กมธ.ชี้ 'หมอระวี' ยื่นศาลรธน.ค้านบัตร 2 ใบไร้ผล

นิกร เผย ไม่มีผล ระวี ยื่นศาลรธน.ค้านบัตร 2 ใบ เผยกรรมาธิการฯทำตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ แจง เร่งประชุมสรุปผลให้ทันก่อน เปิดประชุมสภา22พ.ค.

11 เม.ย. 2565 – นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบว่า ขอชื่นชมการต่อสู้ตามความเชื่อของนพ.ระวี แต่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไม่มีผลให้การทำงาของกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.ป. ที่เสนอให้แก้ไข ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 ต้องชะลอหรือยุติการทำงาน

เนื่องจากการทำงานของกมธ. ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ที่กำหนดให้รัฐสภาต้องทำร่างพ.ร.ป.ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก่อนหน้า นพ.ระวี เคยจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256(9) ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านวาระสาม แต่ไม่สามารถรวบรวมชื่อสมาชิกสมาชิกรัฐสภา ได้ตามเกณฑ์คือ 1 ใน 10 ต่อมา นพ.ระวี จึงใช้สิทธิยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญต่อมา

นายนิกร กล่าวว่า ในประเด็นการแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้งจาก 1 ใบ เป็น 2 ใบ รวมถึงแก้ไขจำนวนสมาชิกสภาฯ จาก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบเขต 350 เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน เป็น สมาชิกสภาฯ 500 คน แบ่งเป็นส.ส.เขต 400 เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนนั้นมีเหตุผลที่ชัดเจนตั้งแต่การเสนอแก้ไขแล้ว เพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้เจตจำนงเลือกตั้งสอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วน การแก้ไขให้มี ส.ส. 400 เขตเพื่อให้ดูแล แก้ปัญหาประชาชนได้ใกล้ชิดมากขึ้น ในฐานะอดีตเลขานุการกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า การทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญทำถูกต้อง และทุกฝ่ายเข้าใจ และในการประชุมของกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.ป. นั้นไม่เคยมีใครยกประเด็นของ นพ.ระวีมาพิจารณา เพราะเป็นเรื่องภายนอกกมธ. ไม่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน และไม่มีเหตุผลที่ทำให้ กมธ.พิจารณากฎหมายลูกต้องหยุดลง เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสิน หากตัดสินว่าทำไม่ได้ การทำงานของกมธ.ที่ผ่านมาจะถือว่าโมฆะ แต่เชื่อมั่นว่าไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน

นายนิกร กล่าวด้วยว่า กมธ.เตรียมเร่งรัดการทำงาน วันที่ 20- 21 เมษายน จะประชุมเต็มวันโดยมีวาระพิจารณาสำคัญ ทั้งเรื่องไพรมารี่โหวต และการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ กมธ.กำหนดกรอบว่าต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาฯ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กมธ.นิรโทษฯ ส่งต่อข้อเรียกร้องกลุ่มสามนิ้ว-ร้อยชื่อ ให้ 'เศรษฐา' ดำเนินการตามที่เห็นควร

นายนิกร จำนง เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าวันนี้โดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ศ.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

ส่อเลื่อนประชามติ รอแก้กฎหมาย ร่างรธน.ฉบับใหม่ ต้องไม่จุดไฟความขัดแย้ง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของ”คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ

ครม.ไฟเขียวทำประชามติแก้รธน. 3 ครั้ง ครั้งแรกใช้งบ 3.2 พันล้าน

นายนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ได้เข้ามารายงานข้อสรุปของคณะกรรมการฯ

'หมอระวี' ข้องใจ 'เพื่อไทย' จ่อตั้งคกก.ศึกษานิรโทษกรรม เตะถ่วงรอนักโทษชั้น 14

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ และเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสภาที่ 3 เรื่อง ‘ข้อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม กับการปรองดองสมานฉันท์ที่แท้จริง’ โดยมี คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวเปิดงาน