โพลยํ้าเลือกใหม่กาตามเดิม

โพลตอกย้ำประชาชนพอใจผลการเลือกตั้ง 86% ระบุหากหย่อนบัตรใหม่ก็จะกาเหมือนเดิม คนเกินครึ่งเชื่อจะได้รัฐบาล-นายกฯ ใหม่ แต่ 90% ยังผวาไม่ต้องการผู้นำสร้างความขัดแย้ง ส่วนใหญ่ชี้ต้องให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล ส.ว.ไม่ควรเข้ามายุ่มย่าม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลของ 2 สำนัก  โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง

โดยเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในเขตเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง 59.08% ระบุว่าพอใจมาก, 26.87% ระบุว่าค่อนข้างพอใจ, 8.86% ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ และ 5.19% ระบุว่าไม่พอใจเลย

ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง 59.39% ระบุว่าพอใจมาก รองลงมา 30.07% ระบุว่าค่อนข้างพอใจ, 6.95% ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ และ 3.59% ระบุว่าไม่พอใจเลย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำ หากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้ง พบว่า 86.49% ระบุว่าเลือกเหมือนเดิมทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ,  6.03% ระบุว่าเลือกใหม่หมดทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ, 3.13% ระบุว่าเลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส.แบบแบ่งเขต, 2.37% ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ 1.98% ระบุว่าเลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

ส่วนสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจศึกษาเรื่อง จากเสียงประชาชนถึงการตั้งรัฐบาล กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 1,459 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.

โดยเมื่อถามประชาชนถึงมุมมองสถานการณ์บ้านเมืองหลังการเลือกตั้ง พบว่า เกินครึ่งหรือ 53.8% ระบุได้รัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่, 51.7% ระบุบ้านเมืองจะดีขึ้น และ 31.0% ระบุจะได้รัฐบาลและนายกฯ  จากกลุ่มรัฐบาลเดิม

เมื่อถามถึงความเห็นต่อนายกฯ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 89.6% ไม่ต้องการนายกฯ ที่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ 9.7% ต้องการ และ 0.7% ระบุอื่นๆ เช่น ไม่ระบุ อย่างไรก็ได้รับได้หมด

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกล (ก.ก.) พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 82.4% เห็นด้วยที่ทุกฝ่ายควรปล่อยให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ให้บ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวาย รองลงมาคือ 70.1% ระบุประชาชนควรใช้โอกาสนี้เรียนรู้การเมือง ปล่อยให้พรรค ก.ก.จัดตั้งรัฐบาลไปก่อน ถ้าจัดไม่ได้ควรปล่อยให้พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคการเมืองอันดับสองมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลตามกระบวนการประชาธิปไตยด้วยความสงบเรียบร้อย และส่วนใหญ่หรือ 67.6% ระบุสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่ควรยุ่งกับการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล ส.ว.ควรงดออกเสียง ตามลำดับ

“ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลโพลครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้พรรคก้าวไกลเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล และไม่ต้องการให้ ส.ว.ยุ่งเกี่ยว ถ้าพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้โอกาสพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคอันดับสองได้จัดตั้งรัฐบาลตามกระบวนการประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ กรอบของกฎหมายด้วยความสงบเรียบร้อย” ซูเปอร์โพลระบุ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บี้ซํ้าส่วยหวย เขย่า‘ผบช.น.’ ยุบชุดฉก.ทล.

"วิโรจน์" เขย่าตำรวจต่อ  แฉส่วยหวย ดักคอมวยล้มทางหลวง ตั้ง คกก.ถ่วงเวลาสอบแก้เกี้ยว ขณะที่ "ผบ.ตร.-จรูญเกียรติ" ประสานเสียงยอมรับ ปัญหาซุกใต้พรมมานาน