22 มูลนิธิ-องค์กร จัดประมูลกล้องไลก้าชุดพิเศษบรมราชาภิเษก ยอดพุ่งสูงถึง 214 ล้านบาท

22 มูลนิธิ-องค์กรจัดประมูลกล้องไลก้าชุดพิเศษบรมราชาภิเษก ยอดพุ่งสูงถึง 214 ล้านบาท นักธุรกิจฮ่องกงปลื้มบริจาค30 ล้าน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

30 ก.ย.2565 – เวลา 19.20 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 22 มูลนิธิ และองค์กรการกุศลหลักของประเทศ ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์, ไตรโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย,   มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.), มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิจุฬาภรณ์,มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE รวมทั้ง ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ,   มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงานประมูลกล้องเพื่อการกุศล “โครงการกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M10 Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)” เพื่อนำไปให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมประมูลเพื่อนำรายได้ไปสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่อไป การประมูลครั้งนี้มีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากสถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสถาบันประมูลชั้นนำของโลก ดำเนินการประมูล

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวเปิดงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะข้าแผ่นดินที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างร่มเย็น จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนี้ด้วยการจัดสร้างกล้อง Leica รุ่น M10 Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กล้องกล้องถ่ายภาพ Leica เป็นกล้องถ่ายภาพจากเยอรมนีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นกล้องถ่ายภาพที่สร้างขึ้นมาด้วยความประณีตละเอียดอ่อน ประหนึ่งงานศิลปะ ให้คุณภาพของภาพที่คมชัด มีความคงทน มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร นับเป็นยอดปรารถนาของคนที่รักการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่นิยมของนานานาประเทศที่จะจัดสร้างกล้องไลก้ารุ่นพิเศษ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สำคัญที่สุด อาทิ วาระครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆ หรือโอกาสพิเศษอื่นๆ ซึ่งมักจะจัดทำในจำนวนที่จำกัดเพื่อให้เป็นของที่ทรงคุณค่าและจารึกไว้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกที่นักสะสมต่างแสวงหามาครอบครอง

การจัดทำกล้องไลก้าถ่ายภาพชุดพิเศษนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด มหาชน ได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปประทับบนกล้องได้ โดยได้จัดทำกล้องถ่ายภาพใน 2 รูปแบบ คือ ชุดสีเหลือง ประกอบด้วย กล้องดิจิตัล Leica M 10-P ชุบทองคำ หุ้มด้วยหนังจระเข้สีเหลือง พร้อมเลนส์ APO Summicron-M 1:2/50 ASPH และเลนส์ Summilux M1:1.4/35 ASPH  จำนวน 10 ชุด และชุดสีเขียว ประกอบด้วย กล้องดิจิตัล Leica M10-P ชุบทองคำ หุ้มด้วยหนังจระเข้สีเขียว พร้อมเลนส์ Summilux M1:1.4/35  ASPH จำนวน 20 ชุด และนำกล้องทั้ง 6 ชุดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี บรมราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนสิริราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และจะนำชุดหนึ่งเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ไทยเบฟเวอเรจ มหาชน อีกชุดหนึ่งจะมอบให้พิพิธภัณฑ์ไลก้า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อจัดแสดงเป็นการถาวรร่วมกับกล้องสำคัญอื่นของโลกที่เก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนั้น เพื่อให้คนได้ทราบถึงความสำคัญของความรักและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และอีก 22 ชุดนำออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดสีเหลือง ราคา 1.5 ล้านบาท และชุดสีเขียว ราคา 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดสังคม นายฐาปนกล่าว

ทั้งนี้ นายฐาปนกล่าวว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ด้วยการรับซื้อกล้องถ่ายภาพทั้งหมด และนำเงินรายได้จำนาน 35 ล้านบาทขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำกล้องถ่ายภาพจำนวน 22 ชุดมอบให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศล 22 องค์กร เพื่อจัดการประมูลขึ้นในวันนี้ และจะนำรายได้จากการประมูลกล้องถ่ายภาพดังกล่าวมอบให้แต่ละมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ในฐานะตัวแทนองค์กรและประชาชนคนไทยคนหนึ่ง มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งเข้าร่วมกับ 22 องค์กรการกุศล เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขให้กับสังคมโดยร่วมและประเทศชาติสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันนี้เป็นการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 21 ตัว ส่วนกล้อง Leica M 10-P ชุบทองคำ หุ้มด้วยหนังจระเข้สีเขียว หมายเลขกำกับ 8/20 อีก 1 ชุดที่เหลือ ซึ่งเป็นกล้องที่มีหมายเลขกำกับของสถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์นั้น จะมอบให้สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์  นำไปประมูลที่ประเทศสิงคโปร์ในลำดับต่อไป สำหรับยอดประมูลได้รวมทั้งหมดถึง 214 บาท และ กล้องชุดที่ได้รับการประมูลราคาสูงสุด คือ กล้องสีเหลือง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดประมูลกล้องไลก้าได้ในราคา 25 ล้านบาท

สำหรับรายชื่อ 21 มูลนิธิและองค์กรการกุศลที่จัดประมูลวันนี้ และมียอดตัดสินการประมูล มีดังนี้  

1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดประมูลกล้องไลก้าสีเหลืองได้ในราคา 15 ล้านบาท

2. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเหลืองได้ในราคา 16 ล้านบาท 

3. ไตรโครงการ ประกอบด้วย 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเหลืองได้ในราคา 20 ล้านบาท

4. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดประมูลกล้องไลก้าสีเหลืองได้ในราคา 25 ล้านบาท

5. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

6. มูลนิธิชัยพัฒนา จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 5 ล้านบาท

7. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 5 ล้านบาท

8. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 5 ล้านบาท

9. มูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 5.5 ล้านบาท

10.มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 5.5 ล้านบาท

11.ศิริราชมูลนิธิ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 7 ล้านบาท

12.มูลนิธิรามาธิบดี จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 7 ล้านบาท

13.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 12 ล้านบาท

14.มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 15 ล้านบาท

15.มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 8 ล้านบาท

16.มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 8.5 ล้านบาท

17.มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 9 ล้านบาท

18. มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 10 ล้านบาท

19.องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 8.5 ล้านบาท

20.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 9.5 ล้านบาท

และ 21.สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวได้ในราคา 6.5 ล้านบาท รวมยอดประมูลทั้งสิ้น 214 ล้านบาท

 ขณะที่ สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นมูลนิธิที่ 22 จะจัดประมูลกล้องไลก้าสีเขียวภายหลังที่ประเทศสิงคโปร์

มร.เทอเรนซ์ ชง นักธุรกิจชาวฮ่องกง  กล่าวว่า เป็นนักสะสมกล้อง มีกล้องรุ่นพิเศษเก็บสะสมจำนวนมาก หลังทราบข่าวการประมูลกล้องถ่ายภาพไลก้าชุดพิเศษบรมราชาภิเษกจากสถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย จึงลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล และบินมาประเทศไทยเพื่อร่วมประมูล โดยประมูลกล้องสีเหลือง หมายเลข 8/10  1 ชุด บริจาค 25 ล้าน เลข 8 ถือเป็นเลขมงคล นอกจากนี้ประมูลกล้อง สีเขียว 1 ชุด  5 ล้าน สำหรับตนไม่สำคัญหรอกว่า กี่บาท กี่ดอลลาร์ แต่ความสำคัญตรงเงินที่บริจาคให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม มูลนิธิได้นำไปใช้ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ซึ่งเป็นที่ประทับแรม