ถอนกฎกระทรวงขายชาติ

มท.1 ชง "บิ๊กป้อม" ถอนกฎกระทรวงขายที่ดินให้ต่างด้าวออกจาก ครม.แล้ว หลังถูกถล่มว่าขายชาติ  แต่กฎกระทรวงเดิมปี 45 ยังบังคับใช้อยู่ "พรรคเสมอภาค"  หนุนยกเลิกมติขายที่ดินให้ต่างชาติ พร้อมแนะให้ต่างด้าวเช่าที่ดินแทน เลขาฯ ครป.จี้ ครม.ถอนประกาศบีโอไอ พร้อมกฎกระทรวงด้วยก่อน "ศรีสุวรรณ" ยื่นฟ้องศาลปกครองอีกคดี

เมื่อวันจันทร์ มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งขอถอนมติคณะรัฐมนตรี  (ครม.) เรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค. โดยให้เหตุผลว่า เพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้รอบคอบก่อน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำมาสรุปพิจารณาและเสนอ ครม.ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. หลังจากที่ พล.อ.อนุพงษ์ไปตอบกระทู้ในการประชุมสภาเรื่องดังกล่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้านนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ลงนามเอกสารขอถอนเรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย  พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องไปยัง พล.อ.ประวิตร เพื่อให้ถอนเรื่องดังกล่าวไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อน โดยเช้าวันที่ 7 พ.ย. พล.อ.ประวิตรลงนาม และกรมที่ดินได้ส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่าเหตุใดต้องถอนเรื่องดังกล่าว นายชยาวุธ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย อีกทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย เพิ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  6 ต.ค.65 ซึ่งมีเนื้อหาว่า ส่วนราชการที่มีการออกกฎอนุมัติอนุญาตอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นก่อน และเรื่องที่ดินที่เราเสนอไปนั้นเสนอก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผล เมื่อกฎหมายมีผลออกมาในช่วงคาบลูกคาบดอกเช่นนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอถอนเรื่องออกมา  หาก ครม.มีมติให้ถอนเรื่องก็มาตั้งต้นกันใหม่ว่าเรื่องนี้จะเอาอย่างไร เดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไร แต่ยืนยันว่ากฎหมายที่ว่าไม่ใช่กฎหมายขายชาติ และถึงอย่างไรก็ตาม  แม้จะดึงเรื่องนี้ออกมาแล้วแต่ยังคงมีกฎกระทรวงเดิมเมื่อปี  45 บังคับใช้อยู่

ด้านนางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค  เปิดเผยว่า เห็นด้วยหากเป็นไปตามที่มีข่าวว่าพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จะเสนอที่ประชุม ครม.ยกเลิกมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในการให้สิทธิคนต่างด้าวซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ หลังจากมีประชาชนส่วนใหญ่คัดค้านด้วยข้อกังวลว่าเป็นการขายชาติ และเป็นห่วงว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจสีเทาจากต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ความปลอดภัยของประชาชน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  การยอมถอยเรื่องนี้ถูกต้องแล้ว ช่วงปลายสมัยของรัฐบาลไม่ควรทำเรื่องที่ประชาชนไม่เห็นด้วย

 “ยังไม่ถึงทางตันถึงขั้นต้องขายที่ดินให้คนต่างด้าว หวังนำเงินมาใช้หนี้หรือใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ ประเทศไทยเรามีดีอีกหลายอย่าง ที่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้ให้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยและของชาวไทยทุกกลุ่มชาติพันธุ์ วัดวาอาราม การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องลดต้นทุนและลดการกดราคาผลผลิตของชาวนา ชาวสวนและชาวไร่” นางรฎาวัญ ระบุ

ด้านนายพนพภณฎษ์ ทองคำ ประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคเสมอภาค กล่าวว่า มี 2 วิธีดำเนินการที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะสร้างความสบายใจให้ประชาชน ต่อความวิตกกังวลกับคำว่าขายชาติ หลังจากยกเลิกมติ ครม.วันที่ 25 ต.ค.65 ไปแล้ว ก็คือ 1.เสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) ปี 2542 เปิดโอกาสการให้คนต่างด้าวเช่าที่ดิน โดยกำหนดระยะเวลาให้เช่า 30 ปี และให้ต่อสัญญาเช่าทุก 30 ปี 2.เสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยกเลิกมาตรา 96 ทวิประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่ 8) ปี 2542 ก็จะปิดช่องทาง หรือห้ามขายที่ดินให้คนต่างด้าวอย่างสิ้นเชิง

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า ได้ข่าวว่าวันอังคารนี้  รมว.มหาดไทยจะนำเรื่องถอนกฎกระทรวงเรื่องขายชาติ ขายแผ่นดินเข้าพิจารณาใน ครม. ต้องขอขอบคุณภาคประชาชนที่ช่วยกันกดดัน และ พล.อ.อนุพงษ์ที่ไม่ดื้อดึงดันต่อให้ประเทศชาติเสียหาย แต่จะให้ดี ครม.ควรพิจารณาถอนประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) ที่ 6/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย เพราะเข้าข่ายขายชาติ ขายแผ่นดินด้วยเช่นกัน และอาจจะสอดรับกับที่กลุ่มทุนประเทศซาอุดีอาระเบียจะมาลงทุนใน EEC แต่ต้องการปิดข่าวในเรื่องนี้ เพราะประกาศนี้ทำประเทศเสี่ยงภัยคุกคามต่อสงครามการแย่งชิงทรัพยากรและแผ่นดินได้ เพราะอนุญาตให้บริษัทของกลุ่มทุนต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีทุน 50 ล้านบาทขึ้นไปสามารถถือกรรมสิทธิ์ถาวรที่พักอาศัยและสำนักงานได้ถึง 35 ไร่

"เรื่องนี้ที่ พล.อ.อนุพงษ์รีบถอน เพราะอาจจะกลัวศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเพิกถอนและคุ้มครองชั่วคราว  ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยาไปยื่นฟ้อง ครม.ที่ออกมติอัปยศ แก้กฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินต่อศาลปกครองสูงสุดไว้ เพราะเรื่องนี้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมและไม่มีการทำประชามติ และในสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าหาก ครม.ไม่ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว นายศรีสุวรรณก็จะไปยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ในเรื่องนี้ต่อไป" นายเมธากล่าว.   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สแกนสูตรตั้งรัฐบาล 4 พรรค พปชร.ชู "ลุงป้อม" สกัด "บิ๊กตู่"

ขั้วการเมืองใหม่ ประกอบด้วย 4 พรรคการเมือง ถูกผลิตขึ้นมาจากบ้านป่ารอยต่อฯ เพื่อขวางพรรคเพื่อไทย (พท.) และ สกัดไม่ให้ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตจากพรรครวมไทยสร้างชาติ (รสทช.) กลับมาเป็นนายกฯ รอบ 3