จังหวัดสุราษฎร์ธานี-พอช.-ขบวนองค์กรชุมชน เตรียมซ่อมสร้างบ้านที่เสียหายจากน้ำท่วม 61 หลัง

เหตุการณ์น้ำท่วมหลายอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พอช. และขบวนองค์กรชุมชน  เตรียมซ่อมสร้างบ้านเรือนชาวบ้าน 3 อำเภอที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  โดยระดมช่างจิตอาสาและงบประมาณสนับสนุน รวม  61 หลังให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก  น้ำป่าไหลหลาก  ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด  227 ครอบครัว  ในพื้นที่ 3 ตำบล   8 หมู่บ้าน  3  อำเภอ  คือ  อำเภอวิภาวดี  อำเภอไชยา  และอำเภอท่าฉาง  มีบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายรวม 61 หลัง   โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  เช่น  ถุงยังชีพ  อาหารแห้ง  เครื่องครัว  แก่ชาวบ้านไปแล้วนั้น

นายธนภณ  เมืองเฉลิม  ผู้อำนวยการภาค  สำนักงานภาคใต้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  กล่าวว่า  ขณะนี้  พอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน  เช่น  เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน   สภาองค์กรชุมชนตำบล  สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี  ฯลฯ  ได้ร่วมกันสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้ว  รวมทั้ง อบจ.ได้ซ่อมแซมถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เสียหาย  และจะเริ่ม Kick off อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

“จากการสำรวจข้อมูลชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  บ้านเรือนเสียหาย  พบว่า  มีทั้งหมด 61 หลัง  คือที่ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี  40 หลัง  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา 20 หลัง  และตำบลปากฉลุย  อำเภอท่าฉาง 1 หลัง  โดยภาคประชาชนจะช่วยกันระดมช่างชุมชนและช่างจิตอาสามาช่วยกันซ่อมแซมบ้าน  ส่วนบ้านเรือนที่พังเสียหายทั้งหลัง  มีจำนวน 6 หลัง  จะต้องสร้างใหม่” นายธนภณบอก

สภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ส่วนงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านนั้น  นายธนภณชี้แจงว่า  พอช.จะสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบ้านมั่นคง  กรณีเกิดภัยพิบัติ  เฉลี่ยครัวเรือนละ 18,000 บาท  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง  จำนวน  5 หลังๆ  ละ 49,500 บาท   และอีก 1 หลัง  จำนวน  285,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีงบสนับสนุนจากสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุราษฎร์ธานีอีก 20,000 บาท  ฯลฯ  โดยทั้งหมดจะสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์

พอช.สนับสนุนให้เกิดช่างชุมชน  ช่างจิตอาสาทั่วประเทศ

“แม้ว่างบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจะไม่มาก  แต่เราจะระดมช่างชุมชน  ช่างจิตอาสาหลายสิบคนมาช่วยกัน  นำวัสดุเก่าที่ยังมีสภาพดีมาใช้  จะทำให้ประหยัดงบประมาณและค่าแรง  และซ่อมสร้างได้เร็ว  คาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะซ่อมสร้างเสร็จทั้ง 61 หลัง  และหลังจากนั้น พมจ. (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านต่อไป” ผอ.สำนักงานภาคใต้ พอช.บอกในตอนท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (4) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ จ.มหาสารคาม “สร้างการเรียนรู้-ทักษะการดำรงชีวิตคนทุกช่วงวัย”

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็น 1 ใน 10 กองทุนสวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ”

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (3) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน “คนเมืองปายสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว”

ในปี 2567 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่าในปี 2566 ประเทศไทยมีประชากรอายุ

เครือข่ายประชาชนภาคใต้จัดงาน “การกระจายอำนาจ ความท้าทายและเป้าหมายร่วม” จุดประกายที่ จ.พัทลุง ก่อนเคลื่อนต่อ 14 จังหวัดภาคใต้

พัทลุง / เครือข่ายประชาชนและหน่วยงานภาคีจัดงาน “ประชาชนภาคใต้ : การกระจายอำนาจ ความท้าทายและเป้าหมายร่วม” ที่ จ.พัทลุง เพื่อจุดประกายขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (2) กองบุญไทบ้านสวัสดิการชุมชนตำบลกุดปลาดุก จ.อำนาจเจริญ “สร้างสวัสดิการ อาหาร-สมุนไพรจากป่ามูลค่าปีละ 12 ล้านบาท !!

“การดูแลสุขภาพเท่ากับการดูแลป่า ในป่ามีทรัพยากรต่างๆ มากมาย มีความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรทำให้พี่น้องมีสุขภาพดี มีความมั่นคงทางอาหาร”

ตลาดหลักทรัพย์คึกคักร่วมงาน “สานพลังเอกชนเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” BOI หนุนภาคธุรกิจพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างความเข้มแข็ง

ตลาดหลักทรัพย์ / BOI-ก.ล.ต.-ภาคธุรกิจ-พอช. ร่วมจัดงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability)

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (1) กองทุนตำบลบาโงยซิแน จ.ยะลา ‘พลังสตรีแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว’

กองทุนสวัสดิการชุมชนเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2548 โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐบาลให้การสนับสนุน