ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตโปแลนด์ เฝ้าฯ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัคราชทูตโปแลนด์ อธิการบดีจุฬาฯ และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ

17 พ.ค.2566 – เวลา 10.27  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวัลแดร์มาร์ ดูบายอฟสกี (Mr. Waldemar Dubaniowski) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ต่อจากนั้น เวลา  10.53 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งผู้ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ประจำปี  2560-2565 บริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล   “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2501-2516  โดยในบางปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ได้โดยเสด็จ และทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วย

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” พระราชทานเป็นเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษา ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรทรวิโรฒ เพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง  ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่นของวันทรงดนตรี  ที่ทุกพระองค์ทรงให้ความใกล้ชิด และทรงเป็นกันเอง  และยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนมาจวบจนปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2 มิ.ย.2566 - เวลา  09.39  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 2 แห่ง

ในหลวงพระราชทานดอกไม้เยี่ยมตำรวจบาดเจ็บเหตุลอบยิง

16 เม.ย.2566 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   ไปมอบแก่ สิบตำรวจโท พีรวิชญ์  ดวงแก้ว  สิบ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำคณะบุคคล เฝ้าฯ

6 เม.ย.2566 - เวลา 18.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

7 มี.ค.2566 - เวลา 19.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้

ในหลวงพระราชทานผ้าไตรในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

16 ธ.ค. 2565 - เวลา 11.30 น. ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

5 ธ.ค.2565 - เวลา  18.41  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร