สุดพีค !!! ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ "ปลดล็อค กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้" มีคนเข้าร่วมนับหมื่น ขายสินค้ากว่า 6 แสนบาท นักวิชาการเชียร์ ต่อยอดทั้งด้านการแพทย์ และ สร้างรายได้ ส่วน ประชาชน ยอมรับได้รับความรู้เพียบ

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายของงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเพื่อความรู้นำไปต่อยอดธุรกิจกัญชา กัญชงของตนเอง

สำหรับการบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในครัวเรือนและชุมชน" โดย รศ.ดร.สุรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง "แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวกัญชาชุมชน" โดย ภญ.นวรรณ พวงมาลัย กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนเวทีฟ ฟาร์มา เฮิร์บส นายดิษยวรินทร์ กิจฉลอง ฝ่ายวิชาการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

ในช่วงบ่ายมีการอภิปราย การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทางการแพทย์แผนไทยในเขตสุขภาพ เขต 5 โดย ภญ.ดลิชา ชั่งสิริพร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลอู่ทอง พท.สันทัด ชมภูพงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี  มีประชาชนผู้ให้ความสนใจร่วมฟังการอภิปรายกันเป็นจำนวนมาก

ขณะที่ ลานกิจกรรมมีการฝึกปฏิบัติ “การทำยาหม่องผสมกัญชา” “การทำพิมเสนน้ำผสมกัญชา” และ “การทำพิมเสนน้ำผสมกัญชา” โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี ส่วนบรรยากาศภายในงาน ได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์กัญชา มาวางจำหน่าย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจกันอย่างคึกคัก

รศ.ดร.สุรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก  เปิดเผยว่า การปลดล็อคกัญชาเป็นการเปิดโอกาสของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการสร้างเศรษฐกิจ เพราะถูกแช่มานาน การเปิดตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ มีประโยชน์มากมาย เพราะมีภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย ตำรับยาไทย กว่า 300 ตำรับ ถือเป็นชาติที่ใช้ยากัญชามากที่สุดในโลก แสดงว่า บรรพบุรุษไทยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพมาอย่างยาวนาน บางครั้งใช้ในวิถีชีวิตประจำวันใช้ ในการประกอบอาหาร ทำให้อาหารน่ารับประทาน อร่อย ซึ่งกัญชาไม่มีฤทธิ์เมา เป็นเพราะใช้อย่างถูกวิธี สามารถนำมาทำอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ยารักษาโรคได้เป็นอย่างดี

"การใช้กัญชาอย่างถูกต้องนั้นควรอิงภูมิปัญญาไทย แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานและไม่เกิดอันตราย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ การปลดล็อคกัญชานำมาซึ่งประโยชน์มหาศาล เป็นการเปิดใหม่ทางองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย และจะเป็นการต่อยอดเรื่องความต้องการของตลาดโลก ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนต่อไป เช่น การประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้เป็นเรื่องดี เพราะทำให้ประชาชนที่สนใจเรื่องกัญชาได้เข้ามาร่วมฟัง แสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม ต่างๆ ผู้ประกอบการ หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง ได้นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ศักยภาพ ทำให้เห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายต้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทุกคนที่สนใจเรื่องของกัญชาจะได้เข้าถึง และเป็นการเปิดโอกาสของประเทศไทยในเรื่องนี้อย่างทิงศทางที่ชัดเจนมากขึ้นต่อไป"

นายเถลิงศักดิ์ สุวรณณรักษ์ ผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ ได้รับความรู้หลายอย่าง ทั้งเรื่องวิชาการ ความเคลื่อนไหวของกัญชาว่ามีทิศทางอย่างไร ส่วนในมุมมองตนที่มีต่อเรื่องกัญชา อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษารูปแบบความก้าวหน้าของกัญชาได้เร็วขึ้น สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ประชาชนทำผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวหรือชุมชน

นางปราณี ศรีจับ กล่าวว่า ในฐานะประชาชนอยากทราบว่าการปลดล็อคจะดำเนินการได้อย่างเร็วเมื่อใด ที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาตามข้อกำหนดที่รัฐจะดำเนินการ วันนี้มาเข้าร่วมงานได้รับความรู้ทางวิชการ ได้ทราบข้อมูลการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์กัญชาว่ามีวิธีการอย่างไร ส่วนเรื่องการให้ชาวบ้านได้ปลูกกัญชาในครัวเรือนได้ ถือเป็นเรื่องดี หากปลูกได้ จะนำมาปรุงยา ปรุงอาหาร หรือ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ในใช้ในครัวเรือน หรือ สามารถจำหน่ายได้ อยากให้เร่งปลดล็อคให้เร็ว ประชาชนจะได้เข้าถึงกัญชาได้แท้จริงต่อไป

นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน บรรยากาศในงานประชาชนให้ความสนใจในด้านของธุรกิจกัญชา ด้านของความรู้กัญชามากพอสมควรเทียบเท่ากับวันแรก วันนี้มีการสัมมนาเชิงวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน คาดว่ามีผู้เข้าชมโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ส่วนบรรยากาศการซื้อขายของวัสดุเครื่องดื่มของกัญชาเฉลี่ยในแต่ละในบูธ ในแต่ละแห่งขายจนหมดเกลี้ยง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาเที่ยวงาน เช่น เครื่องดื่มในกลุ่มศูนย์อภิบาลพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว อลิซมอนสเตอร์ ขายได้กว่าบูธละ 10,000 บาททุกวัน เสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานถือว่าเป็นการจัดงานที่ดี ให้ประโยชน์ ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างมาก

สำหรับผู้สนใจเรื่องของกัญชาในการเสวนาถือว่ามีความสำคัญจริงๆ และให้ความรู้ได้มาก วิทยากรทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถมาก และผู้เข้าชมเสวนาในห้องประชุมเต็มหมดทุกที่นั่ง รวมถึงร้านค้าขายสินค้าหมดทุกวันจนไม่พอขายต้องเตรียมของมาขายเพิ่ม คาดว่าในแต่ละบูธสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อ 1 ร้านค้าต่อ 1 วัน  คาดว่าวันนี้จะมีผู้เข้าชมมากกว่าทุกๆ วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดที่หลายฝ่ายอาจใช้เวลาว่างมาศึกษาเรื่องของกัญชา ซึ่งจะทำให้ร้านค้าต่างๆมีรายได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกที่มีเครือข่ายอยู่กว่า 400 แห่งจะต่อยอดธุรกิจปลายน้ำในด้านสินค้า ยา วัสดุปลูกกัญชาและอื่นๆ จำนวนมากที่จะสามารถต่อยอดออกไปได้อีก การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในข้อกฎหมาย และเงื่อนไขการปลูกกัญชาให้ถูกต้อง วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกัญชา และวัสดุกัญชา ส่วนผู้ผลิตกัญชาอยู่แล้วจะได้การต่อยอดทางธุรกิจของกัญชา งานครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนจริงๆ เป็นนิมิตใหม่สำหรับการปลูกกัญชา และ การปลดล็อคทางกัญชา" นายวิศารท์ กล่าว

สำหรับการจัดงาน "ปลดล็อค กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้้างรายได้" ตลอด3วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวม 10,407 คน มูลค่าการจำหน่ายสินค้าสะสม ยอดรวม 605,280 การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ผู้รับบริกา 194 ปริมาณการจ่ายยากัญชาสะสม 694 หน่วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ประสิทธิ์ชัย' งัดผลการศึกษากัญชา ตอกหน้า 3 พรรคอย่าอิงกระแส มากกว่า 'ข้อเท็จจริง'

“ประสิทธิ์ชัย” งัดผลการศึกษากัญชาอย่างเป็นระบบ ฉบับ กมธ.สาธารณสุข ดึงสติ 3 พรรค อย่าอิงกระแสมากกว่าข้อเท็จจริง ตัดสินใจบนผลประโยชน์การเมือง แม้ต้องกลืนน้ำลายตัวเอง

'ประสิทธิ์ชัย' ซัดก้าวไกลนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด กลับกลอกโกหกสังคม ฮึ่มเจอม็อบแน่

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ประกาศจุดยืนของเครือข่ายฯ หลังจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเสร็จสิ้นว่า กรณีที่พรรคก้าวไกลและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดนั้น

กัญชาเสรีในเยอรมนี การแพทย์ + นันทนาการ

องค์ประกอบหลักของการทำให้กัญชาถูกกฎหมายในเยอรมนี คือการจัดตั้งสโมสรกัญชา ไม่ได้หมายถึงการจำหน่ายอย่างเสรีในห้องสลัวๆ ที่มีการเสพกันอย่างเมามัน

'อนุทิน' ร่วมงาน 'กัญชา' ชี้ฝ่ายต้าน ลองถอดหมวกก็ล้วนหนุนกัญชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง อดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงาน โค้งสุดท้าย "รวมพลกำห

คว่ำบาตรพรรคจับกัญชาขังคุก หยิบบาป 7 ประการคานธี สอน 'พิธา'

เครือข่ายกัญชา ประกาศไม่เลือกพรรคการเมือง  นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด “อนุทิน” ดอดขอกำลังใจหลังโดนการเมืองเล่นงานสะบักสะบอม “ประพัฒน์” หยิบยก บาป 7 ประการของมหาตมคานธี สอน “พิธา” อย่าเล่นการเมืองไร้หลักการ