อึ้ง!นิด้าอวย6เดือนชัชชาติ

“นิด้าโพล” อวย “ผู้ว่าฯ 1.4 ล้านเสียง” เต็มสูบ ผลสำรวจเรื่องผลงาน 6 เดือนแรกคนแห่ชื่นชม! 42.60% บอกค่อนข้างพอใจ “ชัชชาติ” โวอยากได้คำติเยอะๆ จะได้ไปปรับปรุง ชี้สารพัดโครงการหาเสียงต้องใช้เวลา “อดีตผู้พิพากษา” รับอายไม่เห็นผลงานที่จับต้องได้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เผยผลสำรวจประชาชนทางโทรศัพท์ เรื่อง “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ” โดยสอบถามประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 50 เขต จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคน กทม.ต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ 39.07% ระบุว่าดีมาก,  36.40% ระบุว่าค่อนข้างดี, 13.33% ระบุว่าไม่ค่อยดี, 9.13% ระบุว่าไม่ดีเลย และ 2.07% ระบุว่าไม่มีข้อมูล 2.การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. 40.54% ค่อนข้างดี, 38.13% ดีมาก, 11.33% ไม่ค่อยดี,  7.53% ไม่ดีเลย และ 2.47% ไม่มีข้อมูล 3.การสนับสนุนการกีฬา 38.40% ค่อนข้างดี, 34.87% ดีมาก, 14.60% ไม่ค่อยดี,  9%ไม่ดีเลย และ 3.13% ไม่มีข้อมูล 4.การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย 39.73% ค่อนข้างดี,  33.13% ดีมาก, 16.40% ไม่ค่อยดี,  9.87% ไม่ดีเลย และ 0.87% ไม่มีข้อมูล

5.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 34.87%ค่อนข้างดี, 31.80% ดีมาก, 18.93% ไม่ค่อยดี, 13.40% ไม่ดีเลย และ 1% ไม่มีข้อมูล 6.การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. 40.40% ค่อนข้างดี,  29.53% ดีมาก, 16% ไม่ค่อยดี, 9.67% ไม่ดีเลย และ 4.40% ไม่มีข้อมูล 7.การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า 41.13% ค่อนข้างดี,  29.27% ดีมาก, 16.07% ไม่ค่อยดี,  10.53% ไม่ดีเลย และ  3% ไม่มีข้อมูล 8.การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย 41.33% ค่อนข้างดี, 29.20% ดีมาก,  18.07% ไม่ค่อยดี, 10.27% ไม่ดีเลย และ 1.13% ไม่มีข้อมูล 9.การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข 42.67% ค่อนข้างดี,  25.33% ดีมาก, 17.93% ไม่ค่อยดี,  10.54% ไม่ดีเลย และ 3.53% ไม่มีข้อมูล 10.การจัดระเบียบการชุมนุม 37.80% ค่อนข้างดี, 24.53% ดีมาก, 17.33% ไม่ดีเลย, 16.54% ไม่ค่อยดี และ 3.80% ไม่มีข้อมูล

11.การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย 39.13% ค่อนข้างดี,  24.40% ดีมาก, 21.54% ไม่ค่อยดี,  12.33% ไม่ดีเลย และ 2.60% ไม่มีข้อมูล 12.การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของ กทม. 30.60% ค่อนข้างดี,  23.87% ดีมาก, 21.60% ไม่ค่อยดี,  16.06% ไม่ดีเลย และ 7.87% ไม่มีข้อมูล 13.การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่าง 38.47% ค่อนข้างดี,  22.13% ดีมาก, 20.20% ไม่ค่อยดี,  12.13% ไม่ดีเลย และ 7.07% ไม่มีข้อมูล 14.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ 42.13% ค่อนข้างดี, 21.87% ดีมาก, 18.07% ไม่ค่อยดี, 10.60% ไม่ดีเลย และ 7.33% ไม่มีข้อมูล 15.การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด 44.60% ค่อนข้างดี, 21% ไม่ค่อยดี,  18.40% ดีมาก, 14.13% ไม่ดีเลย และ 1.87% ไม่มีข้อมูล 16.การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่าง 39.13% ค่อนข้างดี, 25.60% ไม่ค่อยดี,  16.87% ดีมาก, 14.07% ไม่ดีเลย และ 4.33% ไม่มีข้อมูล และ 17.การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง 32.26% ไม่ค่อยดี, 31.40% ค่อนข้างดี, 20.40% ไม่ดีเลย, 10.07% ดีมาก และ 5.87% ไม่มีข้อมูล

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความพึงพอใจของคน กทม.ต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรก ของผู้ว่าฯ พบว่า 42.60% ระบุว่าค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยัน ตั้งใจในการทำงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ กทม. และการแก้ปัญหาได้ตรงจุด,  38.93% พอใจมาก เพราะมีผลงานชัดเจนทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน, 10.54%ไม่ค่อยพอใจ เพราะผลงานไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ 7.93% ไม่พอใจเลย เพราะไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆ ได้ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร

นายชัชชาติกล่าวเรื่องนี้ว่า หลังทราบข่าวก็เข้าไปดูอันดับสุดท้ายเลย เพราะคำชมเราคงไม่ต้องการ เราต้องการคำที่ต้องปรับปรุง ก็จะมีเรื่องสุนัขและแมวจรจัด เรื่องปากท้องประชาชน และเรื่องการจราจร ต้องขอน้อมรับไว้และหาวิธีการ ซึ่งเรามีโครงการอยู่หลายอย่างเหมือนกัน แต่เรื่องปัญหาปากท้องไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ กทม.เองก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน ไม่สามารถนำเงินหรืออะไรไปช่วยพี่น้องประชาชนได้ คงต้องทำในกรอบที่ทำได้ ส่วนเรื่องปัญหาอะไรต่างๆ ที่ทำอยู่แต่จำนวนค่อนข้างมากอาจต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องการจราจร เข้าใจว่าทางนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. ได้มีพื้นที่จุดที่มีปัญหา 270 จุดใน กทม. โดยจะอบรมวินัยเรื่องการจราจรและจะทำเรื่องระบบเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อพัฒนาระบบไฟจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

"ขอน้อมรับเลยครับในแง่ของข้อติ เราจะรีบนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น ก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์และเสียงประชาชนก็คือเสียงที่มีพลัง ผมว่าสิ่งที่เราฟังมาทุกอย่าง ผมว่าติมาเยอะๆ เลยดีครับ เพราะว่าเราจะได้ปรับปรุงตัวในสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง" นายชัชชาติกล่าว

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพราะมีภูมิลำเนาอยู่ในปริมณฑล แต่อ่านนิด้าโพลเรื่องของผู้ว่าฯ กทม.แล้วอดคิดและสงสัยไม่ได้ว่า  ถ้าคน กทม.คิดกันอย่างนี้ เมื่อผู้ว่าฯ อยู่ครบ 4 ปี กทม.จะมีสภาพอย่างไร เวลาผ่านมา 6 เดือนแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย แต่ผลโพลที่ออกมา โดยเฉพาะเรื่องการสร้างสวนธารณะ การแก้ปัญหาน้ำท่วม หรือการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รวมทั้งการแก้ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง อ่านแล้วอาย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘บิ๊กตู่’ไม่ยุบสภาก.พ. ขอบคุณครม.ร่วมงาน‘วิษณุ’แจ้งไทม์ไลน์เลือกตั้ง

“กกต.” เคาะระเบียบและประกาศ 3 ฉบับแล้ว ทั้งเรื่อง “เลือก ส.ส.-ไพรมารีโหวต-สาขาพรรค” เตรียมชงให้รัฐบาลประกาศราชกิจจาฯ