เกือบครึ่งยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เตือนชนะในโพลเลือกตั้งจริงอาจแพ้


9 เม.ย.2565 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ผู้ว่าฯ ในความฝันของคน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,081 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.0 ระบุ เห็นด้วยว่า ผู้ชนะในโพล อาจพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 18.0 ไม่เห็นด้วย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถาม ผู้ว่าฯ ในความฝันของคน กทม. พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.6 อยากได้ผู้ว่า กทม. เป็น นักบริหารแก้ปัญหาเก่ง วัยหนุ่มมีประสบการณ์ กล้าสู้ กล้าชน รองลงมาคือ ร้อยละ 25.4 อยากได้ผู้ว่า กทม. เป็น นักบริหาร สูงวัย เคยมีตำแหน่งทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี ร้อยละ 21.7 อยากได้ ผู้ว่า กทม. เป็น นักเคลื่อนไหวทางสังคม ต่อต้านรัฐบาลคอร์รัปชัน ร้อยละ 16.3 อยากได้ ผู้ว่า กทม. เป็น อดีตมีตำแหน่งบริหาร กทม. ร้อยละ 16.3 อยากได้ ผู้ว่า กทม. เป็น อดีตนักวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร้อยละ 14.9 อยากได้ผู้ว่า กทม. เป็น อดีต ส.ส. และ ร้อยละ 16.4 ระบุอื่น ๆ

ที่น่าพิจารณา คือ ความฝันของคน กทม. ต่อ ความเป็น เมือง ที่อยากได้ พบว่า ร้อยละ 52.3 ระบุ เมืองแห่งความปลอดภัย ร้อยละ 49.3 ระบุเมืองแห่ง สวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา บ้านพักคนชรา ร้อยละ 45.3 ระบุ เมืองแห่ง สุขภาวะ และการแพทย์ ร้อยละ 42.5 ระบุ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ร้อยละ 41.4 ระบุ เมืองแห่งการศึกษา นานาชาติ ร้อยละ 35.8 ระบุ เมืองแห่งการลงทุน นานาชาติ ร้อยละ 35.6 ระบุ เมืองแห่งความ เท่าเทียมทางเพศ สมรสเท่าเทียม ร้อยละ 28.5 ระบุ เป็น มหานครแห่งความบันเทิง สถานบันเทิงเปิดได้ 24 ชั่วโมง และร้อยละ 13.6 เปิดบ่อนเสรี ใน กทม. ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ เกือบครึ่ง หรือร้อยละ 48.7 ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. ในขณะที่ ร้อยละ 20.3 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ร้อยละ 9.8 ระบุ นาย สุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 7.1 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 5.7 ระบุ นาย สกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 2.5 ระบุ นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และร้อยละ 5.9 ระบุอื่น ๆ นางสาวรสนา โตสิตระกูล น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ความฝันของคน กทม. อยากได้ผู้ว่า กทม. เป็นนักบริหาร โดดเด่นมากกว่า คุณสมบัติอื่น ๆ และลักษณะเมืองกรุงเทพมหานครที่คน กทม. ต้องการเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของประชาชน เช่น เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่ง สวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา บ้านพักคนชรา เมืองแห่งสุขภาวะ และการแพทย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา ในขณะที่ การลงทุนนานาชาติและอื่น ๆ น่าจะเป็นเรื่องที่ออกไกลตัวของประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่สำรวจพบในครั้งนี้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ความตั้งใจจะเลือกของ คน กทม. ต่อ ผู้สมัคร ในวันนี้จะพบว่า เกือบครึ่ง ยังไม่ตัดสินใจ และส่วนใหญ่ยังเห็นว่า คนที่ชนะในผลโพลอาจจะแพ้ในวันเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคน กทม. ที่ตัดสินใจแล้ว พบว่า กลุ่มผู้สมัคร 3 คนที่มีคะแนนเกาะติดกันเป็นกลุ่ม ได้แก่ นายสุชัชวีร์ฯ พล.ต.อ.อัศวินฯ และ นายสกลธีฯ ในขณะที่ นายชัชชาติฯ มีคะแนนนำโดดเด่นออกไป

"แต่จะพบว่า ถ้ารวมคะแนนของ ผู้สมัคร 3 คนเหล่านั้นเข้าด้วยกันจะมีคะแนนที่มากกว่าคะแนนของ นายชัชชาติฯ ดังนั้นใครต้องการชนะ จะต้องเสนอภาพ แสดงฝีมือ นักบริหารให้คน กทม. เห็น และน่าจะได้คะแนนจากกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ามาเพิ่มเติมได้"

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม. ร่อนหนังสือวอน 'บีทีเอส' ชะลอขึ้นค่ารถไฟฟ้า

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) แจ้งขอปรับขึ้นค่าโดยสาร ว่า กรุงเทพมหานครได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วเห็นว่า

'ชัชชาติ' รับสุดยื้อ กทม.ทำดีที่สุดแล้ว บีทีเอสปรับค่าโดยสารได้ตามเงินเฟ้อ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค 66 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎสัมปทาน สามารถปรับขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้กรอบสัญญา

'ทูตไอร์แลนด์' เข้าพบผู้ว่าฯกทม. ชื่นชม 'ชัชชาติ' มีพลังมุ่งมั่นทำให้คนกรุงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายแพทริก เบิร์น (H.E. Mr. Patrick Bourne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา

ผู้ว่าฯชัชชาติ เร่งจัดทำผังเมืองใหม่ กทม. ให้ทันภายในปี 66

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ในกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร พร้อมด้วยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

'แรมโบ้' เห็นด้วยเสียงสะท้อนปชช. 'บิ๊กตู่' นายกฯอันดับ 1 แก้ปัญหาขัดแย้งในชาติ

"แรมโบ้" เห็นด้วยซูเปอร์โพลสำรวจ ปชช.ไว้วางใจให้ นายกฯประยุทธ์ อันดับ 1 แก้ปัญหาขัดแย้งของคนในชาติ พร้อมสนับสนุนรัฐบาลทำงาน ขอกลุ่มเห็นต่างฟังเสียงประชาชน อีกแค่ 4 เดือน วอนหยุดเคลื่อนไหว

ซูเปอร์โพลชี้ผลงาน 'รัฐบาลบิ๊กตู่' เข้าตา ประชาชนพร้อมหนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง แกนนำรัฐบาล กับ ผลงานที่พอใจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ