ปชป.เปิดตัวนโยบายซีซั่น 1 ชูวาทะหรู 'ทำได้ไว ทำได้จริง ไม่ทิ้งภาระให้ปชช.'

ชัยชนะ เดชเดโช14 ม.ค.2566 - นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเปิดตัวนโยบาย ของพรรคประชาธิปัตย์ ซีซั่น 1 ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเรื่องเกษตรกรรมและการประมง รวมทั้งหมด 8 นโยบาย ที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวานนี้ (13 มกราคม) ว่า ขณะนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้เริ่มมีการทยอยเปิดตัวนโยบายไปแล้ว หลังจากที่มีกระแสเรียกร้องจากประชาชนและผู้ติดตามการเมือง อยากจะทราบว่า นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะใช้ในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ มีอะไรนอกเหนือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ได้มีการกล่าวย้ำจนเป็นที่จดจำของคนทั้งประเทศ

นายชัยชนะ กล่าวว่าการเปิดนโยบายของพรรคฯ ซีซั่น 1 ที่มุ่งเน้นเรื่องการเกษตรและการประมงนั้น เนื่องจาก 2 อาชีพที่กล่าวมา มีประชาชนจำนวน 1 ใน 4 ของประเทศประกอบอาชีพดังกล่าวอยู่ และยังจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องครบวงจร เช่น การต่อยอดนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เพราะเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่ความพึงพอใจของเกษตรกร การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่เรียกง่ายๆว่า น้อยแต่มาก และในแง่ของเศรษฐกิจสังคมที่ทำให้เกษตรกรมีกำลังซื้อมากขึ้น นโยบายชาวนารับ 30,000 บาทต่อครัวเรือนนั้น ถึงแม้ว่ายังไม่ทราบว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร แต่ตนคาดว่า น่าจะเป็นหลักประกันสำหรับการดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่การหว่าน การปักชำ การป้องกันศัตรูพืช จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และส่งขายไปยังชุมชนและต่างประเทศ

สำหรับนโยบายนมโรงเรียนฟรี 365 วันนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโคนม ที่มีผลผลิตราว 1.5 ล้านตันในแต่ละปีแล้ว ยังเกี่ยวพันกับนโยบายการสร้างคนของพรรคที่ทำกันมาอย่างยาวนาน โดยการจัดสรรนมโรงเรียน 365 วันนั้น จะเป็นการจัดสรรอย่างถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองอย่างเท่าเทียมกัน เพราะตระหนักดีว่า การเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันที่มีเครื่องมือในหาความรู้อย่างรวดเร็วฉับไว และมีการเปลี่ยนแปลงแบบวินาทีต่อวินาที

นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายเรื่องประมงนั้น ตนเชื่อว่า พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคแรกที่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประมง เนื่องจากมีจำนวนประชากรที่ทำอาชีพประมงทั่วประเทศราวๆ 3 – 4 ล้านคน และมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขมากมาย แต่แทบทุกพรรคต่างไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประมงโดยตรง ทั้งๆ ที่การประมงเป็นอีกอาชีพได้ทำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล รวมทั้ง พี่น้องชาวประมงได้ร้องเรียนว่ามีความเดือดร้อนเนื่องจากกติกาที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของ IUU ที่เคร่งครัดมากเกินไป

ดังนั้น จึงมีนโยบายที่สร้างสมดุลเพื่อให้อยู่ภายใต้ IUU โดยชาวประมงจะไม่เดือดร้อนเกินควร และจะมีการอุดหนุนกลุ่มประมงท้องถิ่น กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปี เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานราก

ส่วนในเรื่องของที่ดินทำกิน เนื่องจากยังพบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัย ทำให้ประชาชนหลายๆ คนสูญเสียสิทธิบางประการที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิที่ไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น หากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับโอกาสจากประชาชนให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะดำเนินการออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องที่ไม่มีที่ดินทำกิน อยู่ในที่รกร้างว่างเปล่า และการออกกรรมสิทธิ์ทำกินในที่ดินในที่ที่หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจะมีการพูดถึงรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายอีกครั้ง เพราะถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อประชาชนในวงกว้าง

นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า และการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ด้วยนโยบายธนาคารหมู่บ้าน และชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาททั้งประเทศ โดยจะมีการแถลงให้ทราบถึงการดำเนินนโยบายดังกล่าว แต่ยืนยันได้ว่า มีข้อแตกต่างจากนโยบายที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตอย่างแน่นอน

“การเริ่มต้นเปิดตัวนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ 8 ข้อ โดยเน้นหนักไปที่เรื่องที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ คือ การเกษตร ที่ดินทำกิน การประมง และความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ถือเป็นการจัดลำดับความสำคัญของพรรคฯ ในการเริ่มต้นรณรงค์หาเสียง และเป็นภารกิจเร่งด่วนหากได้รับโอกาสเข้าไปทำงานเป็นรัฐบาล ซึ่งหลังจากเปิดตัวไปแล้ว ก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดี และมีประชาชนเข้ามาสอบถามเข้ามามากมาย

ผมยืนยันว่า ทุกนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คิดออกมานั้น จะมีการแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินงบประมาณในการทำนโยบายแต่ละข้อ และอธิบายถึงผลจากการทำนโยบายอย่างละเอียด ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ได้กำหนดเป็นระเบียบที่ทุกพรรคจะต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ผมขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า ทุกนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดตัวไปแล้ว และกำลังจะเปิดตัวเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาเหมาะสมนั้น ยืนยันได้ว่า ‘ประชาธิปัตย์ ทำได้ไว ทำได้จริง ไม่ทิ้งภาระให้ประชาชน’ อย่างแน่นอน” รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 กลุ่มหนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น ฝ่ายค้านลดลง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปรียบเทียบผลสำรวจจุดยืนทางการเมืองของประชาชนระหว่าง โพลเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.1 เป็นร้อยละ 39.1 ในขณะที่กลุ่มผู้ไม่สนั

'แรมโบ้' ปลุกใจผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน คว้าชัยเลือกตั้ง ขยันลงพื้นที่เน้นชูผลงานนายกฯ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ เชิญว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติในภาคอีสานเพื่อเตรียมความพร้อมสมัคร ส.ส.

'เอี่ยม' ขู่ 'สนธิญา' ระวังจะเข้าข่ายกล่าวหาพรรคเพื่อไทย

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิ

'บิ๊กตู่' เตรียมนำทัพ รทสช. เข้าสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ 3-4 เม.ย.

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสักนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 เม.ย. ซึ่งเป็นวันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมกับจะมีการจับสลากเบอร์ผู้สมัคร

อ้อนแล้ว! เลขาฯเพื่อไทย มั่นใจ ส.ว.จะโหวตสนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. โพสต์เฟสบุ๊กระบุ พรรคการเมืองที่ปราศรัยโจมตี