป็นการก้าวสู่ยุควรรณกรรมสร้างสำนึกในมนุษยชาติ นำเสนอเนื้อหาความสําคัญกับความเป็นมนุษย์ มนุษย์มีคุณค่า ความรัก ความเอื้ออาทร เช่น “ก่อกองทราย” ไพฑูรย์ ธัญญา “ตลิ่งสูงซุงหนัก” นิคม รายยวา “อัญมณีแห่งชีวิต” อัญชัน “มือนั้นสีขาว” ศักดิ์สิริ มีสมสืบ “ม้าก้านกล้วย” ไพวรินทร์ ขาวงาม ฯลฯ

ช่วงที่ 3 ยุคสร้างสรรค์กลวิธีการเขียนแปลกใหม่ ผสมผสานงานเขียนหลายรูปแบบ เช่น “เจ้าจันท์ผมหอม” “นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” ของมาลา คำจันทร์ “เวลา” ของชาติ กอบจิตติ “ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน”  “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ “ความน่าจะเป็น” ของปราบดา หยุ่น และ “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  กล่าวต่อว่า ปัจจุบันวรรณกรรมซีไรต์เปลี่ยนโฉมไปมาก มีสีสันใหม่ๆ ให้แก่วงการวรรณกรรม เช่น “สิงโตนอกคอก” ของจิดานัน เหลืองเพียรสมุท “พุทธศักราชอัสดงของทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” วีรพร นิติประภา “คืนปีเสือ” จเด็จ กำจรเดช และ “เดฟั่น” ศิริวร แก้วกาญจน์

“ถึงวันนี้ซีไรต์เปรียบเป็นคนวัยฉกรรจ์ เดินทางสู่วัยกลางคนผ่านร้อนผ่านหนาว หยัดยืนได้อย่างสง่างาม การจัดงาน “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เพื่อยืนยันว่ารางวัลซีไรต์เป็นรางวัลที่มีความสำคัญต่อวงการวรรณกรรมไทยและอาเซียน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไป หันมาสนใจการอ่านวรรณกรรมซีไรต์กันมากขึ้น พร้อมช่วยกระตุ้นให้วงการวรรณกรรมกลับมาได้รับความสนใจ มีความคึกคัก ทั้งในด้านบรรยากาศการอ่านการเขียนอีกด้วย”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ กล่าว

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมจัดงานฯ กล่าวว่า ในสถานะของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแหล่งความรู้ สร้างการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเท่าเทียม โดยมีหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญ ที่คอยสนับสนุนความเป็นปัญญาของแผ่นดินตามที่มหาวิทยาลัยตั้งปณิธานไว้ เราพิจารณาว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย อันจะส่งผลในระยะยาวกับการพัฒนาประเทศ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการจัดงาน “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก”

ส่วนนางสาวจุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด กล่าวถึงการเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดงานฯ ในครั้งนี้ว่า สยามจุลละมณฑล เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีคุณภาพ โดยประสานเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัด สอดรับไปกับบริบทสังคมและโลกปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

การจัดงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” จะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การอบรม Online “ซีไรต์ศึกษา” การประกวดจัดโปสเตอร์นิทรรศการ “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน The S.E.A. Write Quiz ประกวดคอสเพลย์ “ใครเป็นใครในวรรณกรรมซีไรต์” ฯลฯ และจะจัดแสดงผลงานโปสเตอร์นิทรรศการและพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในเดือนสิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารออมสิน และแอปพลิเคชันสอบติดจูเนียร์

สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม “45ปี ซีไรต์มาไกลมาก” ติดต่อได้ที่ คุณสันติสุข รูปแก้ว โทร.089-440-5842 ส่วนผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานฯ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.siamclmt.com, Facebook: สยามจุลละมณฑล, Line Oa: @siamclmt หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.063-451-9359, 061-519-3641, 092-425-5229.


เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอธีระ ยกผลศึกษาสหรัฐ เตือนการเกิดความดันโลหิตสูง หลังติดเชื้อโควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า Zhang V และคณะ จาก Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

หยุดความแร้นแค้น'บ้านกูแบสีรา' ด้วยโครงการพระราชดำริในหลวง

จากน้ำท่วมขังในฤดูฝนไร่นาเสียหายเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ตามฤดูกาล สัตว์เลี้ยงตายยกคอก ราษฎรไร้ที่อยู่อาศัย ถนนหนทางภายในหมู่บ้านถูกตัดขาด ยามแล้งก็ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ วันนี้บ้านกูแบสีรา หมู่บ้านเล็กๆใน ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กลายเป็นพื้นดินสม

ยก’สตรีทฟู้ด’ เสน่ห์ริมทางไว้กลางกรุง

ใครสายสตรีทฟู้ดมากองรวมกันที่เทศกาลอาหารเพื่อโลก SX FOOD FESTIVAL 2023  วันนี้จะพาทุกคนไปตะลุยร้านอาหารอร่อย เจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าที่จะต้องตามมากินให้ได้ เป็นที่รู้กันดีร้านสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มีอยู่ทั่วทุกย่าน ทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร แต่ละร้านขึ้นชื่อว่า

‘ทะเลสีเขียว’ ทางรอดบรรเทามลพิษที่ต้นทาง

ผลกระทบของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือน้ำทะเลเขียวในทะเลชลบุรี สร้างความเสียหายอย่างสาหัสต่อสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้บริโภคไม่กล้ากินอาหารทะเลในพื้นที่ ภาพชายหาดเสื่อมโทรมเผยแพร่ไปทั่วโลก กระทบการท่องเที่ยวอย่างน่ากังวล ยังไม่พูดถึงอันตรายหากเกิดแพลงก์ตอนพืชที่สร้างสารพิษได้

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

กินยามากไป! ไม่ตายก็คางเหลือง เตือน 'ปรากฏการณ์ SS'

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า กินยาแล้วตาย..ไม่ก็คางเหลือง ปรากฏการณ์ SS