ผู้สมัครจำไว้ 'คนกรุง' ไม่ชอบคนไร้สัจจะ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของ ผู้ว่า กทม. และของผู้สมัคร และความเจ็บปวด (Pain Points) ของ คน กทม.

24 เม.ย. 2565 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ว่า กทม. และของผู้สมัคร และความเจ็บปวด (Pain Points) ของคน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,320 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ของ ผู้ว่า กทม. และของผู้สมัคร ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 ระบุ การไม่มีสัจจะ รับปากแล้ว ไม่ทำตามสัญญา กับ ประชาชน รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.8 ระบุ ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวโยง เครือญาติ และพวกพ้อง ร้อยละ 80.7 ระบุ เชื่อมโยง ธุรกิจการเมือง ของ กลุ่มคนหนีคดี ทุจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 80.0 ระบุ ไม่ซื่อตรง หมกเม็ด ปิดบัง ประชาชน ร้อยละ 79.6 ระบุ สมยอม ผลประโยชน์ พรรคพวก กลุ่มผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 79.6 ระบุ เคยมีประวัติ ด่างพร้อย หนีการตรวจสอบ และร้อยละ 79.3 ระบุ เรียกรับผลประโยชน์ ตามลำดับ

ที่น่าเป็นห่วงคือ จุดแห่งความเจ็บปวดของประชาชน คน กทม. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.4 ระบุ ปล่อยให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ จากการควบคุมอาคาร ผังเมือง ประชาชนเดือดร้อน ร้อยละ 79.9 ระบุ เวลามีปัญหา ประชาชนเดือดร้อน ปัดความรับผิดชอบ อ้างสารพัด ปัญหาซ้ำซากยังอยู่เหมือนเดิม แก้ตัวไปเรื่อย ไม่เห็นแก้ไขอะไร ร้อยละ 79.0 ระบุ กล้องวงจรปิด CCTV  เสีย ดูไม่ได้ เมื่อต้องใช้ใน คดี ร้อยละ 78.5 ระบุ ฝนตก น้ำท่วมอุโมงค์ อ้างไฟฟ้าขัดข้อง ร้อยละ 78.4 ระบุ ระบบการศึกษาของ เด็ก กทม. ไม่มีคุณภาพ มากพอ ร้อยละ  78.1 ระบุ ประชาชนต้องการความสะดวก ปลอดภัยทางถนน ปลอดภัยในชุมชน แต่ใช้งบประมาณไม่ตรงความต้องการ และร้อยละ 77.5 ระบุ โจรเข้าหมู่บ้าน ไม่ช่วยแก้ไข บอกว่า เป็นหน้าที่ของหมู่บ้านดูแลกันเอง

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ในความตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. คนใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. คนใหม่ ในขณะที่ ร้อยละ 1.4 ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็น คน กทม. ยี้ผู้ว่าฯ ผู้สมัคร ผลประโยชน์ทับซ้อน โยงเครือญาติและพวกพ้อง เพราะความเชื่อมโยงระหว่าง ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกข์ยากและเจ็บปวดกับพฤติกรรมที่ขัดหลักคุณธรรมจริยธรรมหลายประการ เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อนเชื่อมโยงกับ เครือญาติและพวกพ้อง ความเชื่อมโยงกับธุรกิจการเมืองของกลุ่มคนที่หนีคดี ทุจริตคอร์รัปชัน ความไม่ซื่อตรง หมกเม็ด ปิดบังประชาชน การสมยอมผลประโยชน์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ และประวัติด่างพร้อย หนีการตรวจสอบ ที่ทำให้ประชาชนคน กทม. เจ็บปวดเพราะคนกรุงเทพมหานครเห็นว่า ไม่เห็นจะทำอะไรได้จริง ไม่มีผลงานที่โดนใจ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนยังคงมีเหมือนเดิม เช่น ความไม่สะดวกในการเดินทาง ความไม่ปลอดภัยทางถนน ความไม่ปลอดภัยในชุมชน ปัญหาปากท้อง และการศึกษาไม่มีคุณภาพ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า คุณธรรมและจริยธรรมของการใช้อำนาจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับการบริหาร กทม. และ ปัจจัยตัวบุคคล (ของผู้ว่าฯ) กับ กลไกเชิงโครงสร้าง ในบริบทเฉพาะของ “การกระจายอำนาจการบริหารราชการ”  (Decentralization) ทำให้สรุปได้ 3 ประเด็นสำคัญ 1) การกระจุกตัวของอำนาจในตัวบุคคลและในส่วนกลางของ กทม. คือที่มาของปัญหาการเอื้อประโยชน์เครือญาติและพวกพ้อง ธุรกิจการเมือง การยินยอมต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพล ดังคำกล่าวว่า อำนาจเบ็ดเสร็จไร้ขีดจำกัดทำให้เกิดฉ้อราษฎร์บังหลวงไร้ขอบเขต (Absolute Power Corrupts Absolutely–Lord Acton)  2) ความสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่าง ตัวผู้ว่า ฯ สมาชิกสภากรุงเทพฯ (สก.) ผู้อำนวยการเขต กับประสิทธิภาพการบริหาร กทม. ในองค์รวมและในแต่ละเขต และ 3) การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ตรงความต้องการของประชาชนเป้าหมายอย่างทั่วถึง

   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! ซูเปอร์โพลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 6 แคนดิเดตนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน คนจะเป็นนายกรัฐมนตรี

เทียบกันชัดๆ 'ลุงตู่-อุ๊งอิ๊ง' แฟนคลับใครปันใจมากกว่ากัน

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า หลังจากเจาะลึกข้อมูลสถิติเพิ่มเติม ผลสำรวจเรื่อง "พรรคการเมืองไหน ยอดนิยม" ของนักการเมืองใหญ่ และพรรคการเมืองใหญ่ สองพรรค พบว่า

ยังไม่ด่วนตัดสิน 'ชัชชาติ' รอครบ 1 ปี ค่อยประเมินผลงาน

'อดีตรองอธิการ มธ.' ยังไม่ด่วนตัดสิน 'ชัชชาติ' รอครบ 1 ปี ค่อยประเมินผลงาน รู้แค่เวลานี้เป็นขวัญใจ 3 นิ้ว ฝนตกน้ำท่วมกรุงไม่บ่นสักแอะ ชี้ไลฟ์สดทำงานวิธีการดี แต่อย่าให้เกินงาม

เช็กเลย! ปริมาณฝน กทม. 24 ชม. ค่าฝุ่น PM2.5 รายพื้นที่

เพจ "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" รายงานว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

‘แรมโบ้’ ซัด ‘ฝ่ายค้าน’ ฟังเสียงประชาชน มากกว่าเอาใจเจ้าของคอก

'แรมโบ้'​ ซัด 'ฝ่ายค้าน'​ แหกตาดูผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 'ซูเปอร์โพล'​ ที่พบว่าซักฟอกไม่มีอะไรใหม่ มีแต่โจมตีกัน และคนส่วนใหญ่ยังอยากให้นายกฯอยู่แก้ปัญหาประเทศชาติต่อ แนะฝ่ายค้านปรับพฤติกรรมมาฟังเสียงประขาชน มากกว่าเอาใจเข้าของคอก

ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจนอกสภาชูประชาชนวางใจ 'บิ๊กตู่' อันดับ 1 แนะปรับครม.

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง รัฐมนตรีคนไหนรอด เสียงโหวตนอกสภา