'วราวุธ' ห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ลงจ.ชัยภูมิให้กำลังใจพร้อมมอบกรมธรรม์-ทุนศึกษา ประกาศ "เราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา”พร้อมด้วยปลัด ทส. “จตุพร บุรุษพัฒน์” ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลุยช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอ ด้วยประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเต็มกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุนการศึกษา หนังสือแสดงป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่  ลั่น “เราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ ( 28 พ.ค.65 ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยภารกิจช่วงเช้า รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเป็นประธานมอบระบบประปาบาดาล ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านสระปทุม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รวมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ ภายใต้การดำเนินการของกรมป่าไม้ โดยหลังจากมอบนโยบายแล้วได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 แก่เครือข่ายป่าชุมชน 7 ป่าชุมชน มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 5 หน่วยงาน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอแก้งคร้อ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนเองมีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน และมอบแนวทางคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ เดินไปพร้อมกันเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกหลานต่อไป

สำหรับป่าชุมชนถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตนเองในฐานะที่ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญ และนำมาซึ่งการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว : Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก พัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งป่าชุมชนมีศักยภาพสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ BCG ได้ แต่การที่จะสามารถดำเนินการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน โดยเราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวย้ำ

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นการทำงานของทุกหน่วยงานในรูปแบบของการทำงานแบบบูรณาเพื่อร่วมกันดูแล และแก้ไขปัญหาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดั่งเช่นที่จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการดำเนินการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ได้สร้างสุข นำความหวังมาให้ ทั้งเรื่องของการมีน้ำกินน้ำใช้ ที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  ปลัดจตุพร กล่าว

โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม บ้านดอนหัน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่แปลกใจหากได้ 'อนุทิน' นั่งนายกฯ 'โอฬาร' มั่นใจเป็นคนกลางๆ ที่ 2 ขั้วการเมืองยอมรับ แถมเข้าใจงานเศรษฐกิจ

รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย ตั้งเป้ากวาด ส.ส.รอบหน้าให้ได้ถึง 120 ที่นั่ง และจะดันนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคให้เป็นนายกฯ ว่า

เบิร์ดเดย์ ‘เนวิน’ โชว์ซ้ำ ‘พลังดูด’ วางเป้า120เก้าอี้ เด็กลุงป้อม ยังเผ่นหนี

พรรคภูมิใจไทย โดยการนำของอนุทิน ชาญวีรกูล โดยมี เนวิน ชิดชอบ เป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ข้างหลัง ถูกจับตามองทางการเมืองว่า เลือกตั้งรอบหน้า ภูมิใจไทย อาจจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงส.ส.เป็นอันดับสองแทนพลังประชารัฐ หากถึงตอนเลือกตั้ง ภูมิใจไทยวางแผนการเลือกตั้งมาดี มีการอัดฉีดให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรคแบบจัดเต็ม

“หมอแวร์” วอน นักการเมือง อย่านำกัญชาทางการแพทย์ มาเป็นเครื่องมือต่อรองกับชีวิตผู้ป่วย

พท.ป.แวสะมิง แวหมะ รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวในฐานะที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

‘บิ๊กเด่น’ ระดมตำรวจ 4,600 นาย ช่วยน้ำท่วม ’อ่างทอง-ชัยภูมิ-ศรีสะเกษ’

ผบ.ตร.สั่งตำรวจพื้นที่ ตำรวจทางหลวง ตำรวจน้ำ ตชด. รวมกว่า 4,600 นาย ปฏิบัติการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ จ.อ่างทอง ชัยภูมิ ศรีสะเกษ

“อนุทิน” ตอบ “สื่อดังสิงคโปร์” ย้ำ นโยบายกัญทางการแพทย์ลุล่วงแล้ว วางเป้าเดินหน้า ใช้ประโยชน์สูงสุด

นโยบายยังยืนยันจุดยืนเรื่องการใช้เพื่อการแพทย์ สำหรับสารสกัดที่มีค่า THC สูงกว่า 0.2% จึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้เขียนให้ข้อมูลว่า ประเทศสิงคโปร์ กัญชายังเป็นสิ่งเสพติด เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค ทว่า ประเทศมาเลเซีย กลับให้ความสนใจกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านสาธารณสุขของมาเลเซีย เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อศึกษานโยบายกัญชา

ศักดิ์สยาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวง สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ใช้ทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) สภาวิศกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย