พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย’ ซ่อมสร้างบ้านเรือนใน จ.แพร่ที่โดนพายุถล่ม 5 อำเภอ 20 หลัง

มอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหลังแรกให้ชาวบ้านตำบลทุ่งโฮ้ง  จ.แพร่

จ.แพร่ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ‘พอช.’ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย-ความยากจน  สนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฝนถล่มแพร่ในพื้นที่ 5 อำเภอ  รวม 20 หลัง  งบประมาณรวม 360,000 บาท

วันนี้ ( 12 มิถุนายน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ (พมจ.แพร่) สำนักงานภาคเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่  มูลนิธิแพร่น้ำใจ  เครือข่ายคนฮักแพร่  และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  ได้จัดงาน ‘ท้องถิ่นร่วมมือ  ชุมชนร่วมใจ  พัฒนาที่อยู่อาศัย  แก้ไขปัญหาความยากจน’ ที่บ้านทุ่งโฮ้งเหนือ  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  อ.เมือง  จ.แพร่ 

เพื่อมอบบ้านที่ซ่อมสร้างให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ลมพายุและฝนพัดกระหน่ำเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  โดยมีนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  สส.บัญชีรายชื่อ จังหวัดแพร่  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นประธานในการมอบบ้านหลังแรกให้แก่ครอบครัวนายเฉลิมวุฒิ  ผายาว  มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  และประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

นายวิชัย  นะสุวรรณโน  ผู้อำนวยการ  สำนักงานภาคเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’  กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ พอช. มีแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยระยะ 20 ปี  คือตั้งแต่ปี 2560-2579  ตามนโยบายของรัฐบาล  มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579  โดย พอช.จะใช้เรื่องบ้านนำไปสู่การทำงานพัฒนาทุกมิติ  โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลัก  ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยที่ผ่านมา  พอช.ทำงานเรื่องบ้าน  5  เรื่อง  คือ 1.บ้านมั่นคงเมือง  2.บ้านมั่นคงชนบท  3.บ้านพอเพียง หรือการซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีฐานะยากจน  สภาพทรุดโทรม  4.บ้านมั่นคงริมคลองในกรุงเทพฯ  และ 5.ที่อยู่อาศัยชั่วคราว  เช่น  กรณี  ไฟไหม้  ภัยพิบัติ  เช่นที่จังหวัดแพร่  โดยในปีนี้ พอช.สนับสนุนเรื่องบ้านพอเพียงในจังหวัดแพร่  รวม 65 หลัง  และเรื่องบ้านเรือนที่ประสบภัยพิบัติอีก 20 หลัง  ซึ่งรวมทั้งบ้านที่มีการมอบในวันนี้ด้วย

“การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจะสำเร็จได้  1.จะต้องมีข้อมูลและแผนงานที่ชัดเจน  โดยการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน  และนำข้อมูลมาวางแผนการแก้ไขปัญหาระยะ 3 ปี  หรือ  5 ปี  2.ต้องมีกลไกเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน  เช่น  ในขณะนี้มีการจัดตั้ง ‘คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย’ ขึ้นมาในจังหวัดภาคเหนือ  โดยมี พอช.และ พมจ.ร่วมเป็นคณะทำงาน  และ 3.จะต้องมีการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  และมูลนิธิต่างๆ   และที่สำคัญต้องมีทรัพยากรหรืองบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินงาน  การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจึงจะประสบความสำเร็จ”  ผอ.สำนักงานภาคเหนือ  พอช.ยกตัวอย่าง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา  ช่วงเวลาประมาณ 18.00-20.00 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัดแพร่  มีลูกเห็บตก  และน้ำท่วมฉับพลัน  ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในพื้นที่  5 อำเภอ  12 ตำบล  รวม 20 หลัง   ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 บางครอบครัวตกงาน  มีรายได้ลดลง  สภาพครอบครัวยากจน  บางหลังคาเรือนมีผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง  อย่างไรก็ตาม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว

ขณะเดียวกันสำนักงานภาคเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ผู้นำท้องถิ่น  และฝ่ายปกครอง  สำรวจข้อมูลความเสียหายบ้านเรือนประชาชน  และได้จัดทำ ‘โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดแพร่ ขึ้นมา  เพื่อสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านเรือนของประชาชนตามโครงการบ้านมั่นคง  กรณีภัยพิบัติ  งบประมาณสนับสนุนไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งหมด 360,000 บาท  โดยมีช่างชุมชน  ช่างจิตอาสา  และนักศึกษาในจังหวัดแพร่มาร่วมกันซ่อมสร้างบ้าน  ช่วยให้ประหยัดงบประมาณและซ่อมสร้างบ้านได้เร็ว

ช่างชุมชนช่วยซ่อมบ้านนักศึกษาช่วยซ่อมบ้าน

ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดแพร่  รวม  5 อำเภอ 12 ตำบล 20 หลัง  ประกอบด้วย  ตำบลปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย 5 หลัง  ตำบลนาจักร   อ.เมือง 2 หลัง  ตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง  1 หลัง  ตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง  2 หลัง  ตำบลแม่ยม อ.เมือง  1 หลัง  ตำบลแม่คำมี  อ.เมือง  1 หลัง  ตำบลหนองม่วงไข่  อ.หนองม่วงไข่ 1 หลัง  ตำบลน้ำเลา  อ.ร้องกวาง  1 หลัง  ตำบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง 1 หลัง  ตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง  2 หลัง  ตำบลทุ่งน้าว อ.สอง 1 หลัง  และตำบลห้วยหม้าย  อ.สอง  2 หลัง

 

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอยง' เตือนปีนี้ 'ไข้เลือดออก' ระบาดหนัก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไข้เลือดออก

พอช.จับมือหน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้ศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน”

ลพบุรี / พอช.จับมือหน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ ‘การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน’ นำร่องศูนย์เด็กเล็ก 60 แห่งทั่วประเทศ

‘พอช.’ ชี้แจง ชาวบ้าน 41 ราย โดนฉ้อโกง ‘อ้างบ้านมั่นคง’ ออกใบเสร็จปลอมเชิดเงิน 8 ล้าน เตรียมแจ้งความดำเนินคดี

พอช. / กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า มีกลุ่มชาวบ้านย่านดอนเมือง-หลักสี่ กรุงเทพฯ ประมาณ 41 ราย

"ดงขี้เหล็กโมเดล" ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บันทึกเทปรายการ Suthichai Live 8t ว่าด้วย "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี” ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนขว้าง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ พอช. พร้อมคณะ และ ทีมจากธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมศึกษาพื้นที่ตำบลเข้มแข็งในครั้งนี้ด้วย

‘ชัชชาติ’ ผู้ว่า กทม. เปิดงาน ‘ร้อย รักษ์ โลก’ ที่คลองเปรมประชากร’ ด้าน พอช. พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว 10 ชุมชนกว่า 1 พันครอบครัว

จัดงาน ‘ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ณ คลองเปรมประชากร’ ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ริมคลองเปรมประชากร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช.เดินหน้า ใช้โซเชียลมีเดียหนุนการพัฒนาชุมชน-เศรษฐกิจฐานราก

พอช. / ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. เดินหน้าใช้โซเชียลมีเดียหนุนการพัฒนาชุมชน-สร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างแนวร่วม ดึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมสร้างพลังแห่งการสื่อสาร