ในหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

23 ส.ค.2566 – เวลา 18.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ เหรียญทองคำที่ระลึก ฯ และหนังสือที่ระลึกครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิ ฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ เหรียญทองคำที่ระลึก ฯ และหนังสือที่ระลึกครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิ ฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ที่ปฏิบัติงานเกิน 10 ปี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มตราเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ  ต่อจากนั้น เบิกผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ฯ และผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ  

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย    มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505  

จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียต ที่พัดเข้าทางพื้นที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ความแรงของพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชน  และประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุ อ.ส. ออกประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนประชาบาล จำนวน 12 โรงเรียนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษา  และพระราชทานชื่อในภายหลังว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายเลข 1 ถึง 12 ตามลำดับ เมื่อได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้ว  ยังคงเหลือเงินอีก 3 ล้านบาท   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎฯ

เวลา 18.25 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

'ในหลวง' มีพระราชดำรัสแก่ครม. แสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

'เศรษฐา' แถลงนำครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ น้อมนำพระราชดำรัส 'ในหลวง'

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ถ่ายภาพร่วมหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ภายหลังเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ

'ท่านใหม่' เคลียร์ชัด! ผลานิสงส์แท้จริง 'อภัยโทษ' ไม่ใช่ 'ทักษิณ'

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง "อภัยทาน" โดยระบุว่า "จากเสียงหนาหูในสื่อสังคมออนไลน์ จึงขออนุญาต ขอเล่าเรื่องสดๆ ร้อนๆ ในช่วงนี้ เวลานี้ ก็คือเรื่องอภัยโทษคุณทักษิณ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการแสดงในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงของ นายสุบิน เมห์ทา

'เศรษฐา' ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ ยืนยันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย มายัง ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 ที่ทำการพรรค พท.