"ศักดิฺสยาม"เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ หมวดทางหลวงบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตอนพล – บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รวมทั้งก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับทางหลวงอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 229 (อำเภอแก้งคร้อ – อำเภอบ้านไผ่) ตอน 1 และตอน 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 12.1 กิโลเมตร และโครงการทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 2, 23 และ 229 (ทางแยกต่างระดับบ้านไผ่) เมื่อการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อเมือง ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตอนพล – บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 ด้านขวาทาง อำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก และเป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าที่สำคัญ ทำให้มีรถบรรทุกใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าและมักจอดพักข้างไหล่ทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยได้ ซึ่งจุดพักรถแห่งนี้ จะสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่ได้ด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจราจร ทางข้าม และทางม้าลายที่มีสีซีดจาง เปรอะเปื้อน โดยให้ล้างทำความสะอาดและทาสีใหม่ เพื่อให้การสะท้อนแสงกลับมาเด่นชัด เพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น ป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาทุกม็อบ ทั้งรับและไล่ 'ลุงตู่' ตรวจน้ำท่วม ช่วยผู้ประสบภัยที่ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนหลายร้อยนายวางกำลังเข้มตามเส้นทางและ

'บิ๊กตู่' ถึงขอนแก่น รับฟังสถานการณ์น้ำ ยันไม่ได้มาตำหนิใคร ขอความร่วมมือภาคเอกชนรวมพลังช่วยคนไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดินทางถึงท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเป็ด

ขอนแก่น..ต้นแบบแก้ไขขยะมูลฝอย ขับเคลื่อนไทยสู่สังคม Zero Waste

แรงบันดาลใจให้ชุมชนไร้ขยะ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำชุมชนต้องสร้างพลังให้ชุมชนแข็งแรง พร้อมที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ หาญกล้ากระจายอำนาจสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

“หมอแวร์” วอน นักการเมือง อย่านำกัญชาทางการแพทย์ มาเป็นเครื่องมือต่อรองกับชีวิตผู้ป่วย

พท.ป.แวสะมิง แวหมะ รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวในฐานะที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

เปิดกำหนดการ 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่น้ำท่วม 'ขอนแก่น-อุบลฯ'

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ

ขอนแก่น พนังกั้นน้ำพองทรุดใกล้ขาด หลังเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำ

พนังกั้นน้ำพองทรุดใกล้ขาด หลังเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำเป็น 34 ล้าน ลบ.ม. ชาวบ้านระดมกำลังทำแนวกระสอบทรายสูง 2 ม. เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์น้ำใกล้เต็มความจุ