'ทีมไรท์' ขีดเส้นแก้รธน.ห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2 โยนคำถามใหญ่ ใช้ภาษีปชช.คุ้มค่าหรือไม่

“ทีมไรท์”ยื่นจดหมายแสดงเจตจำนงผ่าน “นิกร” ย้ำการแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 พร้อมตั้งคำถามใช้งบดำเนินการ 4,000 – 6,000 ล้านคุ้มค่าภาษีของประชาชนหรือไม่

10 ธ.ค.2566 – ที่รัฐสภา นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี นายฤกษ์อารี นานา น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ และ ประชาชนจิตอาสา ในนาม “ทีมไรท์” เป็นตัวแทนยื่นจดหมายรวบรวมรายชื่อประชาชนที่แสดงเจตจำนงค์หากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “ต้องไม่แก้ไข หมวด 1 และ หมวด 2 หมวด” โดยยื่นให้แก่นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้ หลังจากยื่นจดหมายแสดงเจตจำนงแล้ว “ทีมไรท์”ได้เข้าร่วมรับฟังเสวนาหัวข้อ “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร” ที่นายนิกร จำนง เป็นผู้ร่วมเสวนา ร่วมกับ นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล, นายพริษฐ์  วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร, นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท์ ผู้แทนกลุ่ม iLaw, รศ.ชูศักดิ์  ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นการเสวนาทีมไรท์ได้รวมตัวกันจัด “Perspective coffee chat แลกเปลี่ยนมุมมอง” เป็นการพูดคุย ถกเถียงประเด็นเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ที่ได้รับฟังจากเวทีเสวนา “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร” ระหว่างสมาชิกทีมไรท์ เยาวชน และประชาชนที่ได้มาร่วมฟังการเสนวนาด้วย

นายฤกษ์อารี นานา หนึ่งในแกนนำของทีมไรท์ และเป็นทายาทของ นายไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์ชื่อดังของประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองไทย นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2475 ที่คณะราษฎรได้ทำการอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

นายฤกษ์อารี กล่าวด้วยว่า จากวันนั้นถึงวันนี้ การเมืองการปกครองถูกเปลี่ยนผ่านมาขั้วอำนาจมาหลายทศวรรษ จนมาถึงคณะรัฐมนตรีไทยที่ 63 ในปัจจุบัน ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ยังถูกตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย และถูกเรียกร้องให้มีการทำประชามติจากประชาชน โดยใช้งบประมาณ 4,000 – 6,000 ล้านบาทในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมและเป็นประชาธิปไตย

“ พวกเราทีมไรท์ตั้งคำถามในความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเราต้องการแสดงจุดยืนว่าหากจำเป็นจะต้องแก้จริงๆ ต้องคงไว้ซึ่งหมวด 1 และ 2 ที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ  การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ มีความคุ้มค่ามากเพียงใดเทียบกับงบประมาณที่จะต้องเสียไป  การกระทำเช่นนี้แทนที่จะเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ แต่จะกลับเป็นการทวีความแตกแยกในสังคมไทยหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ใช่พื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ ให้คุ้มค่าต่อภาษีของประชาชนอย่างแท้จริง” นายฤกษ์อารี กล่าว

ด้าน น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ หนึ่งแกนนำของทีมไรท์ กล่าวเสริมว่า รัฐธรรมนูญนั้นมีส่วนช่วยในการวางกรอบการปกครอง กำหนดสิทธิและเสรีภาพ และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน การตั้งคำถาม และขอบเขตเหล่านั้นเพียงพอหรือไม่ ชอบธรรมหรือไม่ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในระยะยาวหรือไม่  การเปลี่ยนผ่านระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ให้เป็นฉบับใหม่ จะใช้กระบวนการอะไร ผู้ร่างมีความชำนาญการเพียงพอไหม  ทั้งหมดประชาชนยังต้องการคำตอบ

สำหรับ “ทีมไรท์” คือการรวมตัวกันของกลุ่มนักคิดและนักปฏิบัติ ทั้งภาคการเมือง ภาควิชาการ และภาคประชาชน ภายใต้สโลแกน ‘ทำที่ใช่ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง’ ซึ่งในครั้งนี้ได้ใช้ช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย รวบรวมรายชื่อประชาชน เพื่อแสดงความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน โดยทีมไรท์มีจุดยืนในสาระสำคัญที่ว่า รัฐธรรมนูญฉบับต่อไป ต้องไม่แก้ไข หมวด 1 บททั่วไป ชาติ รูปแบบการปกครอง หมวด 2 หมวด สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ภูมิธรรม' ยันเลือกแก้รธน.เพื่อให้ผ่าน ไม่ใช่ตามใจจนตก

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

'ภูมิธรรม' ตอก 'สมชัย' คำถามประชามติรธน. มัดมือชกตรงไหน เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแก้ม.112

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โพสต์เฟสบุ๊

'สุระ' วอนทุกฝ่ายต้องตกผลึกก่อนแก้รัฐธรรมนูญ

“สุระ” วอน ทุกฝ่ายหารือให้ตกผลึกก่อนแก้รัฐธรรมนูญ ที่มาสสร. เนื้อหาสาระ แนะ รับฟังความคิดเห็นทุกกลุ่มวิชาชีพ นำไปสู่ รัฐธรรมนูญฉบับสากล ได้รับการยอมรับ

‘ประชาธิปัตย์’ ย้ำจุดยืนพรรค แก้ 'รธน.' ย้อนทุกฝ่ายพร้อมผลักดันยกเว้นรัฐบาล

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ขอร่วมระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทย

โฆษกรัฐบาล เผยประชาชนตื่นตัวแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไข รัฐธรรมนูญ