วราวุธ - ปลัดจตุพร ลุยร้อยเอ็ด ผนึกกำลังเครือข่าย ทส. เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯช่วยขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันหยุด รมว.ทส.“วราวุธ” พร้อมด้วยปลัดจตุพร ไม่หยุด 13 - 14 ส.ค. นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน ประกาศพร้อมเคียงข้างสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนและงบประมาณ พร้อมร่วมพิธีเซ็น MOU ของ 5 หน่วยงาน และนำทีมผู้บริหารปั่นจักรยานในกิจกรรม “ปั่น ปลูกป่า” ตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ (13 ส.ค. 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำท้องถิ่นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด รมว.ทส. ได้เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ป่า รักแผ่นดิน" , มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน , มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ให้แก่เครือข่ายป่าชุมชน , มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และร่วมกับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบเงินสนับสนุนให้แก่เครือข่าย ทสม. จังหวัดร้อยเอ็ด ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้ ได้เป็นประธานในพิธีการลงนาม MOU ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ ธ.ก.ส.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชน ปัจจุบันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายภาคประชาชนอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และรวมตัวเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ทั้งการดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลเป็นรูปธรรม

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะเชิงรุกและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและงบประมาณ ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงเน้นการส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายรับทราบถึงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่าง ๆ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนและงบประมาณ และยกระดับกลไกการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืน” นายวราวุธ กล่าว

ทางด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด ทส. ทุกหน่วยงาน ตลอดจนกองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และธนาคาร ธ.ก.ส. จัดให้ความรู้กับเครือข่ายในสังกัด ทส. เพื่อไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในที่สุด 

หลังจากนั้น รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม“ปั่น ปลูกป่า” ที่โรงเรียนขัตติยะวงษา พร้อมติดตามและมอบแนวทางการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสระแก้ว และการพัฒนาเมืองเก่าวัดสระแก้ว จากนั้นเดินทางไปยัง วัดป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองผักตบพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองผักตบ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังตลาดทุ่งเจริญ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พบปะประชาชนเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และร่วมกิจกรรมแจกถุงผ้าลดโลกร้อน เพื่อให้ประชาชน ช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านนายดวงจันทร์ พาลำโกน ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกเครือข่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจและสามารถเขียนโครงการเข้าหาแหล่งเงินทุน จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่อย่างแท้จริงและพวกเราขอสัญญาว่าจะช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' นั่งหัวโต๊ะประชุมคืบหน้าอีอีซี - ข้อเสนอป้องกันผลกระทบโครงการ

รัฐบาลรับฟังข้อเสนอป้องกันผลกระทบจาการพัฒนาอีอีซี ของกมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา 15 ส.ค.นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ

รัฐบาลเตรียมพร้อมแก้ไขผลกระทบจากการพัฒนาอีอีซี

รัฐบาลรับฟังข้อเสนอป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอีอีซี ของกมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา เน้นย้ำขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจควบคู่การดูแลสังคม ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ 15 ส.ค.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ

อุดรสู้ไม่ถอย! เปิดแนวรบข้อเท็จจริง คัดง้างมติครม. ไฟเขียวเหมืองโปแตช

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ปูพรม 3 ตำบลในพื้นที่ ปลุกแนวรบด้านข้อเท็จจริง - ผลกระทบ คัดง้างไฟเขียว มติ ครม. จัดหนักรัฐบาล ยัดเยียดโครงการขายฝัน ทำลายสิ่งแวดล้อม ชีวิตประชาชน พร้อมประกาศปักหลักหน้าศาลากลางอุดรฯ

'ทส.-ศธ.' ผนึกกำลัง สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเยาวชนเห็นคุณค่าอนุรักษ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยยังมีการเติบโตไม่มากเท่าที่ควร หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำวัตถุดิบ

ปลุกเยาวชนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน พาลุยระยอง ดำน้ำเก็บขยะจากอวนประมง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสมาคมเยาวชน The Youth Fund และบริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด จัดโครงการ "ขยะคืนฝั่ง เพื่อทะเลไทย" และโครงการ "อาสาปลูกป่าชายเลน" ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)