น้อมรำลึกพ่อหลวง ร.10ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี- ข้าราชการทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. ทั่วประเทศรำลึกยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.41 นาฬิกา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช  2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9  พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร  สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม พระธรรมพัชรญาณมุนี สำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร เที่ยวแรก 15  ไตร และเที่ยวที่สอง 16 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา  และทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วทรงพระดำเนินออกไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

นายกฯ นำ ครม.ทำบุญ 5 ธ.ค.

วันเดียวกัน ทั่วประเทศไทยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรำลึก โดยที่ส่วนกลางเมื่อเวลา 07.30 น. บริเวณท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและภริยา หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร  และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 189 รูป

ต่อมาเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์และนางนราพรเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง โดยนายกฯ วางพานพุ่มดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรี 1 พาน และในนามคณะรัฐมนตรี 1 พาน จากนั้นภริยานายกฯ วางพานพุ่มดอกไม้ในนามคู่สมรสคณะรัฐมนตรี 1 พาน

จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า "เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาน ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทาน  'ศาสตร์แห่งพระราชา' เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า 4,000  โครงการ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานานาประเทศ ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผองพสกนิกรไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆ หลายประเทศ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง 'พ่อของแผ่นดิน' พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงหทัยของพสกนิกรชาวไทยสนิทแนบแน่นตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจิต พร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร์"

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยพร้อมเพรียงกัน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายบังคม ผู้ร่วมพิธีแต่ละหน่วยงานได้เข้าวางพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับ ได้แก่ ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา และประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน

ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา,  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมอบพันธุ์ปลาจำนวน 9,000 ตัวแก่เกษตรกร

ตร.เปิดบริการ ปชช.ในพื้นที่

ที่วัดปทุมวนารามฯ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย  ผบ.ตร, พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร., พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น.  และจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้มาให้บริการประชาชนในพื้นที่

โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจช่องปาก และฟัน ตรวจโรคเกี่ยวกับตา กล้ามเนื้อและกระดูก มีการทำกายภาพบำบัดและฝังเข็ม โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   การให้บริการคำปรึกษาด้านต่างๆ โดยกลุ่มงานพยาบาลตำรวจและกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และมีการสาธิตการทำ CPR

 ขณะที่มีครูแดร์ตำรวจ (Drug Abuse Resistance Education-D.A.R.E โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ให้ความรู้ด้านยาเสพติด พิษภัยของอาชญากรรมประเภทต่างๆ มีจุดบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว รวมถึงมีกิจกรรมจิตอาสาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ วันละ 100 คัน โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร จิตอาสาบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จิตอาสาบริการตัดผมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ภายในงานมีโรงครัวพระราชทานซึ่ง  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้ร่วมปรุงอาหาร ให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม  2565

ที่ จ.ลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ อปท.ในพื้นที่ และตัวแทนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและชุดจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการพัฒนาทำความสะอาด อาทิ ไม้กวาด กรรไกรตัดกิ่ง ที่เก็บขยะ แปรงทาสี ร่วมกันพัฒนา ทาสีสะพาน ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรังริมแม่น้ำวังทั้งสองฝั่ง

ที่ จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวชลบุรี  ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าคุณพระชลญาณมุนี ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์  อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

หน่วยซีลอุปสมบท 45 รูป

ที่กองทัพเรือ โดยพลเรือตรีทินกร กาญจนเตมีย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.กร.) หรือหน่วยซีล ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทภิกษุจำนวน  45 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ เหล่าบรรดาคณะผู้ร่วมงาน ครอบครัว และพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนจะทำพิธีอุปสมบทหมู่ โดยมีพระครูภาวนา ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูปิยะกิจวิบูล หรืออาจารย์แก้ว  เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน และเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม  เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งภายหลังเสร็จพิธี พระสงฆ์ทั้ง 45 รูป จะปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมวินัย และทำสมาธิอย่างเคร่งครัด ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ เป็นเวลา 9 วัน ระหว่าง 5-12  ธ.ค.65

วันเดียวกัน กองทัพเรือ โดยนาวาเอกศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการ/รักษาราชการแทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ มีกำลังพล ชมรมภริยา สอ.รฝ. คณะครู และ นักเรียนจากโรงเรียนบ้าน กม.5 โรงเรียนอนุบาลเตาถ่าน  โรงเรียนพลูตาหลวง และโรงเรียนจุกเสม็ด เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่ได้มีการปลูกขึ้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 25 ก.ค.65  และครบกำหนดเกี่ยวในวันที่ 5 ธ.ค.65

จ.ตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านมหาดไทย นำข้าราชการ รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุ จำนวน 89 รูป สำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธี แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยที่ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี

ที่ร้านเส็งไทย ติดตลาดสดเทศบาลบ่อพลอย ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด คุณย่าสะอาด ไหลพิริยกุล อายุ  71 ปี และคุณกุ้ง-รัตนา ชมบ้านแพร้ว ลูกสาวและญาติพี่น้อง ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นสูตรโบราณให้ชาวบ้านอำเภอบ่อไร่รับประทาน 1,000 ชาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

คุณย่าสะอาดกล่าวว่า ทำก๋วยเตี๋ยวแจกชาวบ้านมาหลายปีแล้วและแจกทุกปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ที่ผ่านมาหยุดแจกไป 2 ปี มาปีนี้โควิด-19 เริ่มเบาลงจึงรวมตัวกับญาติพี่น้องมาช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวแจกเหมือนอย่างทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่เคยทำทุกปี อยากให้ชาวบ้านและลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านเส็งไทยได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น และยังเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและชาวบ้านที่มาอุดหนุนซื้อของที่ร้านเป็นประจำ  พร้อมแจกให้ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยได้รับประทานจำนวน  1,000 ชาม ตนและครอบครัวทำแบบนี้ทุกๆ ปีในวันพ่อแห่งชาติและจะทำต่อไป

ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รอง ผบช.ภ.4 และนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำประชาชนชาวขอนแก่นพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีพระเถระ 10 รูป พระสงฆ์และสามเณร 89 รูป รวมจำนวน 99 รูปรับบิณฑบาต

 ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนมได้รายงานบรรยากาศวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ต่างออกมาจัดกิจกรรม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงกิจกรรมการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

เช่นเดียวกับครอบครัวนายบรม จันทนิตย์ อายุ 82 ปี  หลานชายแม่เฒ่าตุ้ม เจ้าของภาพแห่งความประทับใจ ที่อยู่ในความทรงจำพสกนิกรชาวไทยตลอดมาตั้งแต่ปี 2498 ครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรชาว จ.นครพนม และเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญกุศลที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยในช่วงเสด็จฯ กลับ ได้มียายตุ้ม จันทนิตย์ วัย 102 ปี นำดอกบัว 3 ดอกมาเฝ้าฯ รอรับเสด็จเพื่อน้อมถวายดอกบัว บริเวณริมถนนสามแยกชยางกูร-เรณูนคร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยไม่มีใครคาดคิดว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทรงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ที่สำคัญทรงรับดอกบัว 3 ดอกจากแม่เฒ่าตุ้ม โดยทรงน้อมพระวรกายรับจากมือคุณยายด้วยความใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน นายอาณัติ บุญนาค ช่างภาพส่วนพระองค์ได้บันทึกภาพดังกล่าวไว้ ภายหลังได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจแก่ชาวไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้แม่เฒ่าตุ้มจะถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ปี 2501 มาวันนี้เมื่อถึงโอกาสสำคัญวันพ่อแห่งชาติ นายบรม จันทนิตย์ อายุ 82 ปี ในฐานะลูกหลานครอบครัวแม่เฒ่าตุ้ม จึงได้ออกมาเล่าถึงความประทับใจ ที่มาของภาพแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย และเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี

สงขลาเปิดโรงบุญกินฟรี 24 ชม.

ที่นาบุญทูลกระหม่อม ม.2 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี นำกลุ่มจิตอาสาอำเภอครบุรีร่วมทำกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวเพื่ออาหารกลางวันของน้อง ภายใต้โครงการกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน นาบุญทูลกระหม่อม เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

โดยนาบุญทูลกระหม่อมแห่งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกับโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน จัดกิจกรรมปักดำต้นกล้าเพื่อข้าวกลางวันของน้อง ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเสริมสร้างพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะของกลุ่มสมาชิกยุวเกษตรกร

 และในวันนี้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จึงได้ทำการเกี่ยวข้าวที่ได้ปลูกไว้ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนชุมชนจระเข้หินได้ใช้ในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวในครั้งนี้เป็นพันธุ์มะลิ 105 รวมเนื้อที่ทั้งหมด  10 ไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่อีกด้วย

จ.สงขลา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา  และภาคเอกชนร่วมใจกันจัดโรงบุญ 5 ธันวา จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565  และวันพ่อแห่งชาติ โดยบริการอาหารฟรีตลอดวันให้ประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน โดยมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาให้ความชุ่มฉ่ำตลอดเวลา

 ในการจัดโรงบุญ 5 ธันวา จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 และวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำติดต่อกันมาทุกปีเป็นปีที่ 20.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง