เปิดใจนักออกแบบสิ่งทอรางวัล Cultural Textile Awards

มอบรางวัลผู้ชนะเลิศเวทีประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2023) ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อย ปีนี้มีนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักออกแบบสิ่งทอสนใจส่งผลงานเข้าชิงชัยมากถึง 63 ผลงาน มีผู้คว้ารางวัล 24 ผลงาน โดย วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นประธานมอบรางวัลฯ

วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดี สวธ. กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา Cultural Textile Awards 2023  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอไทย และนักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ โดยนำแนวคิดจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 3 (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2023) มาเป็นหัวข้อประกวดให้ผู้เข้าประกวดสามารถพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ลายผ้าไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความยั่งยืน เน้นให้สามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้จริง สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนกลุ่มที่ทอผ้า และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย รวมถึงเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจสร้างงานสร้างอาชีพของนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจในอนาคต

“ การประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลครั้งนี้จะเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าไทยมาต่อยอดสู่สากล สร้างคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติต่อไป ขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย และวิทยากรที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งผู้เข้าประกวดที่ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานตั้งแต่รอบแรก หวังว่าจะได้ชื่นชมผลงานสร้างสรรค์การออกแบบผ้าไทย ในรูปแบบที่ทันสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์ผ้าทอไทยที่งดงามในการประกวดปีต่อไป “ รองอธิบดี สวธ. กล่าว

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2023) ประเภทผ้าไหม ได้แก่ ผลงาน“ลายไทย ลายเทศ”  โดยนายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส  จ.กาฬสินธุ์ มีแรงบันดาลใจออกแบบจากไทยและต่างชาติมีการค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลานานมา ทำให้เกิดงานศิลปะผสมผสานระหว่างไทยและต่างประเทศ เช่น สถาปัตยกรรม ลวดลายต่างๆ ที่อยู่ในจิตรกรรม รวมไปถึงลายผ้าด้วย เกิดเป็นลายไทยผสมลายเทศ ใช้เทคนิคทอผ้าแบบผ้ายกผสมการจก ใช้ครั่งย้อมเส้นพุ่ง เส้นยืนและเส้นจก ส่วนเส้นยกย้อมด้วยเปลือกต้นพะยอม ต้นไม้ประจำ จ.กาฬสินธุ์  ส่วนรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ”ล่องโขง” โดยนางสาวตะวัน แพนแหล้ จ.กาฬสินธุ์  และรองอันดับ 2 ผลงาน ”เพ่งพินิจ” โดยนายธีรภัทร์ เพ็งพินิจ จ.สุรินทร์

ประเภทผ้าฝ้าย ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน  Fusion of Otherness”สารพัดลักษณ์”  โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต จ.นนทบุรี   มีแรงบันดาลใจนำเอาความหลากหลายของความงามในการทอผ้าใช้สร้างสรรค์เป็นภาพสะท้อนของกระบวนการหลอมรวมทางวัฒนธรรม โดยอาศัยรูปแบบการหยิบยืมจากภูมิปัญญาที่หลากหลายมาสร้างให้เกิดรูปแบบของการรวมกันตามลักษณะผ้าขาวม้า ถือเป็นสัญญะของวัฒนธรรมร่วมเป็นความหลากหลาย เกิดจากการนำเอาวัฒนธรรมนอกเข้ามาต่อยอด เพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับวิถีชีวิตที่ต่างกัน ถือเป็นการยกระดับให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นไปได้อื่นของผ้าขาวม้าไทยในมิติสากล ใช้เทคนิคกการทอด้วยโครงสร้างแบบ Twill ทำให้ผ้ามีผิวสัมผัสที่แน่น แข็งแรง คงรูปได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานได้หลากหลาย ซ้อนด้วยมิติในผืนผ้าด้วยการมัดหมี่ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เป็นลายผ้าขาวม้า ถือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ออกแบบ และการสลับกระสวยเพื่อให้เกิดรูปแบบผ้าขาวม้าร่วมสมัย  วัสดุที่ใช้คราม ประดู่ ต้นตองโคบ เพกา ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ”สุดสะแนนในแดนแอปพาเลเชีย” โดยนายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์  จ.ขอนแก่น  และรองอันดับ 2  ผลงาน ”อีต่อง -ปิล็อก” โดยนางสาวปาณีกาญจน์  โหตระไวศยะ จ.ปทุมธานี 

ประเภทสิ่งทอสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ผลงานชื่อ ”Unconditional love” โดยนางสาวณัฐนิชา 
ธรรมวาริน  กรุงเทพฯ มีแรงบันดาลใจออกแบบ คือ ความรักเป็นสิ่งสวยงาม ไม่จำกัดเพศ การนำความรัก LGBTQ+  มาสร้างผลงานชิ้นนี้ สื่อถึงความรักที่ผู้ชายไม่จำเป็นต้องแต่งงานและสร้างครอบครัวกับผู้หญิงเสมอไปนักออกแบบต้องการนำเสนออีกมุมมองของความรักที่น่าประทับใจสื่อถึงตัวตนข้ามวัฒนธรรมอันสวยงาม   ใช้เทคนิคทอด้วย Flat Knit Machine สร้างลวดลายโดยเส้นใยธรรมชาติทอสลับเอ็นใส  วัสดุที่ใช้เป็นเส้นไหมย้อมด้วยฝาง ใบมะม่วงและใบมะขาม เส้นฝ้ายย้อมด้วยหินโมคคัลลาน ดินแดงและยางกล้วย ส่วนรองอันดับ 1  ผลงานชื่อ ”สู่เมืองกรุง” โดยนางสาวซัมมีย๊ะ ฮะกือลิง จ.นราธิวาส  และรองอันดับ 2 ผลงานชื่อ ”ดวงพิทักษ์” โดยเปมิกา เพียเฮียง จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ นักออกแบบที่ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=7281&filename=index  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

17 ศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดงานศิลป์ ปลุกคนรุ่นใหม่พัฒนาทักษะศิลปะ พร้อมสืบทอดมรดกชาติ

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ 2566” พร้อมชมการแสดง “สุนทรียนาฏยกวี”

สวธ.จัดงาน’มรดกภูมิปัญญานราธิวาส’ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ สร้างรายได้ในท้องถิ่น

เพิ่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้ นายโกวิท ผกามาส อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “

สวธ.หนุนงบฯ สภาวัฒนธรรม-เครือข่ายวัฒนธรรม ลุย 14 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีล้ำค่า สู่Soft power

8 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2566 มีสภาวัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

โขนกุมภกรรณทดน้ำ เตรียมเปิดแสดงยิ่งใหญ่

สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งกับการแสดงโขน ตอน นางคันธมาลีและบริวารเก็บดอกไม้ และตอนกองทัพกุมภกรรณยกทัพรบกับกองทัพพระราม  เมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  นำตอนสำคัญของการแสดงโขน

สวธ.แจงดราม่าอาหารประจำจังหวัด ยันตอบโจทย์รสชาติที่หายไป

2 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  ประกาศรายชื่อผลคัดเลือก "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย  รสชาติ…ที่หายไป