ลดภาษีอุ้มดีเซลอีก4เดือน จับตาผลพวงขึ้นค่าแท็กซี่

ครม.ไฟเขียวต่อมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทอีก 4 เดือน ถึง 20 พ.ค.66 พร้อมเห็นชอบสินค้าควบคุม 5 รายการ นายกฯ สั่ง "คลัง-สภาพัฒน์" จับผลกระทบหลังขึ้นค่าแท็กซี่

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม เวลา 13.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตรออกไปอีก 4 เดือนว่า ดำรงรักษาไว้ให้ได้ 35 บาท จริงๆ ราคาควรจะขึ้นไป 40 กว่าบาทไปตั้งนานแล้ว เราดูแลอย่างนี้ รู้หรือไม่ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน เพียงเพราะลดภาษีสรรพสามิตตัวเดียว ซึ่งตอนนี้เห็นว่ายังเดือดร้อนอยู่ ต้องทำต่อไปอีก ถ้าต่ออีก 4 เดือน เท่ากับ 40,000 ล้านบาท เมื่อเราลดภาษีเหล่านี้รายได้ก็ไม่กลับมา ต้องดึงเงินตรงอื่นมา ซึ่งอาจจะมีภาษีสูงขึ้นเก็บรายได้มากขึ้น แทนที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นแต่ต้องนำมาดูแลตรงนี้ แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตัดสินใจ เพราะประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเรียกว่าการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าเข้าใจหรือไม่ ไม่มีอะไรที่ได้เปล่าๆ จากนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ภายนอก ราคาค่าน้ำมันเป็นอย่างไรสถานการณ์สู้รบยังมีอีกหรือไม่ พลังงานมาจากไหน เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ทางด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ.....โดยเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันในบัญชีพิกัดภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 01.05  รายการน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันและรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ โดยปรับอัตราภาษีลดลงประมาณ 5 บาท/ลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2566 ถึง 20 พ.ค.2566 โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ.2565 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ม.ค. 2566 นี้ 

สำหรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งมาตรการภาษีครั้งนี้ จะดำเนินการเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน จึงคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 40,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้ จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจในระดับที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

นายอนุชากล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมปี 2566 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีก และไก่ เนื้อไก่ ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ (Polypropylene Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับดูแล ติดตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อกำกับ ดูแลปริมาณและราคารับซื้อเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ขณะที่ไก่ เนื้อไก่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการบริโภคของประชาชน ให้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่มีอย่างเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5  พ.ศ.2565 เรื่องกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 24 ม.ค.2566 นี้ จึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศใหม่และนำประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนวันสิ้นสุดผลการบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นายกฯ กล่าวในที่ประชุม ครม. ถึงกรณีการขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ว่า ผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารมา 8 ปีแล้ว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และมีวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน จึงยังคงทำให้ราคาพลังงานและราคาเชื้อเพลิงผันผวน และมีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพรถแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนที่ราคาค่าโดยสารคงตัวมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงปรับราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2566

อย่างไรก็ตาม ขอให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบก ควบคุมคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับราคาที่ปรับขึ้น โดยเฉพาะปัญหาแท็กซี่ไม่จอดรับผู้โดยสาร การไม่กดมิเตอร์ รวมถึงการขับขี่ที่ปลอดภัย และการรักษาวินัยการจราจร นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามผลกระทบการปรับขึ้นค่าโดยสารอย่างใกล้ชิด หากมีความจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้เร่งดำเนินการและเสนอเพื่อพิจารณาโดยเร็ว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.แจง‘บัตรโหล’ของเก่าใช้ต่อ

เลขาฯ กกต.แจงยิบใช้บัตรเลือกตั้งแบบมาตรฐานเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ประหยัด สะดวกบริหารจัดการ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า พร้อมเปิดรับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ เตือนผู้สมัคร-กองเชียร์ ร่วมลุ้นเบอร์ได้แต่อย่าทำผิด กม.

‘เพื่อไทย’ ไม่วางใจสถานการณ์ จับ ‘เศรษฐา-อุ๊งอิ๊ง’ อยู่เซฟโซน

หากในวันที่ 7 เมษายน ที่ศาลปกครองกลางนัดตัดสินกรณีคำร้องให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีแบ่งเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะยังมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม เหมือนเดิม

รทสช.ขอ90ที่นั่ง ‘ธนกร’เชื่อทำได้‘มาร์ค’มาแล้ว‘เสี่ยหนู’เจาะไข่แดง

เตรียมสมัคร ส.ส.คึกคัก! "บิ๊กตู่" นำ รทสช.สมัครทั้งเขต-บัญชีรายชื่อ 3-4 เม.ย.นี้ ธนกรลั่นกระแส "ประยุทธ์" ดีแล้ว ดีอีก ดีต่อเนื่อง เชื่อ 90 เสียงมีแน่ "อภิสิทธิ์" มาแล้วช่วย "เดอะแจ็ค" หาเสียงฝั่นธนฯ เตรียมขึ้นเวทีปราศรัยทั่วประเทศ ด้าน "เสี่ยหนู" ลงใต้ มาเสนอตัวไม่ได้แข่งกับใคร เพราะเจาะไข่แดงประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อย 4 ปีแล้ว

‘ก้าวไกล’เอาแน่ เลิกเกณฑ์ทหาร ปกป้องเสรีภาพ

"ก้าวไกล" ลั่นเกณฑ์ทหารครั้งสุดท้าย หากได้เป็นรัฐบาลเลิกใน 1 ปี เพราะเป็นการสูญเสียเสรีภาพในระดับปัจเจกบุคคล และสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ลบภาพสถาบันอำนาจนิยม "วิโรจน์" แขวะทหารไม่ใช่อาชีพเดียวที่รับใช้ชาติ คนจ่ายภาษีก็ถือว่ารับใช้ชาติแล้ว คนรุ่นใหม่เห็นด้วยทหารเพศทางเลือก

ส.ว.เตือนพรรคแลนด์สไลด์ ยั้งปากบ้างก่อนเสียผู้เสียคน

ยั้งไว้บ้าง! "วันชัย" เตือนพรรคการเมืองที่ด่า 250 ส.ว. ยั้งๆ ปากกันไว้บ้าง เพราะสุดท้ายอาจต้องกลับลำ พึ่งพาเขา ยัน ส.ว.ส่วนใหญ่รู้ดีใครเป็นรัฐบาลจะแลนด์สไลด์หรือไม่ ต้องมีเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่ง เพื่อไทยเรียบร้อยทันตาเห็น "ประเสริฐ" เชื่อ ส.ว.จะทำตามเจตนารมณ์ประชาชน ให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล